1. Không có giấy nhập ngũ có bị ép đi nghĩa vụ không ?

Thưa luật sư: sức khỏe loại 3, bị bệnh về xương khớp, không có giấy gọi nhập ngũ mà vẫn bị ép đi thì vi phạm pháp luật không ? Và công dân nam của xã này có được đi nghĩa vụ cho xã khác không ?
Tôi xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin nên chúng tôi hiểu như sau: Không có trường hợp nào bị ép đi nghĩa vụ quân sự khi không có lệnh gọi nhập ngũ. Bởi việc thực hiện nghĩa vụ quân sự phải thực hiện theo lệnh gọi. Một khi không nhận được lệnh gọi thì không có căn cứ để xác định công dân thuộc đối tượng được gọi nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Về việc công dân nam xã này có được thực hiện nghĩa vụ quân sự cho công dân nam xã khác không? Khi bạn có hộ khẩu thường trú tại xã nào thì Ban chỉ huy quân xã đó có thẩm quyền đăng ký nghĩa vụ quân sự và gửi giấy báo cho bạn. Đồng nghĩa với việc Ban chỉ huy quân sự xã khác không có thẩm quyền gửi giấy báo cho bạn, nếu gửi giấy cho bạn thì không có giá trị vì không có thẩm quyền. Do đó, không thể có việc công dân nam xã này nhận được lệnh gọi của Ban chỉ huy quân sự xã khác. Tham khảo bài viết liên quan: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự thực hiện như thế nào?

>> Xem thêm:  Các loại mẫu báo cáo và mẫu sổ thống kê dùng trong đợt tuyển quân 2020 mới nhất

2. Là lao động chính có được hoãn gọi nhập ngũ không?

Thưa luật sư, Tôi năm nay 21 tuổi. Hiện đang học ở Trường Trung Cấp Nghề quận (học trễ 1 năm). Ba tôi bị khớp, mất khả năng lao động được 6-7 năm (51 tuổi); Mẹ tôi bị huyết áp cao, khớp là nguồn lao động chính trong gia đình (51 tuổi).
Vậy tôi có được tạm miễn nghĩa vụ quân sự trong thời bình không ? Hiện giờ tôi đang được quận yêu cầu khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ 2015.

>> Luật sư tư vấn điều kiện hoãn nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau: Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Do đó, nếu đủ độ tuổi như trên, đồng thời đáp ứng các điều kiện khác như sức khỏe... thì bạn là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ trong thời bình như sau:

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo......

Bạn có thể tham khảo thủ tục hoãn nghĩa vụ quân sự tại đây. Bạn có thể tham khảo bài viết liên quan sau: Tư vấn thủ tục, cơ quan tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Điều kiện tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự ?

>> Xem thêm:  Luật sư giải đáp các vướng mắc về tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự

3. Trường hợp nào được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Công ty luật Minh Khuê xin tư vấn trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

Luật sư phân tích:

Vấn đề 1: Hoãn NVQS

- Căn cứ Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định các trường hợp hoãn và miễn NVQS như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, bạn muốn hoãn NVQS thì phải thuộc một trong các điều kiện nêu trên thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hoãn NVQS

Vấn đề 2: Cận có phải đi NVQS không?

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân theo Thông tư 148/2018/TT-BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy, Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ)

Vấn đề 3: Độ tuổi tham gia NVQS

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy, nếu bạn không thuộc đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ khi tham gia ĐH, CĐ thì thời gian tham gia NVQS của bạn kéo dài đến hết năm 25 tuổi. Nếu bạn sinh ngày 10.6.1995 vậy nếu tính đến ngày 12.9.2021 thì em đã qua 26 tuổi, chưa hết năm 27 tuổi.

Lưu ý: Nếu sau khi đi NVQS bạn có thể thi vào khổi trường quân sự nếu bạn đủ tiêu chuẩn tuyển chọn dựa theo khối trường bạn chọn.

>> Xem thêm:  Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

4. Nuôi con 2 tuổi có được hoãn gọi nhập ngũ không?

Thưa luật sư! Tôi có vợ và có một đưa con hai tuổi được lệnh gọi nhập ngũ tôi xin tạm quản được không?
Tôi xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ (Luật nghĩa vụ quân sự 78/2015/QH13)

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

...b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;....

Như vậy, Với trường hợp của chồng bạn, bạn chưa thuộc đối tượng là lao động duy nhất trong gia đình vì cần thỏa mãn điều kiện sau:" b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;" vì người vợ vẫn trong độ tuổi lao động, không thuộc đối tượng không có khả năng lao động. Bài viết tham khảo thêm: Là con duy nhất (con một) có phải nhập ngũ không ?

>> Xem thêm:  Trốn tránh nghĩa vụ quân sự có bị phạt không ?

5. Nhập ngũ có được đảm bảo về việc làm?

Thưa luật sư, Tôi sinh nắm 1997 vừa tốt nghiếp Đại Học Kiến Trúc TP.HCM, và đang có công việc làm ổn định tại TP.HCM! nếu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì tôi đi 2 năm.
Sau 2 năm về liệu kiến thức 5 năm Đại học của tôi còn sử dụng được không? và làm như thế nào để tôi không phải đi nghĩa vụ quân sự?gì nếu đi sao khi xuât ngũ ai đảm bảo công việc chuyên ngành cho tôi sao này?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Luật nghĩa vụ quân sự, Thông tư 148/2018/TT-BQP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, bạn sẽ được tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu rơi vào một trong các trường hợp dưới đây.

Các trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Ngoài ra, trường hợp con bạn làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự phường với tư các dân quân tự vệ thì theo quy định của Luật dân quân tự vệ, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt là 4 năm do đó bạn chưa hoàn thành xong nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Các trường hợp được thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn gồm:

1. Sức khỏe bị suy giảm không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên;

2. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ;

Theo như quy định trên thì bạn sẽ không thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay miễn nghĩa vụ quân sự.vì bạn vẫn nằm trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (vì hiện nay bạn mới 24 tuổi)

Việc bạn muốn sau khi xuất ngũ bạn muốn được bảo đảm công việc thì bạn cần phải xem xét các điều kiện sau đây theo quy định tại

Căn cứ Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015:

Điều 14. Tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

1. Đối tượng tuyển chọn:

a) Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;

c) Công nhân và viên chức quốc phòng.

2. Đối tượng tuyển dụng:

Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng gồm:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội;

b) Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp.

4. Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển. Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển."

Như vậy bạn căn cứ vào điều kiện nêu trên để xác định nguyện vọng chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

Những điều cần lưu ý: Như vậy, bạn nên xem xét tình hình cũng như nhu cầu thực tế tại đơn vị mà bạn muốn có nguyện vọng phục vụ lâu dài để xác định được câu trả lời chính xác nhất Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: L[email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật NVQS - Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mức án nào cho Tội làm giấy khám sức khỏe giả ? Không làm nhưng chỉ dùng thì sao ?