Luật sư tư vấn về chủ đề "tiết kiệm"

tiết kiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiết kiệm.

Tư vấn về gửi tiết kiệm vào ngân hàng ?

Tư vấn về gửi tiết kiệm vào ngân hàng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi đọc được bài "Những rủi ro từ việc cầm cố thẻ tiết kiệm" ngày 02/5/2014 thấy rất hay và bổ ích (http://luatminhkhue.vn/quan-tri/nhung-rui-ro-tu-viec-cam-co-the-tiet-kiem.aspx). Luật sư cho tôi hỏi:

Quy định về trách nhiệm bồi thường trong thực hành tiết kiệm theo pháp luật

Quy định về trách nhiệm bồi thường trong thực hành tiết kiệm theo pháp luật
Cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước và người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xảy ra lãng phí, thiệt hại sẽ phải bồi thường.

Đề án 30 và gần 30.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm

Đề án 30 và gần 30.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm
Ngày nay, các cụm từ như “cải cách Chính phủ”, “cải cách hành chính”, “cải cách thể chế”… đang trở nên quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mục đích của các cuộc cải cách này là nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiệu suất hoạt động bộ máy hành chính quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook