E có 1 xe tải nhẹ dưới 1 tấn dùng để chở hàng lặt vặt thì phải nộp thuế môn bài và thuế tháng là bao nhiêu ạk.thu nhập hàg tháng của e không ổn định nên mức tính tiền thuế theo tháng là như thế nào nhờ luật sư giải đáp dùm ạk.

Thứ nhất: Đối với thuế môn bài

1. Cơ sở pháp lý.

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành

2. Nội dung tư vấn:

Theo hướng dẫn tại khoản 2 văn bản hợp nhất 33 quy định về nộp thuế môn bài với cá nhân kinh doanh như sau:

2. Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Môn bài theo 6 mức bao gồm:

- Hộ sản xuất kinh doanh cá thể.

- Người lao động trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp NQD, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN...) nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

- Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoán cùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài theo quy định tại điểm 1.d nêu trên. Trường hợp

nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người lao động nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng rẽ thì từng cá nhân trong nhóm còn phải nộp thuế môn bài riêng.

>> Xem thêm:  Dùng xe ô tô gia đình chở khách có cần xin giấy phép kinh doanh không ?

- Các cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa là Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN, các Công ty cổ phần, Công ty TNHH... nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộp một khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thì thuế Môn bài thu theo từng thành viên.

Riêng xã viên, nhóm xã viên HTX (gọi chung là xã viên HTX) nhận nhiệm vụ HTX giao nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết c điểm 1 phần II của Thông tư số  ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã, thì không phải nộp thuế Môn bài riêng; nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì phải nộp thuế Môn bài riêng.

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

 

Vậy bạn là cá nhân kinh doanh xe tải vậy bạn phải có nghĩa vụ thực hiện việc nộp thuế môn bài đối với trường hợp cá nhân kinh doanh.

Thứ hai: Hình thức thuế khoán

Trường hợp của bạn thuộc trường hợp là hộ kinh doanh cá thể theo hướng dẫn tại điều 2 thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế khoán với hộ kinh doanh như sau:

" Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắcáp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

>> Xem thêm:  Quy định mới khi xe không có phù hiệu có bị phạt hành chính không ?

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

Vậy chỉ đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm ( doanh thu này được xác định bao gồm cả vốn và lãi của hộ kinh doanh) mới phát sinh thuế khoán hàng tháng/quý gồm 2 loại thuế GTGT và thuế TNCN. Nếu mức doanh thu của bạn nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm thì bạn chỉ nộp thuế môn bài theo quy định tai văn bản hợp nhất số 33 tại bảng sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

 

Về thuế khoán đối với hộ kinh doanh bao gồm 2 loại thuế, thuế GTGT và thuế TNCN. Vậy trường hợp bạn kinh doanh vận tải theo hướng dẫn tại phụ lục 1 thông tư số 92/2015/TT-BTC bạn thuộc trường hợp Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu thuế GTGT có tỷ lệ chịu thuế là 3% thuế TNCN có tỷ lệ chịu thuế là 1,5% 

Công thức tính thuế GTGT và thuế TNCN như sau:

Thuế GTGT: Doanh thu khoán x 3%

Thuế TNCN: Doanh thu khoán x 1.5%

Cơ quan thuế sẽ dựa trên tờ khai thuế mẫu 01/CNKD ban hành theo thông tư 92/2015/TT-BTC và thông kê của cơ quan thuế với điều kiện kinh doanh tại địa phương để áp mức doanh thu khoán cho hộ kinh doanh.

* Xin chào đoàn luật sư. em chỉ có một xe khách 29 chỗ ngồi,em có thể lập doanh nghiệp vận tải tư nhân được không? * Em đinh thành lập tại LAI CHÂU,nơi đây có được hưởng ưu đãi thuế không?khoản thuế của em được tính như nào? CẢM ƠN ĐOÀN LUẬT SƯ ĐÃ TRỢ GIÚP ,,

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe theo quy định mới ?

Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp

Nội dung tư vấn

Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân là:

"Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần."

Hình thức kinh doanh vận tải là một nghành nghề kinh doanh có điều kiện nên bạn cần bạn phải xin giấy phép cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

Điều kiện Chung

>> Xem thêm:  Mẫu lý lịch hành nghề lái xe mới nhất năm 2020

Cơ sở pháp lý:http://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/4364/nghi-dinh-so-86-2014-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to.aspx

Quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải 

1. Có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với những loại hình kinh doanh yêu cầu phải có giấy phép. Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này, Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này. 

2. Có và thực hiện đúng phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này. 

3. Quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải 

a) Bảo đảm có số ngày xe tốt tối thiểu bằng 110% số ngày xe vận doanh theo phương án kinh doanh (chỉ áp dụng với vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải hành khách bằng xe buýt); 

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng để đảm bảo các phương tiện phải được bảo dưỡng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

c) Lập Hồ sơ lý lịch phương tiện hoặc phần mềm quản lý phương tiện của đơn vị để theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này; 

d) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, không được sử dụng xe khách có giường nằm hai tầng để hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi; 

đ) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, khoang chở hành lý của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch phải được chia thành các ngăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để hành lý không bị xê dịch, đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận chuyển. 

4. Quản lý lái xe kinh doanh vận tải 

a) Lập và cập nhật đầy đủ các thông tin về quá trình làm việc của lái xe vào Lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái xe của đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này; 

b) Tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; không tuyển dụng, sử dụng lái xe có sử dụng chất ma túy; 

c) Đơn vị kinh doanh vận tải phải sử dụng lái xe đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có sức chứa từ 30 chỗ trở lên để điều khiển xe khách có giường nằm hai tầng. 

