Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

để các cơ sở giáo dục đi vào hoạt động trên thực tế. Cơ sở pháp lý của các câu trả lời trong bài dưới đây gồm:

Luật Giáo dục năm 2019;

Luật Giáo dục Nghề nghiệp năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2019;

Luật giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018.

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1. Điều kiện để cơ sở giáo dục mầm non hoạt động giáo dục ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT, cơ sở giáo dục mầm non được hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Cơ sở giáo dục mầm non đã được Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập.

- Cơ sở giáo dục mầm non được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

- Có diện tích xay dựng đạt chuẩn quy định gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo. Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài.

- Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ sở giáo dục mầm non có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non.

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

- Có đầy đủ các khối công trình phục vụ hoạt động học tập và chăm sóc trẻ mầm non gồm:

+) Khối phòng cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo phải đảm bảo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;

+) Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

+) Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho phải đảm bảo vệ sinh, an toàn, sạch sẽ, bảo quản thực phẩm theo quy định pháp luật để đảm bảo chất lượng thức ăn cho trẻ;

+) Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

+) Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung

Đã được cấp phép hoạt động giáo dục bởi người có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

2. Điều kiện để cơ sở giáo dục tiểu học được hoạt động giáo dục ?

Trả lời:

Cơ sở giáo dục tiểu học bao gồm: Trường tiểu học công lập/tư thục và Các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Điều kiện để cơ sở giáo dục tiểu học được thực hiện hoạt động giáo dục:

Đối với Trường tiểu học công lập hoặc tư thục, để được thực hiện hoạt động giáo dục, trường tiểu học phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã có quyết định về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường của cơ quan có thẩm quyền.

- Diện tích xây dựng trường phải đáp ứng các điều kiện gồm: Diện tích được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng miền với tiêu chuẩn là bình quân tối thiểu 10 m2 cho một học sinh đối với khu vực nông thôn, miền núi; tối thiểu 06 m2 cho một học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã. Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích sử dụng đất bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định; và phải đảm bảo an toàn cho người dạy, người học và toàn thể người lao động khác của trường.

- Trường có đầy đủ cơ cấu khối công trình gồm: Hàng rào bảo vệ khuôn viên trong trường; cổng trường; biển đề tên trường; phòng bảo vệ, các phòng học; phòng chuyên môn, phòng y tế, phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; văn phòng; phòng họp, phòng giáo viên; thư­ viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng máy tính; phòng truyền thống và hoạt động Đội; Phòng giáo dục nghệ thuật; phòng học nghe nhìn; phòng tham vấn học sinh; phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (trường hợp tiếp nhận học sinh khuyết tật giáo dục hoà nhập); phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng;

+) Khu vệ sinh cho giáo viên, học sinh, học sinh khuyết tật; khu chứa rác và hệ thống cấp thoát nước bảo đảm vệ sinh; khu để xe cho học sinh, giáo viên và nhân viên; khu đất làm sân chơi có diện tích không dưới 30% diện tích khu đất của trường, bảo đảm an toàn cho học sinh;

+) Khu nhà ăn, nhà nghỉ bảo đảm điều kiện vệ sinh, sức khỏe cho học sinh học bán trú.

+) Trường có đủ các thiết bị giáo dục tối thiểu theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với giáo dục tiểu học.

- Trường tiểu học có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đảm bảo đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

- Đã được cấp phép hoạt động giáo dục bởi người có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Đối với các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Cơ sở giáo dục phải được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định.

- Phòng học phải bảo đảm đúng quy cách, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy định về vệ sinh trường học; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi;

- Có các thiết bị gồm: Bàn, ghế giáo viên, học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt (ở nơi có điện); hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.

- Đã được cấp phép hoạt động giáo dục bởi người có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

3. Nêu các điều kiện để Trường trung học được hoạt động giáo dục ?

Trả lời:

Điều kiện để trường trung học được hoạt động giáo dục quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT gồm:

- Đã có quyết định thành lập/cho phép thành lập trường của người có thẩm quyền quy định pháp luật.

- Cơ sở vật chất của trường đáp ứng các điều kiện: 

+) Trường học là một khu riêng, có tường bao quanh, có cổng trường và biển tên trường.

+) Phòng học được xây dựng đạt chuẩn, có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế của giáo viên, có bảng viết và bảo đảm học nhiều nhất là hai ca trong một ngày; đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. 

+) Phòng học bộ môn đạt các quy chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+) Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống;

+) Khối hành chính - quản trị gồm: Phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, phòng các tổ chuyên môn, phòng y tế trường học, nhà kho, phòng thường trực, phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể;

+) Khu sân chơi, bãi tập đảm bảo diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử dụng của trường và phải có đủ thiết bị luyện tập thể dục, thể thao và bảo đảm an toàn;

+) Bố trí hợp lý khu để xe trong khuôn viên trường, bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh; Khu vệ sinh đảm bảo quy định.

+) Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối Internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học.

- .Có tài liệu, chương trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học

- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đảm bảo đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

 

Đã được cấp phép hoạt động giáo dục bởi người có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

4. Điều kiện để Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ?

Trả lời:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của chủ thể có thẩm quyền.

- Cơ sở vật chất, đất đai, tài sản, trang thiết bị của cơ sở giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu hoạt động đào tạo mà cơ sở đã cam kết.

- Đảm bảo số lượng, chất lượng của các chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định.

Đảm bảo số lượng, chất lượng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và có sự đồng bộ về cơ cấu.

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Có điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Điều kiện để cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động giáo dục ?

Trả lời:

Điều kiện để trường đị học được thực hiện hoạt động giáo dục bao gồm:

- Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường theo quy định pháp luật.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định. Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên theo nội dung tại đề án thành lập mà trường đã cam kết.

- Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định.

- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý phù hợp với ngành, nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục.

- Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của nhà trường.

- Có quy chế tổ chức, hoạt động và quy chế tài chính nội bộ của trường.

- Đã thực hiện xin cấp phép cho cơ sở giáo dục đại học được thực hiện hoạt động đào tạo.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê