E nghe nói trường hợp này có khả năng xin được đất cấp vì ở địa phương trước đây đã có eất nhiều trường hợp như vậy và đã được cấp đất,nhưng gia đình e vẫn chưa biết đơn xin cấp đất cần nội dung gì và sau khi viết đơn xong nộp cho ubnd xã sau đó chờ kết quả thôi phải k ạ hay là mình cần làm gì nữa k. Mong bên mình trả lời giúp e nha. E cảm ơn ạ.

Người gửi : L.T.M.H

Luật sư trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 195, Điều 197 Luật đất đai năm 2013 và căn cứ Điều 60, Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ – CP của Chính phủ ngày 15 tháng 05 năm 2014 hướng dẫn Luật đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất muốn được giao đất thì phải làm hồ sơ để xin giao đất.

Hồ sơ xin giao đất, gồm:

- Đơn xin giao đất;

- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định.

Theo đó người sử dụng đất phải tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan tài nguyên và môi trường để được thẩm định hồ sơ. Trình tự, gồm:

Bước 1: Người có nhu cầu xin giao đất lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, xem mục đích xin giao đất và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi người sử dụng đất xin giao đất có phù hợp với kế hoạch phát triển của Nhà nước.

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra và chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (đối với các dự án sử dụng đất để xây dựng các công trình trên phạm vi rộng như đê điều, thủy điện, đường điện, đường bộ, đường sắt, đường dẫn nước, đường dẫn dầu…), trích sao hồ sơ địa chính.

Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất.

Như vậy, bạn có nhu cầu xin giao đất phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Sau khi nộp hồ sơ tại Sở tài nguyên và môi trường xong thì Sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xem xét mục đích sử dụng đất của bạn, xem xét kế hoạch sử dụng đất có phù hợp với kế hoạch phát triển đất của địa phương đó hay không để giao đất.

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------- 

…..........., ngày … tháng …. năm …

 

 ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
 

                  Kính gửi :

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn………………………………

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh......................................................................................

(*)................................................................................. 

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):........................................................................

....................................................................................................................................................................................

2. Số chứng minh nhân dân: .............................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................

...................................Điện thoại: ...................................................................................

5. Địa điểm khu đất xin giao: ............................................................................................

6. Diện tích (m2): .............................................................................................................

7. Mục đích sử dụng: .......................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Phương thức trả tiền sử dụng: ......................................................................................

9. Cam kết:

- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Các cam kết khác (nếu có): .............................................................................................

........................................................................................................................................

                              

 Người xin giao đất
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về nhu cầu của người xin giao đất: ..................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ...........................................................................................

.........................................................................................................................................

                                                                  

 ……………, ngày … tháng … năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất. 

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê