Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tiết kiệm"

tiết kiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiết kiệm.

Tư vấn về gửi tiết kiệm vào ngân hàng ?

Tư vấn về gửi tiết kiệm vào ngân hàng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi đọc được bài "Những rủi ro từ việc cầm cố thẻ tiết kiệm" ngày 02/5/2014 thấy rất hay và bổ ích (http://luatminhkhue.vn/quan-tri/nhung-rui-ro-tu-viec-cam-co-the-tiet-kiem.aspx). Luật sư cho tôi hỏi:

Đề án 30 và gần 30.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm

Đề án 30 và gần 30.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm
Ngày nay, các cụm từ như “cải cách Chính phủ”, “cải cách hành chính”, “cải cách thể chế”… đang trở nên quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mục đích của các cuộc cải cách này là nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiệu suất hoạt động bộ máy hành chính quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế.