Người hỏi: L.X

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 39/2014/ TT - BTC thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010 ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014 ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

-Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

Nội dung

Tại  khoản 7 điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

- Đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Không được tẩy xóa, sửa chữa;

- Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ;

- Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

- Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Từ các nguyên tắc lập hóa đơn nêu trên thì khi viết hóa đơn của nhà hàng sẽ ghi tên sản phẩm mà có trong nội dung kinh doanh mà nhà hàng đã ghi trong giấy đăng ký kinh doanh.

Nếu như nhà hàng ghi trong giấy đăng ký kinh doanh là suất ăn công nghiệp, thì hóa đơn sẽ ghi nội dung đơn hàng là xuất ăn công nghiệp. 

Còn nếu như đăng ký  kinh doanh nhà hàng có kê khai là cung cấp suất ăn theo bữa chính bữa phụ thì sẽ ghi rõ trong hóa đơn là bữa ăn chính và cả bữa ăn phụ. 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

Còn cách ghi tiêu thức trong hóa đơn về tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền sẽ được ghi theo hướng dẫn tại điều c, khoản 2 điều 16 của thông tư 39/ 2014/TT - BTC hướng dẫn về cách lập hóa đơn.

"Điều 16. Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

c) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Trường hợp người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa..."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT THUẾ.

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?