Luật sư tư vấn về chủ đề "khoảng cách an toàn"

khoảng cách an toàn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khoảng cách an toàn.

Không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông?

Không giữ <strong>khoảng</strong> <strong>cách</strong> <strong>an</strong> <strong>toàn</strong> khi tham gia giao thông?
Khi nào thì người vi phạm giao thông có thể được xem xét giảm hoặc miễn hình phạt vi phạm luật giao thông ? và một số vướng mắc pháp lý của người dân trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ được luật sư tư vấn, giải đáp cụ thể:

Năm lĩnh vực cho cuộc cải cách patent toàn cầu

Năm lĩnh vực cho cuộc cải <strong>cách</strong> patent <strong>toàn</strong> cầu
Những năm tháng bế tắc của Ủy ban thường trực (SCP) Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về Luật Patent đã được khai thông sau khi các thành viên nhất trí tập trung công việc vào năm vấn đề then chốt.

Cải cách toàn diện để phát triển đất nước

Cải <strong>cách</strong> <strong>toàn</strong> diện để phát triển đất nước
Việt Nam chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế và trên cục diện chính trị của khu vực và thế giới? Đất nước chúng ta sẽ thụt lùi về nhiều mặt, hay là sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững, đáp ứng khát vọng của dân tộc là mong thấy một nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển hài hòa với thiên nhiên và xã hội, chia sẻ được những giá trị phổ quát của thế giới văn minh và giữ vững độc lập về kinh tế, chính trị, văn hóa? Nền tảng xã hội, văn hóa, giáo dục và thể chế của ta hiện nay có tạo đủ những điều

Kinh doanh an toàn theo luật

Kinh doanh <strong>an</strong> <strong>toàn</strong> theo luật
Trong kinh doanh, hiểu biết luật và những quy định pháp luật có liên quan đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với sự cố phát sinh trong kinh doanh là tự tạo cho mình khả năng bảo vệ và tránh những tổn thất không đáng có.