1. Giảm thời gian thực hiện 2 thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Theo Quyết định 6466/QĐ-UBND năm 2023, được thông qua nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, có hai thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất được đề xuất giảm thời gian thực hiện.

- Thủ tục đầu tiên là phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức. Nội dung đơn giản hóa của thủ tục này bao gồm việc giảm 01 ngày làm việc so với quy định hiện tại. Lý do cho việc rút ngắn thời gian là do thời gian thực hiện theo quy định ban đầu là 12 ngày làm việc, tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng chỉ cần 11 ngày làm việc là có thể hoàn thành (giảm 9,09% thời gian quy định). Đề xuất được đưa ra là sửa đổi Quyết định 3783/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

- Thủ tục thứ hai là phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức. Nội dung đơn giản hóa của thủ tục này bao gồm việc giảm 0,5 ngày làm việc so với quy định hiện tại. Lý do cho việc rút ngắn thời gian là do thời gian thực hiện theo quy định ban đầu là 07 ngày làm việc, tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng chỉ cần 6,5 ngày làm việc là có thể hoàn thành (giảm 7,69% thời gian quy định). Đề xuất được đưa ra cũng là sửa đổi Quyết định 3783/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

- Việc giảm thời gian thực hiện hai thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất này sẽ giúp tăng cường hiệu quả và nhanh chóng trong việc xử lý các đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tham gia đấu giá và đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, việc đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cũng góp phần giảm tải công việc cho cán bộ quản lý và tạo sự thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và sử dụng quyền sử dụng đất một cách thuận tiện hơn.

- Việc đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính và tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Điều này phản ánh cam kết của chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy nhanh chóng quá trình phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào thành phố Hà Nội. Các biện pháp đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tuy nhiên, việc thực hiện đề xuất này cần được quan tâm và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch và tránh tình trạng lạm dụng quyền lực trong quá trình đấu giá. Cần có các biện pháp kiểm soát, giám sát chặt chẽ để đảm bảo quy trình đấu giá diễn ra công bằng, minh bạch và không gây ra sai phạm. Ngoài ra, việc đơn giản hóa thủ tục cần đi đôi với việc nâng cao năng lực và chất lượng công tác quản lý, đào tạo cán bộ chuyên môn để đảm bảo sự hiệu quả của quy trình đấu giá.

Tổng kết lại, việc giảm thời gian thực hiện hai thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội thông qua Quyết định 6466/QĐ-UBND năm 2023 là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính và tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Việc đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục sẽ giúp tăng cường hiệu quả và nhanh chóng trong việc xử lý các đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tham gia đấu giá và đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện đề xuất này cần được kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá.

 

2. Thủ tục phê duyệt Phương án, Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức

Thủ tục phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức), theo Quyết định số 3783/QĐ-UBND năm 2023, được hướng dẫn như sau:

Bước 1: Đơn vị tổ chức có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng đất gửi Văn bản đề xuất đến Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức).

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức).

- Trường hợp cần giải trình, bổ sung: Trong vòng 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản đến Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã để yêu cầu giải trình, bổ sung Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

- Trường hợp cần xin ý kiến các Sở, ban, ngành có liên quan: Trong vòng 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản xin ý kiến về Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và vị trí đấu giá phù hợp quy hoạch: Trong vòng 10 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự thảo và trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 3: UBND Thành phố xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 02 ngày làm việc. Quyết định này có thể được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thành phần và số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là một (01) bộ.

- Tờ trình kèm theo Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các thông tin chính sau: Danh mục, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản liên quan đến thửa đất đấu giá (nếu có); Mục đích, hình thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá; Hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt cọc cần nộp khi tham gia đấu giá; Hình thức bản đồ thửa đất và các thông tin khác liên quan.

- Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất cần bao gồm các thông tin sau: Tên đơn vị tổ chức đấu giá; Vị trí, diện tích và mục đích sử dụng đất đấu giá; Phương thức đấu giá (giao đất hoặc cho thuê đất); Thời gian tổ chức đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá; Giá khởi điểm; Hình thức, thời gian và địa điểm nộp tiền đặt cọc và nộp tiền mua đất (nếu có); Các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến quá trình đấu giá.

- Sau khi Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được ban hành, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ tiến hành thực hiện các bước tiếp theo như thông báo, thu thập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức phiên đấu giá, và ký kết hợp đồng sử dụng đất với người chiến thắng đấu giá.

Lưu ý rằng các quy định và thủ tục có thể thay đổi theo từng địa phương và thời điểm cụ thể. Do đó, để có thông tin chính xác và chi tiết hơn về thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, bạn nên liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ cụ thể.

 

3. Thủ tục phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức

Thủ tục phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức) được hướng dẫn trong Quyết định số 3783/QĐ-UBND năm 2023 như sau:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong vòng không quá 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận bàn giao hồ sơ, biên bản đấu giá và danh sách người trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cần gửi văn bản đề xuất kèm theo hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức) tới Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức).

Trường hợp cần giải trình, bổ sung: Trong vòng 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi văn bản đến Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã để yêu cầu giải trình, bổ sung Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Trường hợp cần xin ý kiến các Sở, ban, ngành có liên quan: Trong vòng 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi văn bản xin ý kiến về Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong vòng 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập dự thảo và trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 3: UBND Thành phố xem xét và ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 02 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Thủ tục có thể được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến. Thành phần và số lượng hồ sơ: Một (01) bộ hồ sơ bao gồm:

- Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

- Hồ sơ thửa đất đấu giá.

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá.

- Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và biên bản đấu giá.

Tổng thời hạn giải quyết: Quá trình phê duyệt sẽ hoàn thành trong vòng 07 ngày làm việc. Chi tiết nội dung thủ tục có thể được tham khảo trong Quyết định số 3783/QĐ-UBND năm 2023.

Xem thêm >>> Không trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất có được trả lại tiền đặt cọc không? Quy định về đấu thầu đất?

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ vấn đề, thắc mắc hoặc cần tư vấn về nội dung của bài viết hoặc về các quy định pháp lý liên quan, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ trực tiếp từ quý khách. Để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ tốt nhất cho quý khách, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng một số kênh liên lạc thuận tiện để quý khách có thể tiếp cận và nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi.

Hotline 1900.6162 là một kênh liên lạc trực tiếp, nơi quý khách có thể gọi điện và trò chuyện trực tiếp với đội ngũ nhân viên chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Với kênh liên lạc này, quý khách có thể gửi email về các vấn đề cần tư vấn hoặc giải quyết. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ phản hồi và hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.