1. Hồ sơ đề nghị đăng ký thường trú có những giấy tờ gì theo quy định hiện hành?

Tại Điều 21 Luật Cư trú 2020 quy định về giấy tờ đăng ký thường trú gồm những nội dung sau:

- Đối với người có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình, hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

- Đối với người đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý, hồ sơ đăng ký thường trú cần có tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Ngoài ra, cần có giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp thông tin này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đối với các trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, cần có giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện này để đăng ký thường trú tại chỗ ở của ông bà, anh chị em ruột, cô chú bác dì ruột, hoặc người giám hộ. Tương tự, người chưa thành niên cũng cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, hoặc trong trường hợp không còn cha mẹ, thì cần có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân để về ở với người thân hoặc người giám hộ.

- Đối với người đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, hoặc ở nhờ, hồ sơ đăng ký thường trú cần bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật cũng cần có trong hồ sơ. Cuối cùng, cần có giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Những quy định này nhằm bảo đảm rằng việc đăng ký thường trú được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật, và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan

 

2. Hồ sơ đề nghị đăng ký thường trú của người bị bệnh tâm thần về ở với dì ruột bao gồm những giấy tờ gì?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Cư trú 2020, "đăng ký cư trú là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú." Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc ổn định nơi ở và quản lý dân cư. Đặc biệt, căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020, quy định cụ thể về điều kiện đăng ký thường trú cho các trường hợp đặc biệt. Theo đó, công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. Tuy nhiên, đối với những công dân không có chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình, họ vẫn có thể đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý.

Đặc biệt, đối với những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương như người bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, Luật Cư trú 2020 đã có quy định rất rõ ràng và nhân văn. Cụ thể, những người này có thể đăng ký thường trú tại nhà của ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột, hoặc các cô, chú, bác, dì ruột khi được những người này đồng ý. Như vậy, theo quy định này, một người bị bệnh tâm thần hoàn toàn có quyền đăng ký thường trú tại nhà dì ruột của mình. Điều này sẽ giúp họ có được nơi ở ổn định, nhận được sự chăm sóc từ người thân, và đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng quản lý và hỗ trợ.

Trong trường hợp cụ thể, nếu một người bị bệnh tâm thần muốn đăng ký thường trú tại nhà dì ruột của mình, điều quan trọng là cần có sự đồng ý từ dì ruột và chồng của dì ruột (nếu có). Sự đồng ý này là điều kiện tiên quyết để hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú. Qua đó, pháp luật không chỉ đảm bảo quyền lợi cư trú của người dân mà còn thể hiện sự quan tâm, bảo vệ đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt, giúp họ có điều kiện sống tốt hơn trong môi trường gia đình và cộng đồng.

Theo khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú 2020, hồ sơ đề nghị đăng ký thường trú của người bị bệnh tâm thần bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp thông tin này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật này. Các điều kiện khác bao gồm: người cao tuổi về ở với anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi về ở với ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, hoặc người giám hộ.

Những quy định này đảm bảo rằng người bị bệnh tâm thần có thể thực hiện việc đăng ký thường trú một cách hợp pháp, minh bạch và được bảo vệ quyền lợi trong quá trình cư trú.

 

3. Trong trường hợp nếu người bị bệnh tâm thần không nộp đủ hồ sơ thì có được nộp lại hay không?

Theo khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú 2020, quy định về thủ tục đăng ký thường trú, nếu hồ sơ của người bị bệnh tâm thần chưa đầy đủ, họ vẫn có quyền nộp lại hồ sơ sau khi bổ sung các giấy tờ cần thiết. Cụ thể, khi người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú, cơ quan này sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm hướng dẫn người đăng ký bổ sung các giấy tờ còn thiếu. Điều này giúp đảm bảo rằng người đăng ký, bao gồm cả những người bị bệnh tâm thần, có thể hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ và chính xác.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ tiến hành thẩm định và cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. Sau khi hoàn tất, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú. Trường hợp từ chối đăng ký, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Quy định này giúp người bị bệnh tâm thần có thể hoàn thiện quá trình đăng ký thường trú một cách thuận lợi, mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn bổ sung hồ sơ giúp tránh tình trạng hồ sơ bị từ chối do thiếu giấy tờ, đồng thời tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh đặc biệt như người bị bệnh tâm thần, có thể thực hiện quyền cư trú của mình một cách dễ dàng hơn.

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi đưa ra về vấn đề này, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết liên quan cùng chủ đề của Luật Minh Khuê như: Đăng ký người giám hộ cho người bị bệnh tâm thần như thế nào?Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn pháp luật liên quan thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.