Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật kế toán năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Điều 65 Luật kế toán năm 2015 quy định:

1. Hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

b) Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

Theo căn cứ trên thì nếu bạn có thể kinh doanh dịch vụ kế toán dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

* Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể:

Hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể

- Bản sao chứng minh thư nhân dân của chủ sở hữu (nếu là một cá nhân thành lập hộ kinh doanh).

- Bản sao chứng minh thư nhân dân của nhóm cá nhân (Nếu là một nhóm cá nhân cùng thành lập hộ kinh doanh).

- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh cá thể (Nếu là một nhóm cá nhân cùng thành lập hộ kinh doanh).

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề nếu kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

* Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện

* Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi:  1900.6162    Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

CV Thanh Hằng - Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê