Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Công chứng năm 2014

Bộ Luật dân sự năm 2015

2. Luật sư trả lời

Theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2015, hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng hành vi hoặc bằng văn bản. Những loại hợp đồng nào mà pháp luật yêu cầu phải xác lập bằng văn bản và phải có công chứng thì các bên trong hợp đồng phải tuân thủ theo quy định đó. 

Do bạn không nói rõ hợp đồng kinh tế của bạn là mua bán, trao đổi, chuyển nhượng về vấn đề gì. Ví dụ trong hợp đồng chuyển nhượng tài sản là bất động sản, pháp luật có quy định bắt buộc về việc xác lập bằng văn bản và phải có công chứng, chứng thực. 

Trong trường hợp hợp đồng của bạn pháp luật không có quy định cụ thể về việc bắt buộc phải công chứng hay không, hợp đồng của bạn chỉ cần tuân thủ các quy định về giao dịch dân sự có hiệu lực được quy định tại Điều 117 Bộ Luật dân sự như sau: 

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Do đó, hợp đồng kinh tế giữa công ty bạn ký kết với cá nhân, đã được xác lập bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên, các bên trong hợp đồng có đầy đủ năng lực hành vi dân sụ, mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, thì hợp đồng của bạn vẫn có giá trị pháp lý và làm căn cứ để bạn khởi kiện nếu một bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. 

Trường hợp thứ hai, đối với hợp đồng có đối tượng đặc biệt mà pháp luật yêu cầu phải được lập thành văn bản và phải có công chứng, chứng thực, trong trường hợp này được xử lý như sau: 

>> Xem thêm:  Cách xử lý giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối ? Thủ tục khởi kiện đòi lại tiền

Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Trong trường hợp này, nếu bạn đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và bên cá nhân còn nghĩa vụ thanh toán, thì trường hợp này được coi là một bên đã hoàn thành hơn hai phần ba hợp đồng và Tòa án vẫn sẽ ra quyết định công nhận hợp đồng có hiệu lực dù không tuân thủ quy định về hình thức. 

Còn nếu hợp đồng của bạn không đảm bảo quy định về hình thức, chưa hoàn thành được ít nhất là hai phần ba hợp đồng, lúc này hợp đồng sẽ bị vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức. Khi hợp đồng vô hiệu, hai bên hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, trở về tình trạng pháp lý như ban đầu. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ công chứng, tư vấn luật đất đai uy tín, chuyên nghiệp