1. Bố qua đời, tài sản đứng tên mẹ thì có được chia thừa kế?

Thưa Luật sư! Cha mẹ tôi là vợ chồng hợp pháp có tài sản là 1 mảnh đất gồm 6000 m2 và một ngôi nhà trên mảnh đất này và sống cùng với ông bà tôi. Ông tôi mất năm 1990, bà tôi mất năm 2007, cha tôi mất năm 1999 không để lại di chúc. Năm 2002 mẹ tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất này (Sau khi cha tôi chết) đứng tên mẹ tôi.
Cha mẹ tôi có 3 người con chung, cha tôi có 1 người con riêng, xin cho tôi biết việc phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật sẽ như thế nào? Nếu sau này mẹ tôi qua đời thì sẽ phân chia ra sao?
Xin cám ơn!

Hỏi về chia thừa kế theo pháp luật sau khi bố qua đời, tài sản đứng tên mẹ ?

Luật sư tư vấn phân chia tài sản thừa kế luật dân sự, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn,Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cha mẹ bạn là vợ chồng hợp pháp có tài sản chung là một mảnh đất 6000m2 và sống cùng ngôi nhà trên mảnh đất này. Thời điểm cha bạn chết năm 1997 không có di chúc thì theo như pháp luật quy định thời điểm này là thời điểm mở thừa kế theo Bộ luật dân sự năm 2015.

" Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản."

Theo đó,

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau....

Căn cứ vào quy định trên, khi bố bạn chết, di sản sẽ được chia như sau: một nửa tài sản thuộc sở hữu của mẹ bạn. Một nửa tài sản còn lại chia cho mẹ bạn, 3 anh chị em của bạn và người con riêng của bố bạn.

Tuy nhiên tại thời điểm mở thừa kế khi bố bạn chết đã không chia thừa kế rõ ràng, không chia cho con riêng của ông mà năm 2002 mẹ bạn lại đứng tên trên sổ đỏ. theo quy địêu nh của pháp luật, người con riêng của bố bạn có quyền được yêu cầu chia thừa kế với tư cách là người thừa kế mới.

- Thời hiệu để thực hiện yêu cầu này của con riêng của bố bạn được quy định tại Điều 623, Bộ luật dân sự 2015

"1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế."

- Còn đối với khối tài sản của mẹ bạn sau khi mẹ bạn chết thì người nhận thừa kế là 3 chị em của bạn.

>> Xem thêm:  Vợ có nhà ở riêng thì chồng có được mua nhà ở xã hội không ? Mức thuế phải nộp khi mua nhà đất

2. Làm cách nào để chia thừa kế?

Xin chào luật sư.tôi có câu hỏi nhờ luật sư giải đáp;mẹ tôi đứng tên chủ quyền nhà đất. Bà mất năm 2006 không để lại di chúc. Ba tôi mất năm 1994, giờ anh em tôi muốn làm thủ tục chia thừa kế nhưng có một người anh không đồng ý vì anh ấy chiếm dụng để làm kinh doanh nhiều năm nay. Vậy chúng tôi phải làm cách nào để chia thừa kế?
Xin luật sư giải đáp dùm, tôi rất cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn chia tài sản thừa kế theo luật, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 và hướng dẫn như sau: "Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

+ Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thỏa thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ."

Như vậy, việc phân chia di sản trước hết sẽ do những người thừa kế bàn bạc và quyết định do các cá nhân đều có quyền bình đẳng trong việc hưởng thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật (điều 610 BLDS). Trong trường hợp không tự bàn bạc và quyết định được, cá nhân có quyền thừa kế có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án chia thừa kế. Ðiều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế như sau:

Điều 623. Thời hiệu thừa kế

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”.

Như vậy, sau thời hạn 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết), người thừa kế không còn quyền khởi kiện thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác; và sau thời hạn là 3 năm, cá nhân, tổ chức không còn quyền khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại.

Căn cứ theo những thông tin mà bạn đã cung cấp thì cho tới nay, thời điểm khởi kiện về thừa kế của các thành viên được quyền thừa kế vẫn chưa hết đối với di sản của mẹ bạn để lại (từ 2006 đến 2015 là 9 năm) nhưng đã hết thời hiệu khởi kiện thừa kế đối với di sản của bố bạn (từ 1994 đến 2015 là 21 năm). Như vậy thì bạn và những người đồng thừa kế có quyền khởi kiện chia thừa kế di sản của mẹ bạn còn di sản của bố bạn sẽ trở thành tài sản chung của bạn và các đồng sở hữu khác.

Do cả bố mẹ bạn đều đã mất mà không để lại di chúc nên di sản mà bố mẹ bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật. Di sản theo quy định tại điều 612 BLDS nghĩa là bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Như vậy, để chính xác hơn, bạn nên xác định rõ đâu là tài sản của bố bạn, đâu là tài sản của mẹ bạn.

Thành phần hồ sơ khởi kiện:

+ Đơn khởi kiện (theo mẫu)

+ Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản: Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy giao nhận nuôi con nuôi để xác định diện và hàng thừa kế;

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;

+ Bản kê khai các di sản;

+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản và nguồn gốc di sản của người để lại di sản;

+ Các giấy tờ khác: Biên bản giải quyết trong hộ tộc, biên bản giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn ( nếu có), tờ khai từ chối nhận di sản (Nếu có).

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, đương sự nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án thụ lý việc dân sự hoặc vụ án dân sự kể từ khi nhận được biên lai này.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

3. Tư vấn chia thừa kế đất đai trong gia đình?

Kính chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về luật đất đai. Ông nội và Bà nội tôi có 2 người con trai và ba người con gái. Ba người con gái lớn lên đều có gia đình và cho riêng và hiện tại sống cùng thôn với nhau.

Bà tôi và Bác tôi, bác tôi thì cưới vợ và cho riêng ra ngoài ở và sống ở tỉnh cùng quê với gia đình tôi một thời, rồi cùng gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp cắt hộ tịch vào trong đó ở lun. Giờ làm ăn thua lỗ về quậy phá và đang nộp đơn kiện đòi đất đai hiện ba tôi và bà nội gia đình đang ở. Ba tôi thì ở trên mảnh đất đó hồi giờ lo làm và thờ cúng ông bà tổ tiên và lo cho ông bà nội. Năm 1997 ông nội tôi qua đời, năm 2000 ba tôi làm lại số đỏ do ba tôi đứng tên và làm lại số hộ khẩu luôn. Hiện giờ bác tôi về đòi ở hoặc chia đất, bà nội tôi thì Luật sư cho tôi hỏi như bác tôi giờ kiện có được chia tài sải về đất đai không hiện giờ bác tôi thì không có hộ khẩu ở tỉnh (đất đó thì hiện giờ gia đình tôi và bà nội đang ở và để thờ cúng).

Năm 2000 ba tôi làm lại hộ khẩu và số đỏ do ba tôi đứng tên (nhưng không có giấy di chúc ông nội chết để lại, chỉ nói miệng thôi) hiện giờ số đỏ thì do ba tôi đứng chứ không phải bà nội đứng. Nhưng bà i nghiêng về ông bác thứ gì cũng bênh cho bác.nội ở với gia đình tôi trên mảnh đất đó giờ bà nội muốn chia đất đó ra cho bác tôi 1 phần) được cớ đó bác tôi hiện đang làm đơn kiện?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H

Tư vấn chia thừa kế đất đai trong gia đình ?

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

+ Năm 1997 ông nội bạn qua đời và không để lại di chúc thế nên theo Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

+ Căn cứ bộ luật dân sự năm 2015 tại Điều 623 quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế như sau:

Điều 623. Thời hiệu thừa kế

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

+ Thứ nhất về thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đã hết 30 năm.

Đối chiếu với trường hợp thừa kế của nội bạn,ông nội bạn mất năm 1997, đến nay đã hơn 10 năm nên thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế vẫn còn. Do vậy, ba bạn, bác bạn và những người thừa kế khác của ông nội bạn vẫn có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế do nội để lại.

+ Thứ hai khởi kiện phân chia di sản chung:

Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế theo Nghị quyết 02/2004/NQHĐTP: Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong dân sự hôn nhân, gia đình.

"a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung."

Hiện tại, nếu bác bạn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung thì các đồng thừa kế của ông nội bạn (ba, bác vầ 3 người con gái...) phải có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc thừa nhận di sản do ông nội bạn để lại chưa chia.Do vậy cần được sự xác nhận của ba bạn về mảnh đất này là chưa chia. Khi có văn bản xác nhận có chữ ký của tất cả các đồng thừa kế thì di sản là để lại chuyển thành tài sản chung của các thừa kế và tòa án sẽ áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết. Nếu ba bạn không đồng ý xác nhận mảnh đất này là chưa chia thì bác bạn khó có thể kiện đòi chia tài sản chung được, hơn nữa việc ba bạn đi làm sổ đỏ năm 2000 phải có cơ sở là được sự đồng ý của bà nội bạn về việc quản lý mảnh đất này, nếu bà bạn không đồng ý thì ba bạn không thể sang tên sổ đỏ.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

4. Chia thừa kế khi mẹ mất như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Điều 651 và Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về chia di sản thừa kế.

Theo quy định trên thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết và Người thừa kế được xác định phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Do vậy, người con chết sau người mẹ tức là tại thời điểm mẹ chết thì con vẫn còn sống nên có thể được xác định là người thừa kế của người mẹ. Vì vậy những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người con ( chồng, con, bố nếu còn sống )sẽ được hưởng phần di sản thừa kế này.

Trường hợp của bạn, bạn không nêu cụ thể nguồn gốc hình thành mảnh đất là tài sản chung của bố mẹ hay tài sản riêng của mẹ nên chúng tôi giả sử ông bà ngoại hai bên đã mất và đây là tài sản riêng của mẹ. Vì mảnh đất này là tài sản của mẹ sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm chồng và hai con. Phần di sản của người con gái đã mât sẽ được chia 3 phần cho người bố (nếu còn sống), chồng và con.

Những người thuộc diện được nhận di sản thừa kế làm văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Sau đó mang văn bản này ra văn phòng công chứng để công chứng.Sau đó, mang văn bản khai nhận di sản thừa kế lên kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến văn phòng quản lý đất đai cấp huyện để làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư giải quyết các tranh chấp về thừa kế

5. Chia thừa kế khi di sản thừa kế đang có tranh chấp?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Cha tôi đã mất cách đây 8 năm không có di chúc và có để lại tài sản gồm: 1 mẫu 6 đất rẫy, 6 mẫu đất cao su và 1 số tài sản khác nhưng tôi chưa biết rõ ba mẹ tôi đã ly hôn cách đây 20 năm tài sản của cha tôi đều là của bà nội tôi cho ba và bà hiện vẫn còn sống.

Ba tôi có 4 người con: tôi và chị ruột cùng 2 người con ngoài dã thú. Sau khi ba tôi mất tất cả sổ đỏ đều bị chú tôi cùng các cô chiếm đoạt. Đất rẫy đã đứng tên ba tôi còn đất cao su thì không có sổ đỏ mà chỉ có di chúc phân chia trong gia đinh bà nội tôi đã được công chứng từ lâu.

Vậy xin hỏi luật sư rằng tôi phải làm sao để nhận phần thừa kế của mình và tài sản được chia ra sao thành mấy phần?

Mong được hồi âm sớm từ phía công ty. Tôi xin chân thành cám ơn!

Người gửi: T.V

Chia thừa kế khi di sản thừa kế đang có tranh chấp ?

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Theo thông tin bạn cung cấp đất rẫy là đất bà nội bạn cho cha bạn và đã đứng tên cha bạn nên đó thuộc tài sản của cha bạn. Vì vậy khi cha bạn mất thì tài sản đó sẽ được trong phần di sản được thừa kế mà bạn, chị ruột cùng 2 con ngoài giá thú của cha bạn chắc chắn được hưởng.

- Cũng theo như những gì bạn cung cấp thì chúng tôi có thể hiểu được rằng 6 mẫu đất cao su là di sản thừa kế mà cha bạn được hưởng sau khi bà nội bạn mất theo di chúc.

Trong trường hợp này, là thừa kế theo di chúc nên tại thời điểm mở thừa kế, cha bạn đã mất vì vậy cha bạn sẽ không được hưởng di sản theo di chúc. Và phần di sản mà người để lại di sản đã định đoạt cho cha bạn được hưởng theo di chúc sẽ được chia theo pháp luật cho những người thừa kế của người để lại di sản (căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Theo khoản 1 điều 611 Bộ luật Dân sự 2015:

"Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này....."

Theo đó, bạn cùng các anh chị em của bạn cũng sẽ không được hưởng phần đất cao su đề cập ở trên theo quy định về thừa kế kế vị. Vì theo như quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì thừa kế thế vị chỉ được tính đến trong trường hợp thừa kế theo pháp luật.

- Về việc chia tài sản thừa kế mà cha bạn để lại: Ở đây, do cha bạn chết không để lại di chúc nên tài sản sẽ được chia theo quy định về thừa kế theo pháp luật và được thực hiện như sau:

Bạn, chị ruột của bạn và hai con ngoài giá thú của cha bạn thuộc hàng thừa kế đầu tiên và sẽ được hưởng thừa kế như nhau theo pháp luật

Theo qui định tại điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.....

Trong trường hợp này, do cha mẹ bạn đã ly hôn nên phần tài sản của cha bạn để lại sẽ được chia đều 4 phần cho 4 anh chị em bạn bao gồm: bạn, chị ruột của bạn và 2 con ngoài giá thú của cha bạn trừ trường hợp ai trong số những người được hưởng thừa kế từ chối nhận di sản thì phần di sản đó sẽ được chia đều cho những người còn lại.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email L[email protected] hoặc qua 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn lập, viết, soạn thảo di chúc và quy định về di chúc trực tuyến qua tổng đài