Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hộ tịch năm 2014

Nghị định 123/2015/NĐ-CP

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo như thông tin của bạn nêu ra thì bạn cần lắm rõ một số nội dung sau để giải quyết trường hợp của mình:

Thứ nhất, giá trị pháp lý của giấy khai sinh: ( Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

"Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh."

Dựa vào quy định trên, khi thông tin về năm sinh trên giấy khai sinh của bạn bị sai, có ảnh hưởng đến các quyền lợi của bạn chẳng hạn như việc thi lấy bằng lái và được đứng tên trên giấy tờ xe của bạn khi bạn thực sự đã đủ tuổi.  Vì vậy, trước hết bạn cần tiến hành cải chính thông tin trên giấy khai sinh.

Thứ hai, về điều kiện được cải chính hộ tịch, tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

>> Xem thêm:  Làm giấy khai sinh cho con muộn bị phạt bao nhiêu tiền ? Thủ tục thay đổi nội dung trong giấy khai sinh ?

"Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch."

Trong trường hợp, do bạn có lỗi để cung cấp thông tin sai lệch làm cho giấy khai sinh của bạn bị sai, là một trong những căn cứ để công chức tư pháp họ tịch thay đổi thông tin cho bạn trên giấy khai sinh.

Thứ ba, thủ tục chỉnh sữa, cải chính thông tin sai lệch trên giấy khai sinh theo Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 như sau:

"Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc."

Thứ tư, thẩm quyền cải chính thông tin trên giấy khai sinh:

Bạn sẽ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trước đây đã cấp giấy khai sinh cho con bạn để làm tở khai theo mẫu quy định và nộp giấy chứng sinh. Sau khi kiểm tra, đối chiếu, cán bộ tư pháp sẽ ghi vào sổ hộ tịch và cải chính thông tin về ngày sinh cho con bạn. Sau đó, bạn dùng Giấy khai sinh đã được sửa đổi này để tiến hành thủ tục cải chính thông tin trên sổ hộ khẩu tương tự.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Chưa đăng ký kết hôn nhưng vợ ngoại tình thì có kiện được không ? Khai sinh cho con khi chưa kết hôn ?