Luật sư tư vấn về chủ đề "tình nguyện"

tình nguyện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tình nguyện.

Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự có được ưu tiên gì không ?

Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự có được ưu tiên gì không ?
Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có thể tình nguyện đăng ký tham gia hay không ? Người tình nguyện có bị giới hạn về sức khỏe hay không ? Chế độ ưu tiên với người tình nguyện nhập ngũ là gì ? ... và một số chính sách pháp lý liên quan sẽ được luật sư giải đáp:

Các chính sách đối với thanh niên tình nguyện

Các chính sách đối với thanh niên tình nguyện
Thanh niên tình nguyện là thanh niên tự nguyện tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với đội ngũ thanh niên tình nguyện, nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động và khuyến khích tinh thần tự nguyện, tinh thần vì cộng đồng