Luật sư tư vấn:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới gồm văn bản, tài liệu nào ?

1.1 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ 

Bao gồm:

a)     Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b)    Bản sao một trong.những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c)      Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d)    Đoi với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối vói công trình liền kề.

 

1.2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến 

Bao gồm:

a)     Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b)    Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c)      Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định Đầu tư;

d)     Bản vẽ thiết kế xây dựng;

đ) Bản sao hoặc mã số chứng chỉ hành nghề của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được cấp theo quy định.

 

1.3 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến 

Bao gồm:

a)     Các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2;

b)    Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

c)     Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

1.4 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo

Bao gồm:

a)     Các tài liệu quy định tại khoản 2;

b)     Văn bản có ý kiến về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

1.5 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

Bao gồm:

a)     Các tài liệu quy định tại khoản 2;

b)    Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế theo quy định của Chính phủ.

 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình ?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình:

1.    Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

2.    Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

3.    Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

4.    Đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình ?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối vói trường hợp di dời công trình:

1.    Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình.

2.    Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

3.    Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến.

4.    Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

5.     Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm:

a)     Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình;

b)     Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đất đaitư vấn luật xây dựng trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)