1. Khái niệm hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu 

Hệ số co giản thu nhập của nhu cầu (income elasticity of demand) là đại lượng phản ánh quy mô phản ứng của nhu cầu đối với mức thay đổi nhất định của thu nhập. Hay nói cách khác hệ số của cầu theo thu nhập là thước đo sự nhạy cảm của lượng cầu đối với sự thay đổi của thu nhập trong điều kiện các nhân tố khác không đổi.

Hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu theo thu nhập là phần trăm biến đổi của lượng cầu khi thu nhập thay đổi 1% và được tính bằng công thức: 

εY = ΔQ/ ΔY × Y/Q

Trong đó, εY là hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu, ΔQ là sự thay đổi của lượng cầu do sự thay đổi của thu nhập gây ra và ΔY là sự thay đổi của thu nhập

>> Xem thêm: Hệ số co giãn (elasticity) là gì ?

 

2. Phân loại hệ số co giãn của nhu cầu theo thu nhập

- Nếu một mức thay đổi nhất định của thu nhập dẫn tới mức tăng lớn hơn của lượng cầu, tức ΔQ>ΔY hay εY >1, nhu cầu được coi là co giãn với thu nhập.

- Nếu một mức thay đổi nhất định của thu nhập dẫn tới mức tăng nhỏ hơn của lượng cầu, tức ΔQ<ΔY hay εY<1, nhu cầu được coi là không hay ít co giãn với thu nhập.

- Hệ số co giãn của nhu cầu lớn hơn 0 đối với hàng hóa bình thường và nhỏ hơn 0 đối với hàng cấp thấp.

- Những hàng hóa có hệ số co giãn thu nhập nhỏ hơn 1 được gọi là hàng thiết yếu, còn những hàng hóa có hệ số co giãn thu nhập lớn hơn 1 đôi khi được gọi là hàng xa xỉ

 

3. Ý nghĩa hệ số co giãn của nhu cầu theo thu nhập 

- Độ co giãn của cầu theo thu nhập cho chúng ta biết, nếu các điều kiện khác được giữ nguyên thì khi thu nhập tăng lên 1%, lượng cầu hàng hoá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm.

- Vì hệ số co giãn của nhu cầu theo thu nhập là thước đo mức độ thay đổi của nhu cầu khi thu nhập thay đổi nên độ co giãn có thể cho chúng ta những thông tin hữu ích về triển vọng kinh doanh một loại hàng hoá trong tương lai. Trong một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, thu nhập của dân chúng tăng lên sẽ khiến cho họ thay đổi dần mô hình chi tiêu. Họ dần dần ít chi tiêu hơn cho những hàng thứ cấp và tăng nhanh phần chi tiêu cho những hàng hoá cao cấp hay xa xỉ. Những nghiên cứu thực nghiệm nhằm đo lường cụ thể EI có thể giúp cho các nhà doanh nghiệp có những quyết định đầu tư hiệu quả.

+ Nghiên cứu EI giúp các nhà sản xuất dự đoán cầu của người tiêu dùng khi đã biết thu nhập của họ thay đổi như thế nào. 

+ Nghiên cứu EI giúp doanh nghiệp biết được hàng hóa mà mình cung cấp là hàng hóa thông thường hay hàng hóa thứ cấp đối với người tiêu dùng. 

+ Nghiên cứu EI giúp doanh nghiệp thay đổi chiến lược sản phẩm phù hợp hơn (như thay đổi thị trường, đổi mới sản phẩm, thay đổi loại sản phẩm sản xuất, thay đổi cơ cấu đầu tư ...) khi có dự báo về sự thay đổi của nền kinh tế là phát triển hay suy thoái.

>> Tham khảo: Hệ số co giãn chéo của nhu cầu (cross elasticity of demand) là gì?

 

4. Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng lý thuyết hệ số co giãn của nhu cầu theo thu nhập 

Câu 1: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng 50% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, thì cầu của hàng hóa X tăng 25%. Vậy, hàng hóa X là? Chọn đáp án đúng?

A. Hàng thiết yếu

B. Hàng thứ cấp

C. Hàng xa xỉ

D.  Không có đáp án nào đúng

Đáp án đúng ở đây là:  A. Hàng thiết yếu 

Câu 2: Hàm cầu sản phẩm A được cho bởi phương trình P = 100 - Q. Hệ số co giãn của cầu theo giá trong khoảng P = 40 đến P=80 là? Chọn đáp án đúng:

A. Ep = -2,5

B. Ep = -1,5

C. Ep = -3,5

D. Ep = -0,5

Đáp án đúng ở đây là: B. Ep = -1.5

Câu 3: Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập mang giá trị? Chọn đáp án đúng?

