1. Hình thức xử lý đối với sinh con thứ 3' target='_blank'>giáo viên sinh con thứ 3 trở lên theo quy định mới nhất?

Kính chào luật sư, tôi là giáo viên, hiện tại tôi đang mang thai đứa con thứ 3. Luật sư cho tôi hỏi tôi là giáo viên mà sinh con thứ 3 thì sẽ bị xử lý thế nào? Mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Tôi xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Hiện nay, chưa có một quy định nào liên quan đến việc chế tài xử phạt đối với giáo viên sinh con thứ 3. Tuy nhiên, pháp luật cũng không cấm việc nội quy, quy định của cơ quan có quyền ra các quy định xử lý đối với người sinh con thứ 3, hình thức xử lý cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó.

Vì thế, bạn phải xem cụ thể tại nội quy, quy chế tại chính nơi anh làm việc để biết được nếu sinh con thứ 3 có điều khoản quy định về xử phạt không để áp dụng.

Đồng thời, Trường hợp bạn là Đảng viên thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều lệ Đảng. Cụ thể:

Khoản 1, điều 27 Quy định số 102-QĐ/TW quy định:

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách

Theo căn cứ trên thì từ ngày 15/11/2017 tức là ngày Quy định số 102-QĐ/TW, Đảng viên sinh con thứ ba thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên tại Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW quy định hướng dẫn điều 27 Quy định số 102-QĐ-TW như sau:

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

* Trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

* Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.

Theo căn cứ trên thì nếu bạn thuộc một trong các trường hợp sau đây mà nếu sinh con thứ 3 thì sẽ không bị xử lý kỷ luật:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

- Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.

Như vậy, nếu bạn sinh con thứ ba mà không nằm trong trường hợp trên thì sẽ bị xử lý kỷ luật khiển trách theo quy định tại Điều lệ Đảng viên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về điều kiện kết nạp Đảng viên?