Hiện nay chúng tôi đang tiến hành sản xuất các mặt hàng cho xe mà chúng tôi thiết kế ra. Theo như tìm hiểu, đối với các sản phẩm này công ty chúng tôi cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Tôi có tìm thấy tờ khai đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Vậy Luật sư có thể giúp đỡ chúng tôi trình bày tờ khai sao cho đúng quy định của pháp luật không ? Tôi xin cảm ơn.

 

Trả lời:

1. Tài liệu cần thiết khi nộp tờ khai đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

- 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 03-KDCN

- Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (04 bộ * 07 ảnh);

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (02 bộ);

- Các tài liệu có liên quan;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 

2. Các khoản phí, lệ phí khi nộp tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC bao gồm các khoản sau:
- Lệ phí nộp đơn: 150.000

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 480.000

- Phí công bố đơn : 120.000

- Phí thẩm định đơn: 700.000

 

3. Hướng dẫn điền thông tin tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Ô số 1:

- Về tên kiểu dáng công nghiệp: tên kiểu dáng công nghiệp phải ngắn gọn, hàm chứa chính xác được bản chất của sản phẩm…

– Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp: phải ghi chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp theo bảng phân loại quốc tế Locarno;

Ô số 2:

Thông tin chủ đơn: Chủ đơn phải cung cấp tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân theo thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngoài ra còn phải cung cấp thông tin liên lạc như số điện thoại, Email…

Ô số 3:

Đại diện chủ đơn thông thường sẽ có các đối tượng như sau: là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được quy định theo pháp luật, có giấy ủy quyền của chủ đơn,người đứng dầu tổ chức hoặc người giám hộ của chủ đơn,...

Ô số 4:

Tác giả: Tác giả phải cung cấp tên và địa chỉ cá nhân theo thông tin trên Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân. Ngoài ra còn phải cung cấp thông tin liên lạc như số điện thoại, Email…

Ô số 5:

Nếu chủ đơn đăng ký nhãn hiệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì phải đánh dấu “X” vào ô phù hợp, là yêu cầu theo đơn đầu tiên nộp tại Việt Nam, theo đơn nộp theo Công ước Paris hay là theo thỏa thuận khác. Sau đó điền các thông tin về số đơn, ngày nộp đơn và nước nộp đơn theo yêu cầu. Nếu chủ sở hữu không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì phần này bỏ trống.

Ô số 6:

Dựa vào hồ sơ trong đơn để tích vào từng yêu cầu của đơn đăng ký. Thông thường sẽ tích vào các ô sau: Lệ phí nộp đơn, lệ phí công cố đơn, phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ, phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hóa/dịch vụ. Chủ có thể kê khai các loại phí này theo Thông tư 263/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Ô số 7:

Chủ đơn phải đánh dấu “X” vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu.

Ô số 8:

Cam kết của chủ đơn, yêu cầu người lập tờ khai ký và ghi rõ họ tên. Nếu cá nhân lập tờ khai là người thay mặt Tổ chức là chủ đơn thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của Tổ chức đó.

Trên đây là một số những lưu ý trong quá trình điền thông tin vàotờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ những công việc sau:

– Tư vấn cho khách hàng toàn bộ các vấn đề liên quan đến kiểu dáng công nghiệp;

– Hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ và điền thông tin vào tờ khai đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Trực tiếp soạn hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ký & đóng dấu hồ sơ, trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng tại Cục sở hữu trí tuệ;

– Thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp và chuyển cho khách hàng tham khảo và lưu giữ.

– Và một số công việc khác trong suốt quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

 

4. Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Cục Sở hữu Trí tuệ

Tải về

 

Ph lc A -Mu s: 03-KDCN

T KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp1

 

 DU NHN ĐƠN

(Dành cho cán b nhn đơn)

 

 

 

— Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:                                  Ngày nộp đơn:

(1)  TÊN KIU DÁNG CÔNG NGHIP

 

PHÂN LOI QUC T KIU DÁNG CÔNG NGHIP 2*

 

(2)                                                                                                 CH ĐƠN

   (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ (nếu có):

Điện thoại:         Fax:        Email: 

 Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

—  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

(3)                                                              ĐI DIN CA CH ĐƠN

 

Mã đại diện:  

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:         Fax:        Email:

(4)                                                         TÁC GI

Tên đầy đủ        Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:         Fax:        Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

(5) YÊU CU HƯNG QUYN ƯU TIÊN

CH DN V ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN C Đ 

XÁC ĐNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

 Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

(6)                                                                         PHÍ, L PHÍ

Loi phí, l phí

S đi tưng tính phí

S tin

  Lệ phí nộp đơn

đơn

 

  Phí phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp

..... phân nhóm

 

  Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

..... yêu cầu/đơn ưu tiên

 

—  Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định đơn

..... phương án

(của mỗi sản phẩm)

 

—  Phí thẩm định đơn

..... phương án

(của mỗi sản phẩm)

 

—  Phí công bố đơn

đơn

 

        —  Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi)                                                    

..... hình

 

Tng s phí, l phí np theo đơn là:

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

(7)                   CÁC TÀI LIU CÓ TRONG ĐƠN

                                 

Tài liu ti thiu:

— Tờ khai, gồm.......trang x .......bản

 Bản mô tả bằng tiếng......., gồm.......trang

 Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm.......ảnh x .......bộ

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liu khác:

 Giấy uỷ quyền bằng tiếng........

     — bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

 bản gốc

 bản sao (        — bản gốc sẽ nộp sau

                      — bản gốc đã nộp theo đơn số:..............................)

 Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản 

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

 Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

 Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 

KIM TRA DANH MC TÀI LIU 

(Dành cho cán b nhn đơn)

 

— 

— 

— 

— 

 

 

 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(8)                                               CAM KT CA CH ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

        Khai ti: ............. ngày ... tháng ... năm ...

        Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

        (ghi rõ chc v và đóng du, nếu có)

 

 

 

 

 


[1] Chú thích:

*        Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

[2] **        Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

 ntrang b sung

 

 

Trang bổ sung số:

(2)

CH ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

  

Điện thoại:         Fax:        Email:

 Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

  

Điện thoại:         Fax:        Email:

 Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

(4)                                                       

TÁC GI KHÁC
(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

 

Tên đầy đủ:        Quốc tịch:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:         Fax:        Email:

 

 

Tên đầy đủ:        Quốc tịch:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:         Fax:        Email:

(7)                                                 

CÁC TÀI LIU KHÁC
(Khai chi tiết tng loi tài liu: tên, s trang...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Còn ... trang b sung 

-1-

(8) CH ĐƠN/ĐI DIN CA CH ĐƠN KÝ TÊN

 

 

In / Sửa biểu mẫu

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng cảm ơn!