Căn cứ vào khoản 3 Điều 101 Bộ luật Lao động năm 2019, khi nghĩ hằng năm (thực tế mọi ngườithường gọi là nghỉ phép năm), người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Như vậy, với quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có tiền chi tiêu trong những dịp nghỉ hằng năm mà chưa tới kỳ nhận tiền lương.