chào anh/chị. Em có một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, anh/chị giúp em với ạ 1. hiện tại có 1 công ty 100% vốn nước ngoài, đã có giấy phép xuất khẩu một số thiết bị y tế và phân bón. giờ công ty này muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh, xuất khẩu thuỷ sản và gạo. vậy thì thời gian làm thủ tục bổ sung ngành nghề là bao lâu, cần những giấy tờ, thông tin gì. 2. và muốn chuyển văn phòng của công ty này từ Hà Nội vào TP HCM thì cần phải làm những gì, thời gian bao lâu?

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được điều chỉnh hoặc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư.

b) Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) theo hướng dẫn tại Điểm c Mục 2 của công văn này.

Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.

* Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thời gian làm việc:

• Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 17:00.

• Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30

+ Cách thức nộp hồ sơ:

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?

Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

+ Thành Phần Hồ Sơ gồm:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi của Chủ sở hữu Công ty.

* Lưu ý: Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

4. Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp.

5. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006).

6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án. (Doanh nghiệp báo cáo theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc theo mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

>> Xem thêm:  Thành lập hộ kinh doanh cá thể và những điểm cần lưu ý?

7. Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ)

Điều kiện đầu tư được quy định tại các luật chuyên ngành của Nhà nước Việt Nam và các cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (Nhà đầu tư có thể tham khảo tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO; tra cứu hệ thống CPC tại trang web của Liên hiệp quốc)

- Đối với các dự án thực hiện quyền phân phối, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, hồ sơ bổ sung thêm:

+ Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động.

(Nhà đầu tư tham khảo Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại, Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại, Thông tư05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 của Bộ Công Thương, Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương: số 6656/BCT-KH ngày 13/7/2009; văn bản số 9093/BCT-KH ngày 29/09/2011..)

+ Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (trường hợp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa), hoặc Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (trường hợp đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan mua bán hàng hóa).Trong các bản đăng ký, Nhà đầu tư nêu rõ danh mục mã số HS các hàng hóa xuất, nhập khẩu, phân phối.

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 hoặc Đơn đề nghị sửa đối/bổ sung Giấy phép kinh doanh mẫu MĐ-2 của Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2009.

+ Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2-Mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 04 năm 2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa).

8. Trường hợp ngành kinh doanh và mục tiêu hoạt động đề nghị bổ sung theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải kèm:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của Doanh nghiệp tại thời điểm không quá 3 tháng kể từ ngàynộp hồ sơ nhỏ hơn mức vốn pháp định theo quy định. (tham khảo điều 10 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ).

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Bản sao Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp ghi nhận số vốn chủ sở hữu đảm bảo vốn pháp định.

9. Trường hợp ngành kinh doanh và mục tiêu hoạt động đề nghị bổ sung theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải kèm Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) và/hoặc các cá nhân khác quy định tại Điều 9 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ và giấy tờ chứng minh cá nhân đó đang hoặc sẽ làm việc cho doanh nghiệp.

+ Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 

+ Dự án đăng ký : 15 ngày làm việc

+ Dự án thẩm tra : 30 ngày làm việc

Lưu ý:

Trong trường hợp người đại diện pháp luật ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

3. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

- Số lượng hồ sơ nộp:

+ Dự án đăng ký : 04 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc)

+ Dự án thẩm tra : 08 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc)

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng chính phủ: 10 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc)

+ Phân loại các ngành nghề kinh doanh bổ sung theo Biểu cam kết Thương mại dịch vụ của Việt Nam dựa trên hệ thống CPC:

1. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa có mã HS 3914, 3917, 3925, 7306, 7307, 7309, 7318, 8413, 8414, 8419, 8481, 8484, 8501, 8536, 8537, 8538, 8544, 9026, 9027.

Những hoạt động trên theo Biểu cam kết Thương mại dịch vụ của Việt Nam được xếp vào:

+ Dịch vụ bán buôn: CPC 622, 61111, 6113, 6121.

+ Dịch vụ bán lẻ: CPC 631+632, 6112, 6113, 6121.

2. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước, nước thải, khí thải:

>> Xem thêm:  Cho thuê nhà có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh ?

- Dịch vụ xử lý nước thải: CPC 9401

- Dịch vụ làm sạch khí thải: CPC 94040.

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: CPC 633

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến hệ thống xử lý nước, nước thải, khí thải

- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật: CPC 8672

- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ: CPC 8673

4. Dịch vụ tư vấn quản lý khác (dịch vụ tư vấn quản lý hệ thống máy móc thiết bị trong hệ thống xử lý nước, nước thải, chất thải.):

- Dịch vụ tư vấn quản lý: CPC 865

- Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý: CPC 866 (trừ CPC 86602)

5. Tư vấn, thiết kế, gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống dây chuyền mạ

>> Xem thêm:  Năm 2020, hành vi không có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào ?

- Công tác lắp dựng và lắp đặt: CPC 514, 516.

Hồ sơ mà nhà đầu tư phải tạo lập khi tiến hành  của công ty 100 % vốn tại Việt Nam:

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền điều chỉnh mọi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư: Tên doanh nghiệp (tên dự án đầu tư); địa chỉ trụ sở; vốn đầu tư...Trong nội dung hồ sơ điều chỉnh này Chúng tôi đề cấp đến 2 nội dung mà nhà đầu tư nước ngoài thường xuyên phải điều chỉnh khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đố là: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi thành viên góp vốn trong công ty do chuyển nhượng phần vốn góp.

