1. Ý nghĩa các từ ngữ viết tắt tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 3 trong Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các từ viết tắt được sử dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã được định nghĩa rõ ràng. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến đấu thầu và chào hàng qua mạng.
Dưới đây là danh sách các từ viết tắt và ý nghĩa tương ứng:
1. E-TBMST: Thông báo mời sơ tuyển qua mạng.
2. E-TBMQT: Thông báo mời quan tâm qua mạng.
3. E-TBMT: Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng qua mạng.
4. E-HSMQT: Hồ sơ mời quan tâm qua mạng.
5. E-HSQT: Hồ sơ quan tâm qua mạng.
6. E-HSMST: Hồ sơ mời sơ tuyển qua mạng.
7. E-HSDST: Hồ sơ dự sơ tuyển qua mạng.
8. E-HSMT: Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, chào hàng cạnh tranh qua mạng.
9. E-HSDT: Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, chào hàng cạnh tranh qua mạng.
10. E-HSĐXKT: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật qua mạng.
11. E-HSĐXTC: Hồ sơ đề xuất về tài chính qua mạng.
Việc định nghĩa rõ ràng các từ viết tắt này giúp cho việc truy cập và hiểu biết về các quy trình, quy định liên quan đến đấu thầu qua mạng trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn, đồng thời cũng giảm thiểu sự nhầm lẫn và hiểu sai trong quá trình thực hiện các giao dịch đấu thầu.
 

2.Quy định về định dạng của tệp tin (file) đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Quy định về định dạng của các tệp tin đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, như được quy định trong Điều 5 của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình đấu thầu. Cụ thể, các điều kiện và yêu cầu được nêu rõ như sau:
Trước hết, tệp tin đính kèm phải đảm bảo rằng chúng có thể mở và đọc được bằng các phần mềm thông dụng, bao gồm các ứng dụng trong bộ công cụ MS Office hoặc Open Office, các phần mềm đọc file PDF, cũng như các ứng dụng thiết kế phổ biến như AutoCad, Photoshop. Đồng thời, phông chữ trong các tệp tin này phải thuộc bảng mã Unicode để đảm bảo tính tương thích.
Tiếp theo, đối với các tệp tin được nén, chúng phải có thể mở được bằng các phần mềm giải nén thông dụng như WinZip hoặc 7Zip. Điều này đảm bảo tính tiện lợi và khả năng truy cập dễ dàng cho các bên tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, sau khi giải nén, các tệp tin này cũng phải tuân thủ định dạng quy định tại khoản 1 của Điều 5.
Tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu là yếu tố không thể thiếu trong quá trình đấu thầu, và việc kiểm tra kỹ lưỡng các tệp tin đính kèm là một bước quan trọng để đảm bảo điều này. Trước khi các tệp tin được đính kèm và chia sẻ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, việc kiểm tra kỹ lưỡng sẽ đảm bảo rằng chúng không mang theo bất kỳ phần mềm độc hại nào, không chứa lỗi hoặc hỏng, và cũng không được bảo vệ bằng mật khẩu.
Việc này không chỉ giúp ngăn chặn các nguy cơ từ các phần mềm độc hại như virus, malware mà còn đảm bảo rằng dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia đấu thầu được bảo vệ một cách tối đa. Nếu các tệp tin đính kèm chứa virus, chúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến hệ thống và thông tin quan trọng của các bên tham gia. Bên cạnh đó, các lỗi hoặc tệp tin hỏng có thể làm mất dữ liệu quan trọng hoặc gây ra sự cố không mong muốn trong quá trình đấu thầu.
Quan trọng hơn nữa, việc không thiết lập mật khẩu cho các tệp tin đính kèm giúp đảm bảo rằng mọi bên tham gia đều có thể truy cập và xem xét thông tin một cách dễ dàng và thuận tiện. Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu thầu, nơi mà tính minh bạch và công bằng là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Theo đó, việc kiểm tra kỹ lưỡng các tệp tin đính kèm không chỉ là một biện pháp bảo mật mà còn là một phần quan trọng của quy trình đấu thầu, giúp đảm bảo rằng thông tin được trao đổi là an toàn và toàn vẹn, đồng thời tạo ra một môi trường công bằng và minh bạch cho tất cả các bên tham gia.
Trong trường hợp các tệp tin đính kèm không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định, đặc biệt là tại khoản 1 của Điều 5, hoặc không thể mở hoặc đọc được vì lý do khác, bên mời thầu phải đăng tải và phát hành lại toàn bộ hồ sơ mời thầu để đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu.
Ngoài ra, đối với các tệp tin đính kèm trong E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST, nếu chúng không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 của Điều 5, thì các tệp tin này sẽ không được xem xét hoặc đánh giá trong quá trình đấu thầu.
Tổng thể, việc tuân thủ các quy định này không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình đấu thầu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia để thực hiện các thủ tục và xem xét tài liệu một cách hiệu quả.
 

3. Xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát thế nào?

Trong trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp phải các sự cố ngoài khả năng kiểm soát, theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, các biện pháp xử lý kỹ thuật được chỉ định như sau:
- Khi Hệ thống gặp sự cố dẫn đến việc không thể vận hành, đặc biệt là trong thời điểm gói thầu đang ở giai đoạn quan trọng như thời điểm đóng thầu và thời điểm hết hạn làm rõ, các gói thầu như E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT sẽ được tự động gia hạn. Thời gian gia hạn sẽ được tính từ thời điểm Hệ thống bị sự cố cho đến thời điểm hoàn thành việc khắc phục sự cố. Cụ thể, sau khi sự cố được khắc phục, Hệ thống sẽ tự động gia hạn gói thầu trong vòng 2 giờ. Nếu sau 6 giờ kể từ thời điểm hoàn thành khắc phục sự cố mà gói thầu vẫn chưa hoàn thành, thì thời gian gia hạn sẽ kéo dài đến thời điểm mới đặt ra sau 6 giờ đó.
- Trong trường hợp thời điểm mới đặt ra để đóng thầu và hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới, như quy định tại khoản 1 của Điều 6, nằm trong khoảng thời gian từ 17 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút của ngày tiếp theo, Hệ thống sẽ tự động gia hạn cho đến thời điểm 11 giờ 00 phút của ngày tiếp theo.
Như vậy, việc áp dụng các biện pháp xử lý kỹ thuật này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đấu thầu vẫn diễn ra một cách trơn tru và công bằng, ngay cả khi có sự cố xảy ra trên Hệ thống. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện các giao dịch đấu thầu.
Trong trường hợp Hệ thống tự động gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 6 trong Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, việc đánh giá các tài liệu E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT sẽ được thực hiện dựa trên thời điểm đóng thầu mà được nêu rõ trong các thông báo mời quan tâm (E-TBMQT), thông báo mời sơ tuyển (E-TBMST), và thông báo mời thầu (E-TBMT) trước khi Hệ thống gặp sự cố. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá các hồ sơ, bởi thời điểm đóng thầu đã được công bố trước đó và là cơ sở chính để đánh giá sự đáp ứng của các nhà thầu.
Trong trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp phải sự cố không thể vận hành và việc khắc phục dự kiến diễn ra trong thời gian dài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu trong thời gian Hệ thống gặp sự cố và cách thức xử lý sự cố. Trong thông báo này, cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu có thể không qua mạng sẽ được tập trung và rõ ràng đề xuất. Điều này có thể bao gồm việc tổ chức các phiên họp trực tiếp, việc thu thập và xem xét hồ sơ trên giấy, hoặc các phương tiện khác phù hợp để đảm bảo rằng quá trình lựa chọn nhà thầu được tiến hành một cách minh bạch và công bằng nhất, ngay cả khi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đang gặp sự cố. Điều này cũng giúp đảm bảo rằng các giao dịch đấu thầu vẫn diễn ra một cách trơn tru và không gây ảnh hưởng lớn đến quá trình đầu tư và phát triển dự án.
 

Xem thêm bài viết: Mức thu chi phí đấu thầu qua mạng ? Chi phí đấu thầu qua mạng được thu, nộp như thế nào?

Khi quý khách có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp