>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Tư vấn hoãn <a href=nghĩa vụ quân sự ?" src="/LMK/article/TAP-QUAN-SU.jpg" style="height:293px; width:400px">

Tư vấn hoãn nghĩa vụ quân sự - Ảnh minh họa

Căn cứ pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2005;

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDDT;

Thông tư 148/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

>> Xem thêm:  Luật dân quân tự vệ năm 2009 số 43/2009/QH12

Trả lời:

1. Học trung cấp chuyên nghiệp có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Trước đây, theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung năm 2005, các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm có:

"...

e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

...

Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ."

Như vậy, theo quy định cũ, trường hợp bạn "đang học tại các trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp do Chính phủ quy định" cũng thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Theo thông tin bạn cung cấp, giấy báo nhập học của bạn đến muộn 01 ngày so với ngày hết hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, tại thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDDT có hướng dẫn trường hợp này như sau:

"b) Công dân nhận được giấy báo nhập học đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng nghề, khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ chậm nhất sau ba ngày phải báo cáo với ban chỉ huy quân sự cấp xã để được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Trường hợp không báo cáo hoặc báo cáo sau thời hạn trên thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ."

Nếu theo quy định cũ, việc bạn báo cáo chậm, dù chậm 1 ngày thì bạn cũng không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Còn theo quy định của pháp luật hiện hành - Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm có:

"a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo."

Như vậy, kể từ thời điểm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực thì trường hợp đang học trung cấp chuyên nghiệp, học trung cấp nghề không còn nằm trong diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nữa. Do vậy, dù là bạn có giấy báo nhập học của trường trung cấp chuyên nghiệp thì bạn sẽ không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nếu vẫn còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ và không thuộc các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khác thì bạn phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn công dân nhập ngũ

Theo quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP, việc lựa chọn công dân nhập ngũ được sắp xếp theo 04 tiêu chí sau:

>> Xem thêm:  Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 số 43/2005/QH11

- Về tuổi đời: Tuyển chọn công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Công dân nam được đào tại trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo thù độ tuổi gọi nhập ngũ là đến hết 27 tuổi.
- Về tiêu chuẩn chính trị: Đáp ứng theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an nếu tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam;
Trường hợp tuyển chọn vào các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.
Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS
- Về tiêu chuẩn văn hóa:
Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên; được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7với địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
Với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là từ cấp trung học cơ sở trở lên.
Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ có bắt buộc không?

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tự nguyện tham gia dân quân tự vệ ? Các chế độ được hưởng khi tham gia dân quân