Hồ sơ khách hàng cần tạo gập bao gồm:

- Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông công ty 100 % vốn;

- Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị thông qua nội dung trên biên bản họp;

- Thông báo lập số thành viên (lần 1);

- Thông báo lập số thành viên (lần 2) do có sự thay đổi vốn góp nên có sự thay đổi về danh sách thành viên;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn;

- Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn;

>> Xem thêm:  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ?

- Giấy báo có của ngân hàng (trong nước hoặc quốc tế) xác nhận việc thanh toán giữa các thành viên trong công ty;

- Quyết định bổ nhiệm và hợp đồng lao động nếu thành viên mua lại phần vốn góp đó giữ vai trò là người đại diện theo pháp luật;

- Báo cao tình trạng hoạt động của dự án đầu tư tại Việt Nam;

- Phụ lục điều lệ sửa đổi;

- Bản ;

- Ban sao báo cáo tài chính qua kiểm toán của năm gần nhất;

- Bản sao hợp đồng thuê trụ sở;

- Bản sao đăng ký kinh doanh và giấy tờ cá nhân (hộ chiếu/Giấy phép lao động/thẻ thường trú) của thành viên chuyển nhượng phần vốn góp.

Chào anh/chị, Mình có muốn hỏi về dịch vụ thay đổi các nội dung sau của công ty (tại Tp.HCM). 1. Đại diện theo pháp luật 2. Tên công ty 3. Ngành nghề kinh doanh (thêm ngành nghề) Nhờ anh/chị cho mình biết giá dịch vụ và thời gian cần thiết để hoàn thành thủ tục. Mình muốn làm trong tuần sau luôn. Cảm ơn anh/chị. Trần Nguyên Trung

Cơ sở pháp lý: Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 

Thứ nhất: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

>> Xem thêm:  Điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định mới nhất năm 2020

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 1. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới;
 2. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nộp khi được cấp bản mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
 3. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 4. Biên bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 5. Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 6. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 7. Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty luật thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ: 01 bộ nộp cơ quan đăng ký kinh doanh và 01 bộ lưu tại công ty;

Thời gian thực hiện thủ tục: 05 ngày làm việc.

Các chức danh của người đại diện theo pháp luật

 1. Giám đốc;
 2. Tổng Giám đốc;
 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 4. Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 5. Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 Thứ hai: Thủ tục thay đổi tên công ty

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên dự kiến thay đổi và chữ ký cả người đại diện theo pháp luật'

- Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. ( lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/ của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. 

- Kèm theo hồ sơ gồm: Ban sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế

>> Xem thêm:  Một hộ gia đình có được cấp hai giấy phép đăng ký kinh doanh không ?

Thứ ba: Thủ tục bổ sung nghành nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối vớicông ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điềulệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng kýkinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chào Công ty, Mình đang muốn thành lập mới một công ty, xin hỏi bên mình phí dịch vụ như thế nào nhỉ? Về đăng ký ngành nghề mình muốn đăng ký một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, về nội dung này làm việc với Sở KHĐT có khó khăn gì ko?

Cơ sở pháp lý: Nghị định 78/2015/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu, mỹ phẩm xách tay (handmade) ?

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn bổ sung nghành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp ?

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 78 luật doanh nghiệp

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 78 luật doanh nghiệp 

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

>> Xem thêm:  Kinh doanh online có phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế hay không ?

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Kính gửi Quý công ty, Công ty tôi ở Thanh Hóa, có chi nhánh ngoài Hà Nội. Bây giờ chi nhánh của tôi muốn đăng ký thêm kinh doanh karaoke, quầy bar. kinh doanh bất động sản . Luật sư cho tôi hỏi, tôi cần phải chuẩn bị những gì để làm thủ tục trên rất mong được nhận phản hồi sớm từ quý công ty ?. Trân trọng cảm ơn!

 Hồ sơ thay đổi ngành nghề chi nhánh của tất cả các loại hình doanh nghiệp
- Thông báo thay đổi ngành nghề chi nhánh (mẫu quy định);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

bạn nạp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh - sở kế hoạch đầu tư

Chào quý công ty. Cháu xin các mẫu văn bản để bổ sung ngành nghề vào giấy phép kinh doanh đc không ạ ?

TÊN DOANH NGHIỆP

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ…

(thay đổi lần thứ......)

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):...........................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số.......................do..............cấp ngày...........tháng.........năm...........

Giấy phép kinh doanh số........................do.................cấp ngày........tháng.........năm ............

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....

>> Xem thêm:  Mở quán cắt tóc có phải đóng thuế không ?

Điện thoại:…….........….Fax:…….............................……

Email: ……............……Website (nếu có): ………...........

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:........................................Nam/Nữ..........................Quốc tịch.................................

Chức danh:...............................................................................................................................

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với nội dung sau:

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

..................................................................................................................................................

2. Lý do sửa đổi, bổ sung:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục mở xưởng cơ khí?

..................................................................................................................................................

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung:

..................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh này.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép kinh doanh./.

......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chào anh,chị. Bên em là doanh nghiệp đầu tư 100% của nhật hiện nay bên em đang có nhu cầu thay đổi địa điểm trụ sở công ty từ cầu giấy sang nam từ liêm và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Em muốn được tư vấn của bên luật Minh Khuê.

Cơ sở pháp lý: Nghị định 78/2015/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Sửa chữa xe và rửa xe có phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế không?

 Hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp:

- Biên bản họp về việc thay đổi trụ sở;

- Quyết định về việc thay đổi trụ sở;

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền;

- Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc lại dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu thay đổi trụ sở khác quận/huyện/thành phố/tỉnh);

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

- Tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp (nếu thay đổi trụ sở khác quận/huyện/thành phố/tỉnh) hoặc điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (nếu thay đổi trụ sở cùng quận/huyện/thành phố);