Để đạt được vị trí Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng tại các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), có những yêu cầu cần phải đáp ứng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây do Công ty Luật Minh Khuê trình bày.

 

1. Đối với trường mầm mon 

Để trở thành Hiệu trưởng, người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường hoặc nhà trẻ cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • Trình độ học vấn: Cần có trình độ chuẩn được đào tạo và có bằng trung cấp sư phạm mầm non. Đồng thời, yêu cầu ứng viên đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác liên tục trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Tuy nhiên, trong trường hợp công việc yêu cầu đặc biệt, thời gian công tác trong giáo dục mầm non có thể giảm đi theo quy định.
 • Bồi dưỡng cán bộ quản lý: Hiệu trưởng cần hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý để nắm vững kiến thức và kỹ năng quản lý. Đồng thời, ứng viên cần có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn và nghiệp vụ. Ngoài ra, cần có năng lực tổ chức và quản lý nhà trường, nhà trẻ, cùng với tình trạng sức khỏe tốt.

Đối với vị trí Phó Hiệu trưởng, người được bổ nhiệm hoặc công nhận cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Trình độ học vấn: Cần có bằng trung cấp sư phạm mầm non và ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Tương tự như Hiệu trưởng, thời gian công tác trong giáo dục mầm non có thể giảm đi theo quy định khi có yêu cầu đặc biệt của công việc.
 • Uy tín và năng lực quản lý: Phó Hiệu trưởng cần có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn và nghiệp vụ. Ngoài ra, cần có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ cùng với tình trạng sức khỏe tốt.

Các tiêu chuẩn trên được căn cứ vào Điều 16, 17 của Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 về Điều lệ Trường mầm non, để đảm bảo tính pháp lý và đúng quy định trong quá trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

 

2. Đối với trường tiểu học 

Để trở thành Hiệu trưởng trường tiểu học, người được bổ nhiệm hoặc công nhận cần đáp ứng chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học. Chi tiết về chuẩn này có thể được tìm thấy trong Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018.

Đối với vị trí Phó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học cần đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, và có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công. Thông tin chi tiết về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có thể được tham khảo trong Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018.

Các quy định trên được căn cứ vào Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học, nhằm đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ các quy định trong quá trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường tiểu học.

 

3. Đối với trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học

Về trình độ đào tạo và thời gian công tác, để giữ vị trí Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường THCS hoặc THPT:

 • Yêu cầu trước đây là phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Từ ngày 01/7/2020, yêu cầu đã thay đổi, yêu cầu là phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • Đối với trường THPT, cần có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất của trường đó. Ví dụ, nếu trường có 3 cấp học (Tiểu học, THCS, THPT), thì Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phải đạt chuẩn đào tạo của cấp THPT.
 • Ngoài ra, cần có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 5 năm (hoặc 4 năm đối với các vùng miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học tương ứng.

Đối với Hiệu trưởng, cần đáp ứng tiêu chuẩn được quy định trong Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đối với Phó Hiệu trưởng, cần đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và đủ năng lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ được phân công bởi Hiệu trưởng.

Các quy định trên được căn cứ vào Điều 18 của Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Điều 77 của Luật giáo dục 2005 và Điều 72 của Luật giáo dục 2019 để đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ các quy định trong quá trình bổ nhiệm và công nhận Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

 

4. Việc đặt ra điều kiện để trở thành hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đối với từng cấp học có ý nghĩa như thế nào?

Việc đặt ra các điều kiện để trở thành Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đối với từng cấp học mang ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng quản lý và giáo dục tại các trường học. Dưới đây là ý nghĩa của việc đặt ra các điều kiện này:

 • Đảm bảo trình độ chuyên môn và đạo đức: Các điều kiện về trình độ đào tạo giáo viên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đảm bảo rằng người đảm nhận các vị trí này đã được trang bị kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy phù hợp. Điều này giúp đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy tại trường.
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục: Yêu cầu về thời gian công tác trong giáo dục đảm bảo rằng Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đã có đủ kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và giảng dạy tại cấp học tương ứng. Kinh nghiệm này giúp họ hiểu rõ văn hoá và quy trình làm việc của trường, cũng như nắm vững các vấn đề và thách thức đặc trưng của cấp học đó.
 • Đảm bảo năng lực quản lý: Các tiêu chuẩn và chuẩn nghề nghiệp giúp đảm bảo rằng Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng có đủ năng lực tổ chức, quản lý và lãnh đạo trường học. Điều này bao gồm khả năng xây dựng môi trường học tập tích cực, quản lý tài chính và nguồn lực của trường, định hướng phát triển chương trình giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của học sinh và giáo viên.
 • Đảm bảo tính pháp lý và chất lượng giáo dục: Các điều kiện và tiêu chuẩn được đặt ra căn cứ vào các quy định pháp luật giáo dục hiện hành. Việc tuân thủ các quy định này đảm bảo tính pháp lý của việc bổ nhiệm và công nhận Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. Đồng thời, các tiêu chuẩn chuyên môn và năng lực quản lý đảm bảo chất lượng giáo dục tại trường, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển và thành công của học sinh.

Tổng thể, việc đặt ra các điều kiện để trở thành Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đảm bảo rằng những người đảm nhận các vị trí này có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để quản lý và giảng dạy tốt. Điều này góp phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh.

>> Xem thêm: Hiệu trưởng các trường là công chức hay viên chức?

Công ty Luật Minh Khuê rất mong muốn cung cấp đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có những câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi qua số hotline 19006162. Chúng tôi luôn sẵn lòng đáp ứng nhanh chóng và hỗ trợ quý khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email theo địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi lại quý khách hàng một cách chi tiết và kịp thời. Đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi sẽ đảm bảo giải đáp tất cả những thắc mắc một cách chính xác và đáng tin cậy.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác quý giá của quý khách hàng! Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội được phục vụ và giúp đỡ quý khách hàng trong tất cả các vấn đề pháp lý một cách tốt nhất.