sinh hoạt chuyên môn qua mạng, pimis,... giáo viên chúng tôi đều phải đi tập huấn và làm, các phần mềm chúng tôi đều phải thực hiện có khi được trên, dưới 100000đ cũng có khi không được. Vậy tôi xin hỏi giáo viên dạy môn tin học trường THCS chúng tôi có được phụ cấp độc hại không, nếu có tính như thế nào? Dạy số tiết theo đúng quy định chúng tôi phải đi tập huấn và làm rất nhiều phần mềm một năm thì có được chế độ gì không? Ở huyện lẻ đi tập huấn tại TP Vĩnh Yên (Tự túc phương tiện từ 20-25km) được chế độ 50000đ/ngày có đúng không ? Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

Giáo viên dạy môn Tin học trong trường THCS có được hưởng phụ cấp độc hại không?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Nội dung trả lời

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Thất lạc báo cáo tình hình sử dụng lao động ?

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Quyết định 148/QĐ-BTC năm 2013 năm 2013 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức trong đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Công văn 13099/BTC-KHTC năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng

Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Thay đổi mã ngạch nhân viên ?

1. Phụ cấp độc hại?

Phụ cấp độc hại là phụ cấp cho người làm trong các ngành nghề độc hại. Những ngành nghề độc hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, do đó, để đảm bảo được lợi ích của những người lao động phải làm trong những ngành nghề độc hại thì nhà nước có quy định về phụ cấp độc hại nhằm hỗ trợ cho người lao động làm việc trong điều kiện tiếp xúc nơi độc hại. Những người lao động được hưởng phụ cấp độc hại nếu họ làm việc những nơi, ngành nghề được pháp luật quy định.

Theo như danh mục nghề, công việc nguy hiểm độc hại tại:

Thông tư 36/2012/TT-BTNMT

Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã

>> Xem thêm:  Các chế độ phụ cấp cho giáo viên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn?

Theo đó, bạn là giảng viên môn tin nhưng sẽ không được hưởng phụ cấp độc hại còn giảng viên môn hóa được hưởng vì nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc nguy hiểm độc hại.

2. Tập huấn

Tập huấn cho giảng viên là việc được tổ chức để phổ biến các quy chế mới phục vụ cho công tác nghiệp vụ giảng dạy của mình. Theo khoản 2 Điều 8 Quyết định 148/QĐ-BTC năm 2013:

"Điều 8. Chi hỗ trợ cho CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng:

2. Hỗ trợ một phần tiền ăn cho CBCC trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng; tối đa 50.000 đồng/ngày/người và phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
a) Chi hỗ trợ tiền ăn đối với CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch lãnh đạo và tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
b) Đơn vị có CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng thực hiện chi hỗ trợ một phần tiền ăn trực tiếp cho CBCC (chúng từ chi phải kèm theo xác nhận của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC về số ngày thực tế CBCC đi học) hoặc thanh toán cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo đúng mức hỗ trợ cho CBCC đã ký kết trong hợp đồng với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC và theo đúng số ngày thực tế CBCC đi học (cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC có trách nhiệm chi hỗ trợ tiền ăn theo hợp đồng ký kết, số ngày thực tế CBCC đi học).
c) Trường hợp đơn vị có CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính hoặc do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc Tổng cục tổ chức nhưng đơn vị không được giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc Tổng cục thực hiện chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng theo thực tế số ngày CBCC tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng (chứng từ chi phải kèm theo xác nhận của đơn vị có CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng về việc không được giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC)"

Theo  Công văn 13099/BTC-KHTC năm 2013:

Để đảm bảo sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được giao tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị như sau: 

- Chỉ áp dụng chi hỗ trợ một phần tiền ăn theo Khoản 2 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTC cho các đối tượng là cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ngoài phạm vi nội thị, nội thành các tỉnh, thành phố cách nơi cán bộ, công chức đang công tác từ 15 km trở lên. 

- Chứng từ chi phải kèm theo xác nhận của đơn vị có cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng về việc cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ngoài phạm vi nội thị, nội thành các tỉnh, thành phố cách nơi cán bộ, công chức đang công tác từ 15 km trở lên.

Như vậy, trong trường hợp này, bạn đi tham gia các buổi tập huấn thì bạn được hỗ trợ 50.000 đồng là đúng với quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Cách tính lương cho người lao động và phụ cấp thu hút theo quy định của pháp luật ?

Đối với việc dạy số tiết theo đúng quy định chúng tôi phải đi tập huấn và làm rất nhiều phần mềm một năm ​ thì đó là công việc của bạn, do đó, trong trường hợp này, bạn không được hưởng các chế độ đặc biệt riêng nào áp dụng đối với bạn. Nếu quá trình làm công việc tốt, có thể bạn sẽ được thưởng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư lao động.

>> Xem thêm:  Một số vấn đề pháp lý liên quan đến tiền lương!