A. Âm

B. Dương

C. Chỉ từ -1 đến 1

D. Có thể âm hoặc dương

Đáp án đúng ở đây là: D. Có thể âm hoặc dương 

Câu 4: Độ co giãn của cầu theo thu nhập đo lường? Chọn đáp án đúng 

A. Số lượng hàng hóa thay đổi khi thu nhập thay đổi 1 đồng

B. Mức thay đổi của thu nhập khi lượng cầu hàng hóa thay đổi 1 đơn vị

C. Tỉ lệ phần trăm thay đổi của lượng cầu khi thu nhập thay đổi 1%

D. Tỉ lệ phần trăm thay đổi của thu nhập khi lượng cầu thay đổi 1%

Đáp án đúng ở đây là: C.  Tỉ lệ phần trăm thay đổi của lượng cầu khi thu nhập thay đổi 1%

Câu 5: Lam và Long làm việc cho cùng một công ty sản xuất và ghi đĩa hình. Lam nói rằng nếu tăng giá đĩa CD thì thu nhập sẽ tăng trong khi Long nói rằng thu nhập sẽ giảm nếu giảm giá đĩa CD. Có thể kết luận rằng? Chọn đáp án đúng?

A. Lam nghĩ cầu về đĩa CD co giãn theo giá bằng 1 và Long cho rằng bằng 0

B. Lam nghĩ cầu về đĩa CD co giãn theo giá bằng 0 và Long cho rằng bằng 1

C. Lam nghĩ cầu về đĩa CD là co giãn theo giá và Long cho rằng cầu là không co giãn

D. Lam nghĩ cầu về đĩa CD là không co giãn theo giá và Long cho rằng cầu là co giãn

Đáp án đúng ở đây là: C. Lam nghĩ cầu về đĩa CD là co giãn theo giá và Long cho rằng cầu là không co giãn

Câu 6: Khi thu nhập dân cư tăng 10%, cầu về du lịch tăng 20%. Độ co giãn của cầu theo thu nhập là? Chọn đáp án đúng?

A. -0,5

B. -2

C. 0,5

D. 2

Đáp án đúng ở đây là: D. 2

Câu 7: Nếu hệ số co giãn của cầu theo thu nhập của hàng hóa X mang giá trị âm, có thể kết luận X là mặt hàng? Chọn đáp án đúng? 

A. Cấp thấp

B. Thông thường

C. Không thể xác định

D. Xa xỉ

Đáp án đúng ở đây là: A. Cấp thấp 

Câu 8: Khi thu nhập bình quân 2,5 triệu/ tháng, lượng cầu về sản phẩm A là 300 (nghìn sp). Và khi thu nhập bình quân 3,2 triệu/ tháng, lượng cầu về sản phẩm A là 420 (nghìn sản phẩm). Trong trường hợp này, hệ số co giãn cầu theo thu nhập là? Chọn đáp án đúng?

A. 1,36

B. 0,36

C. 1,63

D. 0,63

Đáp án đúng ở đây là: A. 1.36

Câu 9: Nếu thu nhập giảm 4% (giá không đổi) làm cho lượng cầu về hàng hóa B giảm 2% thì? Chọn đáp án đúng

A. B là hàng hóa cấp thấp

B. B là hàng hóa thiết yếu

C. Co giãn của cầu theo thu nhập về hàng hóa B là âm

D. B là hàng hóa cao cấp

Đáp án đúng ở đây là: B. B là hàng hóa thứ cấp

Câu 10. Nếu người tiêu dùng luôn luôn dành 20 phần trăm thu nhập của họ để mua thực phẩm, thì độ co giãn cầu theo thu nhập của người đó về thực phẩm là? Chọn đáp án đúng?

A. EI = 1

B. EI = 1,5

C. Không đủ cơ sở kết luận

D. EI = 1,15

Đáp án đúng ở đây là: C. Không đủ cơ sở để kết luận 

Câu 11: Độ co giãn theo thu nhập của cầu các mặt hàng cao cấp, chẳng hạn như kim cương, có xu hướng lớn (lớn hơn 1). Chọn đáp án đúng?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án đúng ở đây là: A. Đúng

>> Tham khảo: Hệ số co giãn giá của nhu cầu (price elasticity of demand) là gì ?

Dưới đây là toàn bộ bài viết với nội dung Hệ số co giãn của nhu cầu theo thu nhập? do công ty Luật Minh Khuê tổng hợp và biên tập. Hy vọng nội dung cung cấp sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Trong quá trình biên tập không thể tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp từ quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!