Tôi hỏi có quy định nào bắt buộc phải có Giám đốc dư án cho mỗi dự án hay không? Nếu có thì quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc dự án ra sao?

Xin nhận được tư vấn từ quý công ty . Xin cảm ơn

 

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến bộ phận tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Pháp luật không có quy định nào bắt buộc mỗi dự án đều phải có giám đốc quản lý dự án, vì về bản chất thì giám đốc quản lý dự án chỉ là chức danh, thay mặt cho chủ đầu tư trong việc quản lý dự án, và làm việc với đối tác. Đặc biệt với những dự án lớn phức tạp mà chủ đầu tư cần người quản lý có đủ chuyên môn nghiệp vụ, còn với những dự án nhỏ, đơn giản mà chủ đầu tư có thể tự mình quản lý thì họ sẽ không cần tới mội giám đốc quản lý dự án riêng, mà họ có thể tự mình đảm nhận vai trò này.

Tuy nhiên một người muốn làm giám đốc quản lý dự án cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật tại Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án như sau:

1. Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều này.

2. Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I;

b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II;

c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.

3. Phạm vi hoạt động:

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án;

b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C;

c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể thì giám đốc quản lý dự án có trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể như quy định pháp luật trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Giám đốc công ty có thể tự ký hợp đồng cho công ty mượn tiền được không ?

>> Xem thêm:  Bổ nhiệm chức danh trong Doanh nghiệp tư nhân ?