Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

a) Tên, địa chỉ của nhà đầu tư;

b) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; nhu cầu diện tích đất sử dụng;

c) Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

d) Tổng vốn đầu tư;

đ) Thời hạn thực hiện dự án;

e) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

g) Xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

 Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến