Năm 1976, bà M trở về Huế, ông D vẫn chưa kết hôn với người khác. Bà M vẫn có quan hệ như vợ chồng với cả ông D và ông Q. Năm 2010 bà M chết. Ông D có quyền hưởng thừa kế của bà M không?

Cảm ơn luật sư! (người hỏi: Trần Thị Huệ, Thừa Thiên Huế)

 

Trả lời:

Huế hiện nay thuộc miền Trung.

Tuy nhiên, do bối cảnh lịch sử đặc biệt những năm 1954 (Hiệp định Giơ-ne-vơ chia cắt đất nước thành hai miển Nam, Bắc) và tình hình thực tế của các gia đình (có người phải tập kết ra Bắc); để giải quyết quan hệ hôn nhân của bà M với ông D và ông Q cần xem Huế thuộc miền Nam nước ta thời bấy giờ (phía Nam từ vỹ tuyến 17) và áp dụng Thông tư số 60/TATC ngày 22/02/1978 của Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn giải quyết các việc tranh chấp về hôn nhân gia đình của cán bộ, bộ đội có vợ, chồng trong Nam tập kết ra Bắc lấy vợ, lấy chồng khác (Thông tư số 60/TATC).

Cách áp dụng nêu trên cũng phù hợp với phương hướng, quy định được nêu ra trong Thông tư số 60/TATC:

“Việc tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội đã có vợ có chồng ở trong Nam, tập kết ra Bắc lấy vợ lấy chồng khác là loại việc mang tính chất đặc biệt. Nhân dấn ta vừa trải qua một cuộc chiến tranh ác liệt, kéo dài. Đất nước bị chia cắt hơn hai chục năm ròng. Nhiều gia đình vỢ chồng sống xa nhau quá lâu, không biết tin tức của nhau, hoặc tin tức không xác thực. Do đó mà trong cuộc sống gia đình sinh ra nhiều cảnh éo le phức tạp. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nhiều gia đình đang trong quá trình thu xếp những vấn để rắc rối trong quan hệ vợ chồng, và ở nhiêu địa phương đã xảy ra những việc tranh chấp phải đưa đến Tòa án giải quyết

Vì vậy khi giải quyết việc tranh chấp vẽ hôn nhân, gia đình của các đối tượng nói trên, các Tòa án nhàn dàn cẩn thây đầy đủ tính chất đặc biệt của loại tranh chấp này. Cần thấy đây là hậu quả của chiến tranh, một vấn đẽ xã hội phức tạp, vấn đề tình cảm, hạnh phúc gia đình nhất là của các người vỢ và con cải. Khi giải quyết phải xem xét một cách thận trọng, thấu tình đạt lý. Phải vận dụng những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình cho sát với đặc điểm của loại tranh chấp nói trên, hết sức tránh áp dụng pháp luật một cách máy móc”.

Theo quy định của Thông tư số 60/TATC nêu trên thì quan hệ hôn nhân giữa bà M và ông D từ năm 1953 (trước Luật hôn nhân và gia đình năm 1959); quan hệ hôn nhân giữa bà M và ông Q có đăng ký kết hôn đều được công nhận là hồn nhân hợp pháp.

Do vậy, khi bà M chết năm 2010 thì ông D vẫn có quyền hưởng thừa kế của bà M.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)