Khách hàng: Thưa luật sư! Cho em hỏi là: hiện tại gia đình em có nhà ở trên diện tích đất là 800m2. Nhà làm khung sắt mái tôn xây xung quanh là gạch. Hiện công ty điện lực đang muốn chôn cột và kéo dây điện cao thế dây trần qua đất nhà em. Vậy luật sư cho em hỏi là nếu kéo qua như vậy thì khoảng cách an toàn trên cao là bao nhiêu và đền bù như thế nào?

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý được sử dụng trong bài viết: 

Luật đất đai 2013

Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

 

1. Xây dựng công trình lưới điện cao áp

Theo quy định tại điểm d, đ của khoản 2 à khoản 3, điều 9 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP

Điều 9. Xây dựng công trình lưới điện cao áp

2. Khi xây dựng, cải tạo đoạn đường dây dẫn điện trên không, ở khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, công trình quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng phải tăng cường các biện pháp an toàn về điện và xây dựng như sau:

d) Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 35 kv

110 kV

220 kV

Khoảng cách

14 m

15 m

18 m

đ) Trường hợp đặc biệt, khi xây dựng, cải tạo đường dây điện cấp điện áp đến 35 kV dọc theo hành lang đường giao thông nội bộ ở các khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, nếu sử dụng dây bọc thì cho phép khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 11 m.

3. Khoảng cách từ dây dẫn điện đến mặt đất ở ngoài các khu vực được quy định tại Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.

 

2. Nguyên tắc đền bù

Theo quy định này căn cứ ào vị trí đất nhà bạn trong khu dân cư hay ở ngoài khu dân cư, hoặc gần nơi đông người... và loại điện áp  được kéo sẽ là 35kV, 110 kV hay 220kV thì mới xác định cụ thể khoảng cách an toàn trên cao khi kéo qua nhà bạn, cũng tại khoản 1, điều 9 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc đền bù như sau:

- Khi dự án công trình lưới điện cao áp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng, chậm nhất sau mười lăm (15) ngày làm việc chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp biết. Việc bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và hỗ trợ khác cho người đang sử dụng đất khi xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mọi tài sản hoặc công trình được tạo lập sau khi đã nhận được thông báo thực hiện dự án mà vi phạm hành lang an toàn theo quy định tại Nghị định này thì buộc phải tháo dỡ phần vi phạm và không được bồi thường, hỗ trợ.

Bạn có trình bày " Hiện công ty điện lực đang muốn chôn cột và kéo dây điện cao thế dây trần qua đất nhà em" như vậy, nếu công ty điện lực xây dựng cột điện trên mảnh đất nhà bạn thì phần diện tích đất xây dựng công trình thuộc quyền sở hữu của bạn sẽ được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tùy vào phần diện tích cụ thể xây dựng cột điên cao áp thì bạn sẽ được đền bù tương ứng với phần diện tích đó, giá đền bù sẽ là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố năm 2016 nhân với diện tích đất xây dựng công trình. Điều kiện  để được bồi thường, hỗ trợ buộc gai đình bạn phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng cột điện cao áp đó. Trong trường hợp, gia đình bạn buộc phải di rời thì gia đình sẽ được tái định cư theo phương án tái định cư do Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt. Trình tự thủ tục sẽ được thực hiện theo quy định của luật đất đai 2013. Ngoài việc bồi thường, hỗ trợ nêu trên nếu gia đình bạn có nhà, đất, cây trồng nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn trên không thì gia đình còn có thể  được bồi thường, hỗ trợ những khoản sau:
- Bồi thường, hỗ trợ đối ới nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
 

3. Bồi thường, hỗ trợ đối ới nhà ở, công trình 

Căn cứ vào quy định tại khoản 1, điều 18 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP thì mức bồi thường được quy định về "Bồi thường, hỗ trợ đối ới nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không" như sau:

- Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV theo quy định tại Điều 13 Nghị định này thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một (01) lần như sau:

a) Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không;

b) Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

c) Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

Để được bồi thường phần này thì buộc bạn có có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền ( gọi chung là giấy chứng nhận) với đất đối với một phần hoặc toàn bộ phần diện tích trng hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn trên không. Trong trường hợp bạn k có giấy chứng nhận đối với phần diện tích đó thì sẽ chỉ được hỗ trợ.

- Đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. 

 

4. Bồi thường, hỗ trợ với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Căn  cứ vào khoản 1, điều 19 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định về "Bồi thường, hỗ trợ với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không" như sau:

- Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể cụ, gia đình bạn có thể được hưởng bồi thường, hỗ trợ cả hai khoản trên nếu gia đình bạn đáp ứng được điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, việc bồi thường hỗ trên 2 khoản trên áp dụng đối với những hộ gia đình không phải di rời khởi hành lang an toàn điện hoặc đất không thuộc diện Nhà nước thu hồi.

 

5. Khoản hỗ trợ khác 

Bên cạnh những khoản chi phí này, bạn còn được hỗ trợ chi phí di chuyển theo điều 22 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP nếu bạn tự tìm được đất ở mới và muốn di chuyển khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Theo Điều 22 quy định: "Hỗ trợ chi phí di chuyển"

Ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình được quy định tại Điều 18 và đất được quy định tại Điều 19 Nghị định này, nếu chủ sở hữu nhà ở tự tìm được đất ở mới và có nguyện vọng di chuyển khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, thì tự thực hiện việc di chuyển và được hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Tại Điều 23 quy định "Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không"

- Cây có trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang an toàn lưới điện, nếu phải chặt bỏ và cấm trồng mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này thì được bồi thường theo quy định hiện hành.

- Cây có trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang thuộc loại không phải chặt bỏ và cấm trồng như quy định tại Khoản 3 Điều 12 hoặc cây ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này thì đơn vị quản lý vận hành có quyền kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho đường dây dẫn điện trên không và thực hiện bồi thường theo quy định.

- Mức bồi thường đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được thực hiện một (01) lần đối với một cây và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, phù hợp với thực tế của địa phương.

Việc bồi thường, hỗ trợ chỉ áp dụng đối với những cây trồng có từ trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp à trong hành lang an toàn lưới điện. Việc được hưởng mức bồi thường, hỗ trợ đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không không phụ thuộc vào việc gia đình bạn có còn ở trong hành lang an toàn lưới điện hay không. Chỉ cần cây nằm trong mảnh đất của gia đình và được trồng trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật dân sự.