1. Hóa đơn giá trị gia tăng Tiếng Anh là gì?

Ngày nay nhu cầu sống của mọi người đều tăng cao nên cần phải thanh toán rất nhiều các hóa đơn cho các loại hàng hóa, dịch vụ mình sử dụng. Hóa đơn được hiểu là chứng từ do người bán lập, ghi nhận các thông tin bán hàng cung ứng dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. Giá trị gia tăng chính là phần chênh lệch doanh thu hay sản lượng của một doanh nghiệp và chi phí nguyên liệu và dịch vụ hay đầu vào trung gian để sản xuất nó. Vì vậy, ta có thể hiểu rằng hóa đơn giá trị gia tăng là một loại hóa đơn được dùng trong các tổ chức phải thực hiện khai và tính thuế về giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ; trong đó thì các hoạt động được khấu trừ thuế sẽ bao gồm hoạt động cung ứng dịch vụ ở nội địa, bán hàng hóa; vận tải trong khu vực quốc tế hay thực hiện xuất khẩu hoặc cung ứng các dịch vụ khác. 

Hóa đơn giá trị gia tăng sẽ do người bán lập cụ thể người bán có thể là doanh nghiệp hay hộ kinh doanh nhằm ghi nhận các thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua sử dụng dịch vụ. Hóa đơn giá trị gia tăng đúng với mẫu do Bộ Tài Chính ban hành và cho phép doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh đúng với quy định của pháp luật có thể sử dụng trong quá trình kinh doanh. Hóa đơn giá trị gia tăng sẽ do doanh nghiệp, hộ kinh doanh trực tiếp quản lý và bảo quản và phải có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hóa đơn giá gia tăng theo quý hoặc theo tháng với cơ quan có thẩm quyền. 

Trong Tiếng Anh thì hóa đơn giá trị gia tăng có tên đầy đủ là: Value-Added Tax invoice; và được viết tắt: VAT invoice được sử dụng phổ biến hơn.

Hóa đơn giá trị gia tăng theo nghĩa Tiếng Anh thì được hiểu là:

The value-added Tax invoice will make the saller specify that the seller can be an enterprise or a business household. Purpose of recording information on selling goods and providing services to the buyer to use the service. Value-added Tax invoices coform to the form issued by the Ministry of Finance and allow enterprises that have registered thei bussiness in accordance with the provisions of the law to use them in the course of their business. Value-added Tax invoices will be directly managed and preserved by enterprices and business households and must be responsible for reporting the use of VAT invoices on a quarterly or monthly basis to the competent authority.

 

2. Các quy định về  hóa đơn giá trị gia tăng

2.1. Hình thức của hóa đơn giá trị gia tăng

Tùy thuộc vào nhu cầu của cá nhân, tổ chức sẽ có áp dụng hóa đơn giá trị gia tăng phù hợp. Có 03 hình thức của hóa đơn giá trị gia tăng:

- Hóa đơn tự in: Đây là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc là các loại máy khác khi mà tổ chức đó bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ;

- Hóa đơn điện tử: đây là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được khởi tạo và lập, nhận, gửi, lưu trữ và quản lý theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Hóa đơn đặt in là hóa đơn do tổ chứuc đặt in theo mẫu quy định để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chưucs và hộ kinh doanh. 

 

2.2. Đặc điểm của hóa đơn giá trị gia tăng

- Hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện các thông tin nghiệp vụ mua bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp;

- Hóa đơn được sử dụng trong các tổ chức khai và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

- Hóa đơn giá trị gia tăng được lập có đầy đủ nội dung bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật;

- Và các cơ quan, cá nhân, tổ chức phải được thông báo phát hàng với cơ quan thuế trước khi sử dụng. 

 

2.3. Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Mỗi tổ chức, cá nhân lập hóa đơn giá trị gia tăng theo từng trường hợp thì được quy định và có nguyên tắc rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật.

- Thứ nhất, các tổ chức, hộ kinh donah chỉ được phép lập và giao hóa đơn cho người mua hàng háo, dịch vụ theo đúng quy định;

- Thứ hai, người bán hàng, cung ứng dịch vụ khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hay hàng mẫu, quảng cáo; các hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, trả thay cho việc trả lương cho người lao động và dùng nội bộ; sử dụng trong các tổ chức khai và tính thuế giá trị gia tăng.

- Hóa đơn giá trị gia tăng phải được lập đầy đủ nội dung theo đúng quy định của pháp lâutj; không được tẩy xóa, sửa chữa, phải dùng cùng màu mực, loại mực được sử dụng không phai và tuyệt đối không sử dụng bút đỏ; chữ số và chữ viết phải viết liên tục không ngắt quãng, không viết hoặc in đề lên chữ in sẵn và gạch chéo bỏ phần còn trống. Nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn được in  được lập bằng máy tính thì phần còn trống trên hóa đơn không phải gạch chéo. 

- Nội dung lập trên hóa đơn phải thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số và hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ nhỏ đến lớn. 

 

3. Nội dung cần có trong hóa đơn bằng Tiếng Anh

Hóa đơn giá trị gia tăng bằng Tiếng anh cần có các thông tin cơ bản sau:

- Tên hóa đơn (VAT invoice);

- Số liên; Ngày hóa đơn;

- Mẫu số (Form no); ký hiệu (Serial); Số hóa đơn (NO.);

- Thông tin đơn vị bán hàng: Đơn vị bán hàng (Company); Mã số thuế (VAT code); Địa chỉ (Place Address); Số điện thoại liên hệ (Tel); Số tài khoản (Bank A/C);

- Bảng thông tin hàng hóa;

- Cộng tiền hàng (Total Amount);

- Thuế suất GTGT (VAT rate); tiền thuế giá trị gia tăng (VAT);

- Tổng cộng tiền thanh toán (Total Payment);

- Số tiền viết bằng chữ (Amount in Words).

- Thông tin ký tên và đóng dấu của người mua hàng và người bán hàng.

 

4. Các quy định về xuất hóa đơn

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ thì phải lập hóa đơn theo quy định và giao hóa đơn cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa dịch vụ theo đúng nội dung và các thông tin in sẵn trên mẫu hóa đơn. Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch  vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi mà doanh nghiệp xuất hóa đơn giá trị gia tăng phải hợp lý và đúng với nguyên tắc theo quy định của pháp luật và đúng quy định Bộ Tài Chính thì mới được cơ quan thuế chấp nhận. 

Ngoài các trường hợp bắt buộc phải lập hóa đơn thì còn có trường hợp không phải lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Khi bán hàng hóa và dịch vụ mà không phải lập hóa thì người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bản lẻ phải có tiêu thức "thuế suất giá trị gia tăng" và "tiền thuế giá trị gia tăng". Cơ sở kinh doanh lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua và các liên khác luân chuyển theo quy định. 

Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề pháp lý thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline: 1900.6162 để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!