Khi giao gạo cho Công ty chúng tôi. Công ty A có xuất hóa đơn cho chúng tôi với giá là 10.000 đồng/kg.không có thuế suất. gạo mua 1 tấn 1 lần. Tôi muốn hỏi:

1. Đối với khách lẻ vào đại lý mua với số lượng 2-10kg thì công ty chúng tôi phải xuất hóa đơn như thế nào? Khai thuế ra sao ?

2. Đối với doanh nghiệp khi họ mua 10kg trở lên thì công ty chúng tôi xuất hóa đơn như thế nào. Khai thuế ra sao

3. Một vài cửa hàng buôn bán cá thể ở Các tỉnh khác muốn làm đại lý của chúng tôi( vì không thể nhập số lượng lớn như chúng tôi nên không liên hệ trực tiếp với công ty A) thì công ty tôi ký gửi hàng hóa cho họ bán thì cần những thủ tục gì?

Xin cảm ơn Luật Minh Khuê.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế công ty luật Minh Khuê.

 

Khai thuế đối với công ty phân phối gạo ?

Luật sư tư vấn luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

Kính thưa Quý khách hàng, Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã nhận được yêu cầu của Quý khách. Vấn đề của Quý khách chúng tôi xin giải đáp như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
- Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

Nội dung phân tích:

Thứ nhất, đối với cá nhân mua lẻ:

Theo thông tin bạn cung cấp thì Công ty bạn áp dụng hình thức thuế khấu trừ, Công ty A có xuất hóa đơn cho công ty bạn với giá là 10.000 đồng/kg, không có thuế suất. Như vậy có thể xác định rõ gạo là sản phẩm không phải chịu thuế GTGT. Đối với khách lẻ khi mua hàng từ 2kg-10kg công ty bạn sẽ thực hiện xuất hóa đơn theo quy định tại đoạn 2 khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

"Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này."

Như vậy, trong trường hợp này công ty bạn phải xuất hóa đơn với thuế suất 5%

>> Xem thêm:  Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

Khoản 2.6 phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc xuất hóa đơn của đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng như sau:

"2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:
a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
 
b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.
Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.
Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho."

Việc khai thuế được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

 

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Thứ hai, Đối với doanh nghiệp:

Theo đoạn 1, khoản 5 Thông tư 219 /2013/TT-BTC thì không tính thuế GTGT và không phải kê khai thuế GTGT. Cụ thể:

" Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ."

Như vậy, trong trường hợp này bạn không phải kê khai, tính nộp thuế đối với doanh thu khi bán gạo cho các doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2020 ?

Thứ ba, về thủ tục thực hiện ký gửi:

Hai bên cần lập hợp đồng ký gửi hàng hóa theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp có hàng ký gửi đại lý (không phải là hàng bán thông qua đại lý), thì khi xuất hàng ký gửi đại lý, cần có chứng từ sau:

 - Hợp đồng ký gửi đại lý, hoặc bản cam kết ký gửi đại lý, trong đó ghi rõ chủng loại hàng ký gửi, hàng khuyến mại đi kèm hàng ký gửi (nếu có), giá bán từng chủng loại hàng hoá ký gửi, tiền hoa hồng đại lý được hưởng khi bán được hàng (nếu có).

 - Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

 Bên ký gửi căn cứ vào Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.

 Khi bán được hàng hoá, bên nhận ký gửi thông báo bằng văn bản cho bên ký gửi, trong đó ghi rõ chủng loại, số lượng hàng đã bán; giá bán theo hợp đồng hoặc bản cam kết ký gửi đại lý, chủng loại, số lượng hàng khuyến mại kèm theo (nếu có); tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng. Căn cứ thông báo này, bên ký gửi lập hoá đơn GTGT cho hàng hoá thực tế tiêu thụ và hàng khuyến mại kèm theo. Hoá đơn GTGT này là cơ sở để bên ký gửi kê khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp hàng hoá ký gửi bị lỗi mốt, hàng bị mất giá, bên nhận ký gửi phải trả lại cho bên ký gửi, trong trường hợp bên nhận ký gửi là đối tượng không có hoá đơn, thì hai bên phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ chủng loại số lượng, giá trị hàng trả lại, lý do trả hàng. Biên bản này là cơ sở để bên ký gửi giảm trừ doanh thu. Riêng về thuế GTGT, do chưa lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng trả lại nên bên ký gửi không phải điều chỉnh kê khai thuế GTGT.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mới nhất

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế.

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ?