1. Khi bị đánh có khởi kiện được không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hành vi đánh người khác sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật hiện nay ? Cảm ơn!

Luật sư phân tích:

Mức xử phạt vi phạm hành chính căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình:

"Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
b) Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác;

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;

...
c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng;

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác;

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ;...

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm g Khoản 2; Điểm a, l, m Khoản 3 và Khoản 4 Điều này."

Bộ luật Dân sự số 2015 tại điều 590 có quy định:

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017quy định:

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;
c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;
đ) Có tổ chức;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;
i) Có tính chất côn đồ;
k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Làm chết 02 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
6. Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”.
Thưa luật sư, xin hỏi: Thời gian gần đây em hay đi làm rẫy xa. 5h kém sáng tới 6h chiều mới về. Chồng em nói em theo trai và nhiều lần xúc phạm nhân phẩm và danh dự của e. Gần đây chồng em con đánh em bóp cổ em. Cho em hỏi chồng em sẽ bị xử lí trứơc pháp luật như thế nào. Em có thể kiện chồng em được hay không?

>> Bạn có thể khởi kiện chồng bạn hoặc yêu cầu hòa giải tại UBND xã hoặc tố cáo lên cơ quan công an về hành vi xâm phạm danh dự, sức kỏe của bạn.

Thưa luật sư, xin hỏi: Em hiện là pha chế cho một quán hát. Vì lý do công việc nên phải đi làm đêm. Em và chị H có quen biết. Tối ngày 19/7 chị H có dẫn thêm ba người nữa đến quán em làm đánh em vô cớ. Giữa em và H không có xích mích gì. Quán em có camera ghi lại. Cả 4 người cao to hơn em cùng xông vào đánh em. Khiến em bị bầm môi. Xước và tím tay chân. Các chị còn giật tóc khiến đầu và người em đau ê ẩm. Em có thể kiện chị H như thế nào và thủ tục ra sao?

Hồ sơ khởi kiện gồm:

- Đơn khởi kiện (Mẫu đơn)

- Các giấy tờ liên quan đến vụ kiện ( giấy tờ sở hữu nhà, đất, hợp đồng liên quan…)

- Đối với cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có công chứng).

- Đối với pháp nhân: Giấy tờ về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc ủy quyền đại diện doanh nghiệp (bản sao có công chứng).

- Bản kê các giấy tờ nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên là văn bản, giấy tờ tiếng nước ngoài đều phải được dịch sang tiếng Việt Nam. Do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật, kèm theo bản gốc.

Bạn nộp hồ sơ khởi kiện tại TAND cấp huyện nơi người bị kiện cư trú.

Thưa luật sư, xin hỏi: Em đang đánh bạn kiểu bỏ tức vì chịu về sớm nên cầm cổ áo bạn để đánh cho qua chuyện. Rồi không biết có sợi dây chuyền trong đó bạn ấy nói đứt và nói em đền bạn 1 triệu. Em mới học xong cấp 3 Chưa đi làm. Bạn ấy nói không trả thì kiện em ra tù Cho em hỏi phai lam như thế nào?

>> Bạn yêu cầu bạn ấy chứng minh sợi dây chuyền đó bị đứt. Nếu là thật thì bạn phải bồi thường thiệt hại cho bạn kia. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện là bố, mẹ của bạn sẽ phải bồi thường.

Thưa luật sư, xin hỏi: NTL sinh năm 1978 trú tại HN có mâu thuẫn từ trước với NHN sinh năm 1977 là chồng cũ của L. Tối 25/10/2014 khi bế con qua ngõ nhà ông H thì L thấy N nói chuẩn bị lấy vợ mới. L mang con vào gửi ông H sau đó lấy 01 chiếc cán quốc dài khoảng 1m nấp ở chân đống rơm cạnh nhà anh N. khi thấy anh N đi qua L dùng cán Cuốc đập mạnh vào người N 01 cái rồi bỏ chạy vào nhà ông H, tại đây lan có kể với ông hợi " cháu vừa cho nó 01 gậy, cháu ức lắm ăn không ngon, ngủ không yên, cháu chỉ muốn cho nó 01 gậy cho nó quẻ chân chứ không muốn nó chết, nhưng cháu đánh thế nào mà nghe nó đau lắm khả năng chết mất" sau 02 tiếng kể từ khi bị đánh N đã chết. kết quả giám định pháp y kết luận N chết vì bị vật cứng đánh vào ngực bị rụng tim và chết 1. L phạm tội gì? vì sao? 2. phân tích những vấn đề cần phải xác minh? 3. để chứng minh cần phải thu thập những chứng cử gì?

=> L phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Vì L có hành vi cấu thành tội là cầm quốc là tang vật đánh vào người N cố ý. L đã đủ 18 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Xúi giục người khác đánh vợ thì bị xử phạt như thế nào ?

Thưa Luật sư, gia đình tôi thường xuyên xảy ra xô xát, cãi vã với nhau khiến cho cuộc sống trở nên xáo trộn. Tuy nhiên trong thời gian qua, qua tìm hiểu tôi biết do anh A - hàng xóm gia đình tôi do ghen ăn tức ở nên thường xuyên kích động, xúi giục chồng tôi đánh tôi. Tôi rất bực tức, vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có quyền tố cáo anh ta không ?
Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp đồng thời đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành nhận thấy:

Căn cứ khoản 1 - Điều 59 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định:

Điều 59. Hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn tôi xác định hành vi của những đối tượng trên vi phạm quy định về phòng, chống bạo lực gia đình. Tùy tính chất, mức độ mà bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Vì vậy, bạn hoàn toàn được phép tố cáo người này có hành vi vi phạm trên ra cơ quan công an địa phương để xử lý.

3. "Đánh ghen" có bị pháp luật xử lý hay không ?

Hành vi đánh ghen hiện nay trở nên khá phổ biến trong xã hội, nhiều người ý thức được hậu quả của hành vi nhưng vẫn không thể tự chủ được hành động của mình dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vậy hành vi này có được pháp luật bảo vệ ? Hay quy định pháp luật về cách xử lý như thế nào ?

Trả lời:

Thời gian qua tình hình đánh ghen trong xã hội ngày càng trở nên phổ biến với những hình thức và cách thức khác nhau khiến cho các cuộc hôn nhân đổ vỡ, hơn nữa trật tự xã hội cũng có sự ảnh hưởng không nhỏ. Vậy hành vi đánh ghen cộng đồng, đánh ghe tập thể có bị xử lý hay không và hành vi này có bị coi là vi phạm pháp luật hay không thì nhiều người vẫn chưa nắm rõ. Dưới đây Công Ty Luật Minh Khuê xin cung cấp cho quý khách hàng một số thông tin để hiểu rõ hơn vấn đè này

Trên thực tế hiện nay, hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự, dù nạn nhân có bị đánh gây thương tích hay không.

Dù không hề gây thương tích nhưng hành vi lột quần áo trên là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Theo Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì mức xử phạt hành chính đối với hành vi trên là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 121 Bộ luật Hình sự 1999 về tội làm nhục người khác.

Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Còn theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Hình sự 2015 thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

4. Bị kiện khi đánh ghen có mất việc không ?

Chào luật sư, Em muốn ly hôn với vợ vì vợ đánh ghen với đồng nghiệp là giáo viên. Điều đó có làm em mất việc không ?
Cảm ơn luật sư.

Bị kiện khi đánh ghen có mất việc không ?

Luật sư tư vấn luật Hôn nhân trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được."

Như vậy khi ly hôn vợ chồng phải có căn cứ cho việc mâu thuẫn gia đình là trầm trọng. Chỉ với lý do đánh ghen mà bạn ly hôn với vợ thì không được coi là lý do chính đáng và hợp lý.

Còn việc bạn bị cho nghỉ việc là điều không đúng, chưa có căn cứ. ở đây bạn có thể bị xem xét xử lý kỉ luật viên chức, không khẳng định bạn bị áp hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc được với lỗi này.

5. Hành vi chửi mắng, lăng mạ có phạm luật không ?

Thưa luật sư, Cháu năm nay 25 tuổi, cháu muốn hỏi về một vấn đề: cháu có quen một người, hình thức quen ở đây là chỉ là chú cháu , hơi thân mật chút là hay đi ăn đi uống với nhau và cùng bạn bè của cháu.
Sau thời gian vợ chú đó biết và liên tục gọi điện và chửi mắng cháu và hơn nữa là lăng mạ đến nhân phẩm và danh dự của cháu nói cháu là đi giật chồng người khác rồi là con...., để rồi người thân, bạn bè, hàng xóm nghi ngờ về cháu. Hành động đó kéo dài từ năm 2011-nay. Thực sự cháu thấy chán nản và buồn bực. Xin hỏi hành vi đó có vi phạm pháp luật không ? Cháu phải làm gì ?
Cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn có quen với một người (tạm gọi là anh A) nhưng chỉ là quen biết xã giao chứ không phải quan hệ tình cảm. Người vợ của anh A nói rằng bạn đi giật chồng người khác rồi có những lời lẽ thô tục và hành động đó kéo dài từ năm 2011 đến nay. Theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 về tội vu khống có quy định như sau:

Điều 156. Tội vu khống
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với 02 người trở lên;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
đ) Đối với người đang thi hành công vụ;
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Vì động cơ đê hèn;
b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
c) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trong trường hợp này, vợ anh A có hành vi bịa đặt loan truyền rằng bạn đi giật chồng người khác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn để rồi người thân, bạn bè, hàng xóm nghi ngờ về bạn. Xem xét thấy rằng, hành vi này của chị A có dấu hiệu của tội vu khống người khác theo Điều 122 BLHS.

Hơn nữa chị vợ anh A còn liên tục gọi điện và chửi mắng bạn và hơn nữa là lăng mạ đến nhân phẩm và danh dự của bạn nói bạn là đi giật chồng người khác rồi là con ***con***, để rồi người thân, bạn bè, hàng xóm ngi ngờ về bạn. Hành động đó kéo dài từ năm 2011-nay làm cho bạn thực sự thấy chán nản và buồn bực. Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 tại điều 155 về tội làm nhục người khác như sau:

Điều 155. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Đối với người đang thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
b) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Người phạm tội phải là người có hành vi (bằng lời nói hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, như: lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo giữa đám đông… để làm nhục người khác, người phạm tội có thể có những hành vi vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực như bắt trói, tra khảo, vật lộn, đấm đá hoặc dùng phương tiện nguy hiểm khống chế, đe dọa, buộc người bị hại phải làm theo ý muốn của mình. Tất cả hành vi, thủ đoạn đó chỉ nhằm mục đích là làm nhục chứ không nhằm mục đích khác. Như vậy, người phụ nữ đó còn có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội làm nhục người khác theo Điều 155 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu người phụ nữ đó bồi thường cho bạn khi người này có xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
c) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Dựa theo những căn cứ mà bạn đưa ra, bạn có thể làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra công an nơi gần nhất để tố giác về hành vi của người phụ nữ kèm theo tài liệu, chứng cứ mà bạn có được để được giải quyết nhanh chóng hơn.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty lậut Minh Khuê