Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, Về đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Theo Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về đối tượng áp dụng chế độ thai sản:

  Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này

     Căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp họ là giáo viên, do đó người đó thuộc đối tượng cán bộ, công viên, chức thuộc điểm c, khoản 1, Điều 2 Luật  Bảo hiểm xã hội

Thứ hai, Về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định trên, nếu người đó thỏa mãn các điều kiện đã nêu thì người đó sẽ được hưởng chế độ thai sản

Thứ ba, Về thời gian và mức hưởng chế độ thai sản

Về thời gian hưởng bảo hiểm xã hội khi sinh con được quy định Khoản 1, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Như vậy theo quy định trên họ sẽ được nghỉ chế độ thai sản là 06 tháng. Nhưng do thời gian hưởng chế độ khi sinh con của họ trùng với thời gian nghỉ hè nên theo Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, việc giải quyết chế độ thai sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định hiện hành được hướng dẫn thực hiện:

3. Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) và 02 tháng đối với giáo viên phổ thông (khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).

Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động.

Như vậy, trong theo thông tin bạn cung cấp  người đó là giáo viên nhưng không nêu rõ là giáo viên mầm non hay giáo viên phổ thông nên sẽ chia thành  2 trường hợp để xác định thời gian hưởng 

    Trường hợp 1: Họ là giáo viên mầm non

     Họ sẽ được nhà trường bố trí cho nghỉ  bù hè với thời gian nghỉ hằng năm 8 tuần hoặc nếu trường mầm non nơi họ dạy không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho họ thì sẽ  thanh toán tiền nghỉ hàng năm và mức chi hỗ trợ sẽ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính

      Trường hợp 2: Họ là giáo viên phổ thông

       Họ sẽ được nhà trường bố trí cho nghỉ  bù hè với thời gian nghỉ hằng năm 02 tháng hoặc nếu trường bạn dạy không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho họ thì sẽ  thanh toán tiền nghỉ hàng năm và mức chi hỗ trợ sẽ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

       Như vậy, Sau thời gian nghỉ sinh 06 tháng, có thể cộng thêm nghỉ 08 tuần hay 02 tháng là tùy vào trường bạn là trường mầm non hay trường phổ thông và tùy thuộc vào trường bạn có bố trí thời gian nghỉ hằng năm hay không nếu trường bạn không bố trí thời gian nghỉ hằng năm thì họ sẽ đi làm sau 06 tháng nhưng họ sẽ được hưởng thêm tiền thanh toán nghỉ hằng năm với mức chi hỗ trợ sẽ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2020