5. Xây dựng hoặc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 

a) Đơn vị kinh doanh vận tải phải xây dựng hoặc áp dụng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ trưởng Giao thông vận tải ban hành. Trường hợp đơn vị tự xây dựng thì phải đối chiếu và công bố tương đương với mức chất lượng quy định trong Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách. 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký chất lượng dịch vụ với Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu chạy xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này. 

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định khi đăng ký tham gia khai thác tuyến còn phải đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư này và thông báo đến bến xe hai đầu tuyến trước khi hoạt động vận chuyển. 

6. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm.

Điều kiện riêng đối với kinh doanh vận tải hành khách chạy tuyến cố định

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định này.

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải có chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ đang mang thai theo lộ trình như sau:

a) Xe ô tô đăng ký khai thác kinh doanh vận tải lần đầu: Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;

b) Xe ô tô đang khai thác: Thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

3. Xe ô tô có trọng tải được phép chở từ 10 hành khách trở lên phải có niên hạn sử dụng như sau:

a) Cự ly trên 300 ki lô mét: Không quá 15 năm đối với ô tô sản xuất để chở người; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 không được sử dụng xe ô tô chuyển đổi công năng;

b) Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: Không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mới

4. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:

a) Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 20 xe trở lên;

b) Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 10 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 05 xe trở lên.

Như vậy, Bạn chỉ có một xe khách nên bạn không thể đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Bạn có thể đăng kí theo hình thức kinh doanh cá thể cho loại hình này.

Tôi muốn hỏi luật sư về việc tính thuế TNDN của Công ty kinh doanh dịch vụ vận tải. Công ty tôi hiện nay đang kinh doanh dịch vụ vận tải nên tôi có một số thắc mắc mong luật sư có thể dành chút thời gian đọc và trả lời sớm nhất có thể: - Thuế suất thuế TNDN của công ty kinh doanh dịch vụ vận tải - Cách tính thuế TNDN đối với loại hình doanh nghiệp này

Cơ sở pháp lý: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi năm 2013

Điều 10. Thuế suất 

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này. 

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. 

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề. 

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Như vậy, từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 20 %

Cách tính thuế: 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật này.

Kính gửi: Anh /Chị Tôi là Quang Huy - Công ty cổ phần vận tải và Vật tư công nghiệp Việt Hàn tại Hải Phòng, hiện đang có nhu cầu mở chi nhánh tại Hà Nội. Anh/Chị làm giúp thủ tục. Vui lòng liên hệ

 A. Thành phần hồ sơ

>> Xem thêm:  Không có giấy đăng ký kinh doanh vận tải có bị xử phạt không ?

1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký)
3- Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng quản trị 
4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề 7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thủ tục thực hiện: 

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

>> Xem thêm:  Có phải đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa hay không ?

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 * Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

 Thời gian thực hiện : 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi bạn vui lòng  trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900 61971 hoặc gửi qua email:  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.
Dịch vụ Xin chào! Theo như tìm hiểu thì mình thấy công ty của bạn có dịch vụ tư vấn luật cho doanh nghiệp. mình muốn hỏi phí của loại hình tư vấn này là như thế nào? và nếu Công ty mình có nhu cầu thì sẽ hợp tác ra sao? Công ty mình hoạt động trên lĩnh vực vận tải.

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh vận tải.

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Giấy đề nghị thành lập công ty vận tải.

- Danh sách thành viên, cổ đông của công ty.

>> Xem thêm:  Xử phạt đối với lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải ?

- Hợp đồng lao động nếu có.

- Biên bản xác nhận vốn góp của các thành viên thma gia thành lập công ty nếu tài sản góp vốn bằng tài sản cố định như ô tô, bất động sản…

- Các giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên tham gia thành lập công ty

2. Cơ quan có thẩm quyền thị lý hồ sơ

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính cấp giấy đăng ký kinh doanh.

- Công an tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính cấp dấu pháp nhân.

- Cục thuế cấp mã số thuế

- Thời gian giải quyết thủ tục là 6 ngày làm việc không kể ngày lễ và ngày nghỉ.

 Trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi bạn vui lòng  trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Chào luật sư! bên công ty chúng tôi đang là công ty vận tải. chủ yếu là các xe chạy hợp đồng cho công ty theo tháng. em nghe nói đối với người điều hành xe của công ty. thì theo luật định phải bắc buộc có bằng đại học giao thông vận tải và kinh nghiệm 5 năm trở lên. cho e hỏi có phải như vậy không luật sư? mà nếu có quy đinh thì quy định như thế nào về vấn đề này vậy luật sư? chân thành cảm ơn! -- Nguyễn Văn Vững

 Điều kiện về người điều hành xe: Được quy định tại khoản 4 điều 13 nghị định 86/2014/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô

"...

4. Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên.

..."

Như vậy, người điều hành vận tải phải có trình độ từ trung cấp trở leenn và có kinh nghiệm 3 năm trong đơn vị vận tải chứ không phải là có bằng đại học giao thông vận tải và có kinh nghiệm 5 năm như bạn nói

Hy vọng, với những tư vấn trên có thể giúp bạn giải đáp phần nào thắc mắc của mình. Nếu cần tư vấn thêm, xin vui lòng gọi vào số 1900.6162  gặp tư vấn viên để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Kinh doanh vận tải hành khách phải nộp những loại thuế nào ?