Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh KHUÊ chúng tôi, công ty xin tư vấn trường hợp này của bạn như sau:

Thứ nhất, về việc hiệu trưởng tiểu học làm ảnh hưởng đến công việc của bạn.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì ngày 25/3/2016 bạn phải nộp báo cáo lên hiệu trưởng tiểu học. Trong khi đó thì hiệu trưởng mầm non lại gọi bạn đến để làm việc. Như vậy, trong trường hợp này, bạn phải có nghĩa vụ thông báo trước cho hiệu trưởng mầm non về công việc phải đi nộp báo cáo của bạn. Và khi đến thời gian nộp báo cáo bạn phải nói cho người hiệu trưởng mầm non biết và xin phép về để đi nộp báo cáo. Nếu bạn không thông báo cho người hiệu trưởng mầm non biết và dẫn tới hậu quả là bạn không nộp được báo cáo thì người hiệu trưởng này sẽ không có trách nhiệm gì bởi đây là lỗi của bạn. Nếu người hiệu trưởng mầm non cố tình cản trở bạn, không cho bạn đi thực hiện công việc thì người hiệu trưởng mầm non sẽ phải bồi thường thiệt hại nếu có hậu quả xảy ra theo quy định của pháp luật dân sự:

“Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.”

Thứ hai, về hành động của người cán bộ.

Pháp luật có quy định quyền tố cáo là quyền của công dân. Và hiện nay, về việc tố cáo nặc danh, pháp luật chỉ quy định về việc xem xét có giải quyết hay không các đơn tố cáo nặc danh này. Tuy nhiên, nếu người gửi đơn nặc danh mà gây ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của của người bị tố cáo và bạn thì họ và bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền để điều tra, truy tố về hành vi vu khống theo Điều 122 Bộ luật Hình sự năm 1999:

“Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”

Thứ ba, về việc bạn muốn nộp đơn.

Trong trường hợp bạn có căn cứ rõ ràng và có đầy đủ chứng cứ chứng minh thì bạn có thể làm đơn tố cáo gửi lên Ban giám hiệu nhà trường. Nếu không được giải quyết thì bạn có thể gửi đơn lên Phòng giáo dục và đào tạo nơi Trường mầm có trụ sở. Tuy nhiên, bạn cũng nên tránh trường hợp không có căn cứ rõ ràng mà đi tố cáo người hiệu trưởng thì bạn có thể bị họ kiện với tội vu khống mà chúng tôi đã nêu ra ở trên.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật MInh Khuê