1. Tầm quan trọng của việc cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Việc cấp lại giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tầm quan trọng đặc biệt trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, tầm quan trọng của việc cấp lại giấy phép này bao gồm các khía cạnh sau:

Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Việc cấp lại giấy phép giúp đảm bảo các cơ sở y tế hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Điều này bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn, và chất lượng dịch vụ y tế.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế: Quy trình cấp lại giấy phép thường yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nhất định. Điều này khuyến khích các cơ sở y tế liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Bảo vệ quyền lợi và an toàn cho người bệnh: Giấy phép hoạt động đảm bảo rằng các cơ sở y tế đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, từ đó bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người bệnh. Việc cấp lại giấy phép giúp kiểm tra, giám sát và đảm bảo các cơ sở y tế không hoạt động kém chất lượng hoặc không đủ điều kiện.

Đảm bảo năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế: Trong quá trình cấp lại giấy phép, các cơ sở y tế phải chứng minh năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Điều này giúp đảm bảo rằng các nhân viên y tế có đủ trình độ và kỹ năng để thực hiện các dịch vụ y tế một cách an toàn và hiệu quả.

Tăng cường uy tín và niềm tin của công chúng: Một cơ sở y tế có giấy phép hoạt động hợp pháp và được cấp lại định kỳ sẽ tạo được niềm tin và sự tin tưởng từ phía bệnh nhân và cộng đồng. Điều này không chỉ giúp tăng cường uy tín của cơ sở y tế mà còn thúc đẩy sự lựa chọn của bệnh nhân đối với các dịch vụ y tế của cơ sở đó.

Phòng ngừa rủi ro và xử lý sai phạm: Việc cấp lại giấy phép giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cơ hội rà soát, kiểm tra và phát hiện các sai phạm hoặc bất cập trong hoạt động của cơ sở y tế. Điều này giúp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo rằng các cơ sở y tế hoạt động đúng quy định, kịp thời xử lý các sai phạm nếu có. 

 

2. Điều kiện được cấp lại giấy phép hoat động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ theo khoản 1 Điều 53 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định những trường hợp được cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh như sau:

Giấy phép hoạt động bị mất: Khi giấy phép hoạt động của cơ sở y tế bị mất, cần cấp lại để cơ sở có thể tiếp tục hoạt động hợp pháp.

Giấy phép hoạt động bị hư hỏng: Nếu giấy phép bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng hoặc đọc được, cơ sở y tế phải yêu cầu cấp lại để đảm bảo tính hợp pháp và rõ ràng của thông tin.

Giấy phép hoạt động có sai sót thông tin: Trong trường hợp giấy phép được cấp có sai sót về thông tin, cần thực hiện việc cấp lại để chỉnh sửa và cập nhật thông tin chính xác, đảm bảo giấy phép phản ánh đúng tình trạng và thông tin của cơ sở y tế. 

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở khám bênh, chữa bệnh 

Tại khoản 2 Điều 53 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có quy định về hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động: Đây là tài liệu cơ bản nhất mà cơ sở y tế phải chuẩn bị. Đơn này cần được điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu, trình bày rõ lý do yêu cầu cấp lại giấy phép.

Bản gốc giấy phép hoạt động: Trong trường hợp giấy phép hoạt động bị hư hỏng hoặc có sai sót thông tin, bản gốc của giấy phép này phải được nộp kèm theo hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận.

Tài liệu chứng minh: Đối với trường hợp giấy phép hoạt động có sai sót về thông tin, cần có tài liệu chứng minh những sai sót này. Tài liệu chứng minh có thể là các giấy tờ, tài liệu liên quan khác như hồ sơ đăng ký ban đầu, giấy tờ chứng thực thông tin đúng của cơ sở y tế. 

 

4. Thủ tục đề nghi cấp lại giấy phép hoat động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Theo quy định của khoản 3 Điều 53 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, việc cấp lại giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo một quy trình cụ thể. Cụ thể: 

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cần được nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ các tài liệu theo quy định.

Bước 2: Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện việc cấp lại giấy phép hoạt động.

Bước 3: Thẩm định thực tế tại cơ sở (nếu cần thiết): Nếu cần thẩm định thực tế tại cơ sở, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành theo các bước thẩm định và kiểm tra thực tế, đảm bảo cơ sở đáp ứng các yêu cầu cần thiết trước khi cấp lại giấy phép. Các bước thẩm định sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể của luật. 

Quy trình này nhằm đảm bảo sự minh bạch, chính xác và nhanh chóng trong việc cấp lại giấy phép, giúp các cơ sở y tế tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn trong dịch vụ khám chữa bệnh. 

 

5. Thời gian giải quyết cấp lai giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Tại điểm b Khoản 3 khoản 3 Điều 53 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, thời gian giải quyết việc cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp lại giấy phép hoạt động. Nếu cần thẩm định thực tế tại cơ sở, quy trình thẩm định sẽ được thực hiện theo các thủ tục quy định cụ thể, đảm bảo sự tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và chất lượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 52 của Luật này.

Điều này đảm bảo việc cấp lại giấy phép được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả, giúp các cơ sở y tế duy trì hoạt động mà không gặp trở ngại do thủ tục hành chính. 

 

6. Mức phí cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Theo quy định hiện nay, tại Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cho từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau: 

- Bệnh viện: 10,5 triệu đồng

- Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh; bệnh xá theo quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình): 5,7 triệu đồng

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền: 3,1 triệu đồng

- Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền: 3,1 triệu đồng

- Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương đương: 3,1 triệu đồng

- Phòng khám chuyên khoa theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP: 4,3 triệu đồng

- Cơ sở dịch vụ y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP: 4,3 triệu đồng

- Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4,3 triệu đồng

Việc cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch. Các cơ sở y tế cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện quy định để quá trình cấp lại giấy phép diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, góp phần duy trì hoạt động liên tục và chất lượng dịch vụ y tế.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Bài viết liên quan: Điều kiện để bệnh xá quân đội được cấp Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 

Nếu quý khách hàng còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách hàng cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!