Hiệu quả phân phối (distributive effciency) là phương diện trong hoạt động của thị trường nói lên hiệu quả của thị trường trong việc phân bổ sản lượng của nó từ nhà cung cấp tới người tiêu dùng. Chi phí phân phối bao gồm chi phí vận chuyển, bảo quản và bốc dỡ hàng hoá cộng với lãi gộp của nhà phân phối. Ngoài ra, nhà cung cấp còn phải chịu chi phí quảng cáo và những chi phí khác để phân biệt sản phẩm, nhằm tạo ra và duy trì nhu cầu về sản phẩm của họ, Hiệu quả phân phối tối ưu đạt được khi chi phí phân phối hiện vật được tối thiểu hoá và chi phí bán hàng được duy trì ở mức tối thiểu cần thiết nhằm duy trì nhu cầu thị trường.