Đồng thời, từ đó đến nay tôi vẫn còn làm việc ở công ty. Vậy Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này của tôi

Cám ơn Luật sư.

Trả lời:

Thứ nhất là, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trước khi hợp đồng lao động hết hạn:

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 có quy định như sau:
Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.
=> Như vậy có nghĩa là, Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
=> Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu văn bản thông báo không tiếp tục tái ký hợp đồng lao động tại đây

Thứ hai là khi hợp đồng lao động đã hết hạn mà người lao động vẫn làm việc ở công ty thì phải làm như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ Luật lao động 2012:
Điều 22. Loại hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
=> Theo quy định của pháp luật thì ít nhất 15 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao động nếu như công ty không muốn giao kết tiếp hợp đồng với bạn thì công ty sẽ thông báo cho bạn biết về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Như bạn đã trình bày thì hợp đồng lao động của bạn đã hết hạn 2 tuần mà công ty vẫn chưa thông báo ký tiếp hợp đồng lao động với bạn và bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Việc công ty không thông báo cho bạn về thời điểm chấm dứt hợp đồng mà vẫn để bạn đi làm tiếp thì bạn vẫn là nhân viên công ty và khi đi làm bạn vẫn sẽ được trả lương đầy đủ.
=> Theo như quy định trên đây thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng thì công ty phải ký tiếp hợp đồng mới với bạn. Nếu công ty không tiến hành giao kết hợp đồng lao động với bạn thì hợp động lao động của bạn sẽ chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến tiền lương, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh KHuê