1. Tiêu chuẩn gọi nhập ngũ hiện nay như thế nào?

Thưa luật sư, Cho em hỏi, năm nay em 18 tuổi, thi rớt cao đẳng, trường tự chuyển xuống bậc trung cấp chuyên nghiệp cho em nhưng giấy báo nhập học đến muộn 1 ngày so với ngày hết hạn tạm hoãn NVQS (ngày hết hạn là 25/08/2010), như vậy em có được xem xét để tạm hoãn NVQS không?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Tư vấn hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Tư vấn hoãn nghĩa vụ quân sự - Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Học trung cấp chuyên nghiệp có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Trước đây, theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2005 (Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015), các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm có:

"...e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;...

Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ."

Như vậy, theo quy định cũ, trường hợp bạn "đang học tại các trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp do Chính phủ quy định" cũng thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Theo thông tin bạn cung cấp, giấy báo nhập học của bạn đến muộn 01 ngày so với ngày hết hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, tại Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDDT có hướng dẫn trường hợp này như sau:

"b) Công dân nhận được giấy báo nhập học đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng nghề, khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ chậm nhất sau ba ngày phải báo cáo với ban chỉ huy quân sự cấp xã để được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Trường hợp không báo cáo hoặc báo cáo sau thời hạn trên thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ."

Nếu theo quy định cũ, việc bạn báo cáo chậm, dù chậm 1 ngày thì bạn cũng không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Còn theo quy định của pháp luật hiện hành - Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm có:

"a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo."

Như vậy, kể từ thời điểm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực thì trường hợp đang học trung cấp chuyên nghiệp, học trung cấp nghề không còn nằm trong diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nữa. Do vậy, dù là bạn có giấy báo nhập học của trường trung cấp chuyên nghiệp thì bạn sẽ không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nếu vẫn còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ và không thuộc các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khác thì bạn phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn công dân nhập ngũ

Theo quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP, việc lựa chọn công dân nhập ngũ được sắp xếp theo 04 tiêu chí sau:

- Về tuổi đời: Tuyển chọn công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Công dân nam được đào tại trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo thù độ tuổi gọi nhập ngũ là đến hết 27 tuổi.
- Về tiêu chuẩn chính trị: Đáp ứng theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an nếu tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam;
Trường hợp tuyển chọn vào các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.
Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS
- Về tiêu chuẩn văn hóa:
Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên; được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7với địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
Với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là từ cấp trung học cơ sở trở lên.
Trân trọng./.

2. Bỏ học để học ngành khác có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Thưa Luật sư! Cho em xin hỏi là. E có học cao đẳng nhưng chưa tốt nghiệp và đã nghỉ học. Giờ e muốn học ngành khác thì có đc hoãn nghĩa vụ để học không ạ ?
Cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Về các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có quy định về việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với công dân đang theo học tại các cơ sở giáo dục như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:...

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Tuy nhiên, theo điều khoản bổ sung tại Thông tư 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT - BQP - BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính Phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũcó quy định:

3. Bổ sung Điểm e vào Khoản 3 Điều 2 như sau:

“e) Đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để chuyển sang học khóa đào tạo của trường khác”.

Mà Điều 2 Thông tư 175/2011/TT-BQP-BGDĐT quy định như sau:

3. Những công dân sau đây không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đang học nhưng bị buộc thôi học;

c) Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

d) Hết thời hạn học tập tại trường một khoá học;

đ) Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường;

Như vậy, xét trường hợp của bạn, bạn đang học cao đẳng nhưng lại bỏ để học ngành khác thì không thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do bạn đang theo học khóa đào tạo đầu tiên nhưng lại bỏ để học khóa khác.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

3. Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang học đại học, cao đẳng ?

Em sinh năm 1999, hiện đang theo học tại trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng em vừa nhận được giấy khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự khi em trình giấy chứng nhận đang học tại trường thì tại địa phương em họ không chấp nhận tạm hoãn mấy anh đó nói luật mới sửa đổi chỉ hoãn đối với người đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng nghề còn em đang học tại cao đẳng thì không được tạm hoãn nhưng em tham khảo trên mạng.
Hỏi một số người quen thì không hề thấy thông tin gì về vụ thay đổi luật này em mong luật sư xem giúp em luật tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất giúp em, và xem xét trường hợp của em có được tạm hoãn hay không ạ ?
Cám ơn luật sư!

Luật sư trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành nếu bạn đang theo học trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của trình độ cao đẳng thì bạn có quyền được hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự. Đối với trường hợp địa phương bạn họ không chấp nhận việc tạm hoãn của bạn và nói "luật mới sửa đổi chỉ hoãn đối với người đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng nghề" là hoàn toàn không có căn cứ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

4. Con chuẩn bị sang du học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Kính gửi quý công ty, Con trai tôi năm nay 20 tuổi, hiện gia đình đang hoàn tất thủ tục cho cháu sang du học Nhật Bản. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi có nhận được giấy báo đi khám sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.
Vậy luật sư cho tôi hỏi trường hợp của con tôi có được miễn nghĩa vụ quân sự không ?

Con chuẩn bị sang du học Nhật Bản thì có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì con của bạn đang trong thời gian làm thủ tục để đi du học Nhật Bản, có nghĩa là hiện tại cháu chưa tham gia chương trình học của nhà trường. Theo đó, căn cứ theo quy định tại điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì trường hợp của cháu không thuộc một trong những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định điều kiện để được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ...

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Mặt khác, theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 41 quy định trường hợp công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, vì con của bạ chưa phải là sinh viên chính thức tham gia khóa đào tạo của nhà trường đại học, cho nên, con bạn cũng không thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Do đó, nếu con bạn đáp ứng đủ điều kiện về mặt sức khỏe thì bạn ấy phải tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5. Anh trai học trường học viện hậu cần thì Em có được hoãn NVQS ?

Thưa luật sư, cháu xin hỏi: Anh trai cháu đang học trường học viện hậu cần( hệ quân sự) thì cháu có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Nếu có sao cháu vẫn bị gọi đi khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự ? Cháu xin cảm ơn!

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi hiện đang theo học tại trường đại học, cao đẳng

Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

"d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân".

Giải thích điều trên như sau:

"Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển".

"Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ là công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, Binh nhất, Binh nhì". (Luật Công an nhân dân năm 2014).

Anh trai của bạn mới đang học tập tại trường Học viện hậu cần, chưa được phong cấp bậc hàm nào. Do đó, trường hợp của bạn sẽ không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật NVQS - Luật Minh KHuê