Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

2. Nội dung phân tích:

Bộ luật dân sự quy định:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

"Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

"Điều 652. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực. "

Mẹ tôi mất đột ngột, có để lại 1 quyển sổ tiết kiệm nhưng không có di chúc. Tôi có đến ngân hàng hỏi thủ tục thì họ yêu cầu gồm có: 1: sổ tiết kiệm 2: biên bản họp gia đình 3: Cmnd của bố tôi là người thừa kế thứ nhất Vậy quý công ty cho tôi hỏi, trong biên bản họp gia đình sẽ bao gồm nội dung gì?

=> Trong biên bản họp gia đình thì nôi dung cần có sự thỏa thuận phân chia di sản thừa kế giữa những người thừa kế và có chũ kí của họ.

ông ngoại em mất đã lâu có chia di chúc bằng miệng là cho con gái người 2 công ruộng, cậu 6 ở nhà thờ và ruộng còn lại, đất vườn cho bà ngoại dưỡng già. Nay bà ngoại đã già và bị lẫn mấy năm nay, thì có người nói cậu 6 đã đứng tên hết toàn bộ đất đai. Em muốn hỏi Cậu 6 em chuyển quyền đứng tên nhà thờ và toàn bộ đất đai dựa trên cơ sở nào làm được khi không có sự đồng ý của các anh chị là các con của ông bà ngoại. Em muốn hỏi về phần vườn của bà ngoại sẽ được chia như thế nào khi bà đã lẫn và cậu 6 đang đứng tên giành hết. Mẹ em có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình.

 => Cậu 6 không có quyền đứng tên toàn bộ khi không có sự đồng ý của những người thừa kế còn lại. Mẹ bạn có thể gửi đơn lên Tòa án yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

Mẹ em trước khi đến với ba em có 2 đời chồng, và mỗi 1 đời có 1 người con riêng. Còn mẹ và ba thì sinh ra em và em gái. Hiện tại ba và mẹ sức khỏe vẫn còn minh mẫn. Ba em muốn viết di chúc để lại tài sản cho 2 chị em của em. vậy cho em hỏi, ba và mẹ cùng đứng tên trên sổ nhà đất và theo em biết là luật thì phần tài sản là của chung, ba 1 nửa, mẹ 1 nửa. Vậy nếu sau khi ba em chết đi mà có di chúc thì 2 chị em của em có được hưởng hết 100% giá trị tài sản không? Hay chị em của em chỉ được 50%, còn 50% còn lại chia đều cho 4 người con? Và nếu ba em chưa kịp để lại di chúc thì thế nào?

 => Nếu ba bạn mât thì tài sản sẽ được chia là 50% căn nhà chia cho mẹ bạn và 2 chị em bạn.

Xin hỏi có qui định thời hạn bao nhiêu lâu sau khi người để lại di sản chết thì người được thừa kế phải tiến hành thủ tục mở thừa kế không ạ ( 1 năm , 2 năm …) ? Địa điểm để mở thừa kế là ở đâu , có thể ra ủy ban nhân dân phường nơi người để lại di sản chết để mở thừa kế được không ? Khi giấy khai tử đã được ủy ban nhân dân phường chứng nhận có phải là đã mở thừa kế không ạ ? Xin cảm ơn

Bộ luật dân sự quy định:

" Điều 633. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này.

2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản."

Ba - mẹ tôi đều mất không để lại di chúc mà giấy tờ đất chỉ có kk99 vậy có thể làm khai nhận di sản thừa kế được không? và thủ tục như thế nào?(ba -me tôi có hai người con là tôi và em trai,đất ba mẹ tôi sử dụng từ năm 1990 đến nay và chỉ có kk99)

KK 99 mà bạn đề cập,chúng tôi hiểu đó là tờ kê khai nhà đất năm 1999. Tờ kê khai này được cơ quan thẩm quyền cấp cho người dân kê khai để thực hiện thống kê, phân loại nhà đất trong công tác quản lý cho từng giai đoạn và không phải là giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở. Bạn có thể xin xác nhận về tình trạng nhà đất hiện nay tại UBND cấp xã để có thể khai nhận di sản thừa kế.

Ông em mất vào năm 2010 để lại di sản là quyền sử dụng đất, khi còn sống ông bà em có 2 người con là mẹ em và dì em, đến năm 2012 mẹ em mất như vậy đến năm 2015 em có được quyền đòi hưởng di sản thừa kế do ông ngoại em để lại hay không (năm 2015 bà ngoại em và dì em vẫn còn sống).

 => Bạn có thể yêu cầu hưởng di sản thừa kế.

Bà cố tôi có 2 người người con gái, bà nội tôi thứ hai và một người em gái út. Bà cố tôi để lại cho 2 người con là 15m vuông đất chia đều cho cả hai người. Nhưng giờ bà nội tôi và em bà đã mất hết, cái phần đất đó do cháu bà út em nội tôi khai man đứng tên, chiếm lấy toàn bộ số đất đã nêu trên, vậy giờ tôi muốn hỏi luật sư là tôi có thể được hưởng phần đất đó hay không , vì trước đây bà nội tôi và em bà thừa kế chỉ thông qua lời nói của ông bà cố không có giấy tờ xác nhận nào cả, vậy giờ nếu tôi được hưởng thì tôi phải làm sao?

 Phần đất này bạn phải xác nhận xem thời điểm bà cố mất có ai được hưởng và thưà kế kế vị gồm những ai mới có thể xác nhận được.

Mẹ tôi có vay vốn chính sách hộ nghèo ở hội phụ nữ không thế chấp gì. Không có tên người thừa kế khoản nợ. Chỉ có chữ ký của mẹ tôi. Đên nay mẹ tôi chết mà khoản nợ chưa được trả vậy tôi là con liệu có phải trả khoản nợ đó không? Và nếu như phải tôi phải trả mà tôi cố tình không trả thì có làm sao không?

 => Nếu mẹ bạn có di sản thưà kế thì bạn là người thưuà kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính trong phạm vi di sản mà mẹ bạn để lại. Nếu như bạn không trả thì bạn có thể bị khởi kiện và kê biên tài sản thừa kế.

Ông A có đứng bộ 600m2 đất năm 1960. Năm 1974 thì ông A mất. Ông A có 3 người con, 1 người bỏ quê đi lập nghiệp (ông B), 1 người định cư ở nước ngoài(ông C) và ba tôi (ông D), hiện tại ba tôi đang sử dụng đất (chưa có GCN) và trên đất có căn nhà do ba tôi xây dựng năm 1976. Hiện giờ ông B gởi đơn đòi chia đất. Xin hỏi: ông B gởi đơn như vậy có cơ sở không và giải quyết như thế nào?

 Ông A mất năm 1975 đến nay đã quá thời hiệu khởi kiện yêu cầu phân chia di sản nên ông B không thể đòi được nữa.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.