.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:
1/- Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng 1 lần đối với 1 hoặc 1 số đối tượng cụ thể về 1 vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính. ( Khoản 1 điều 4 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996).
Ví dụ : QĐ cấp GCNQSDĐ, QĐ giải quyết khiếu nại..v..v...
2/- Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước , của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo qui định của pháp luật. ( Khoản 1 điều 4 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ).
Ví dụ : Pháp luật qui định chủ tịch Huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu trong 30 ngày, thế nhưng bạn gởi đơn khiếu nại mà vị này "làm thinh" cả mấy tháng ! Hoặc pháp luật không qui định Trưởng thôn được quyền phạt tiền người gây rối trật tự công cộng, thế nhưng bạn nhậu say oánh lộn bị Trưởng thôn phạt 200 ngàn chẳng hạn !
Với định nghĩa và ví dụ cụ thể như vậy, chắc các bạn đã phân biệt được sự khác nhau và giống nhau giữa hành vi hành chính và QĐ hành chính.

Tham khảo văn bản pháp luật liên quan:

- Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính năm 1996;

- Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính sửa đổi số 29/2006/PL-UBTVQH11;

- Luật tố tụng hành chính năm 2010;

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ
----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

2. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

3. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

4. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án;

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;