1. Điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội sau khi thực nghiện nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi về điều kiện để được thi vào trường quân đội sau nghĩa vụ quân sự, cụ thể: Em năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, nay Em muốn tham gia nghĩa vụ quân sự và có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội, thì điều kiện như thế nào ?
Người hỏi: Thuy

>> Luật sư tư vấn hoãn nghĩa vụ quân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Thứ nhất về việc muốn tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy bạn trong trường hợp này bạn mới đáp ứng đủ hai điều kiện còn điều kiện về sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức chính trị thì bạn cần xem xét nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 thì bạn đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

2.Thứ hai về vấn đề bạn có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội, thì điều kiện như thế nào ?

Căn cứ quy định tại Điều 14 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 2015:

Điều 14. Tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

1. Đối tượng tuyển chọn:

a) Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;

c) Công nhân và viên chức quốc phòng.

2. Đối tượng tuyển dụng:

Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng gồm:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội;

b) Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp.

4. Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển. Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Như vậy bạn căn cứ vào điều kiện nêu trên để xác định nguyện vọng chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

2. Lực lượng vũ trang và những vấn đề pháp lý có liên quan ?

Thưa luật sư, Tôi có người chú tham gia cách mạng du kích mật ngày xưa, làm đơn xin vào Hội nhưng đến phần xác minh lý lịch thi có 02 người xác minh, người đồng đội và chỉ huy đã chết chỉ có người biết được ông tôi ngày xưa có tham gia cách mạng chứ không cùng đơn vị. Nay khi nộp đơn xin vào Hội thì người Cựu chiến binh xã không chấp thuận vì không đúng theo quy đinh của Hội Cựu chiến binh.
Vậy quy định nào của Hội cựu chiến binh là phải hai người cùng đơn vị xác nhận vậy luật sư ?
Cảm ơn!

Lực lượng vũ trang và những vấn đề pháp lý có liên quan?

Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại:

Trả lời:

Căn cứ Điều 2 Pháp lệnh số 27/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH: Cựu chiến binh là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm:

- Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

- Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế;

- Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;

- Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;

- Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà nước và nhân dân tôn vinh, ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến to lớn của Cựu chiến binh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, không phải tất cả những đối tượng quy định tại Điều 2 Pháp lệnh cựu chiến binh 2005 đều là cựu chiến binh. Theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh cựu chiến binh 2005 thì những đối tượng quy định tại Điều 2 Pháp lệnh cựu chiến binh 2005 và được cụ thể tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 2 của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều Pháp lệnh cựu chiến binh không được công nhận là Cựu chiến binh trong các trường hợp sau:

+ Người đầu hàng địch; phản bội;người vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân; công nhân viên quốc phòng bị kỷ luật buộc thôi việc;

+ Người bị kết án tù mà chưa được xoá án tích.

Như vậy, cựu chiến binh là những người lính đã qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chống ngoại xâm và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng những ai được kết nạp vào hội cựu chiến binh Việt Nam, là hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam? Việc này do Điều lệ Hội cựu chiến binh quy định và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Theo quy định của Điều lệ Hội Cựu chiến binh thì không phải mọi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về đều được kết nạp vào Hội, mà chỉ kết nạp những đối tượng có đủ tiêu chí theo quy định của Điều lệ. Do đó, những đối tượng là cựu quân nhân sau vẫn sẽ được xem xét kết nạp vào Hội cựu chiến binh Việt Nam:

- Các đồng chí đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng tổ chức trước ngày Cách mạng Tháng Tám 1945.

- Các cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, nay đã xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu.

- Cán bộ và chiến sĩ dân quân, du kích, tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm.

- Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội đã xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, về định cư tại các xã, huyện miền núi, biên giới đất liền, hải đảo, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số.

- Quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đấu biên giới hải đảo.

- Những quân nhân trong quá trình làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ có thành tích xuất sắc được Quân đội và Nhà nước khen thưởng và nhỮng quân nhân hoàn thành nghĩa vỤ quân sự tại ngũ khi ra quân là đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam.

- Những quân nhân, cựu quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị.

Những người trên đây, giữ được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tròn nghĩa vụ công dân, tán thành Điều lệ Hội, đều được xét kết nạp vào Hội.

Việc kết nạp hội viên do Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội thảo luận và quyết định. Những tổ chức cơ sở có chia ra Chi hội, thì do Chi hội thảo luận xem xét, đề nghị Ban chấp hành cơ sở Hội quyết định. Nơi có Phân hội, thì Phân hội đề nghị, báo cáo lên Chi hội xem xét và Ban chấp hành cơ sở Hội quyết định.

Như vậy, nếu bác đảm bảo các điều kiện trên thì bác sẽ được kết nạp Hội cựu chiến binh của xã.

3. Tư vấn tham gia tập luyện trong quân ngũ ?

Kính chào luật Minh Khuê! Cho em xin được hỏi vấn đề sau: nghĩa vụ quân sự em tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự em đồng ý tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng em có một vấn đề nhỏ thắc mắc cần được luật sư giải đáp em thành thật mang ơn em có tham gia tập luyện võ thuật cổ truyền cũng được 2 năm rồi huấn luyện viên đang đào tạo để em tham gia thi đấu tranh tài ở giải đồng bằng sông cửu long vào năm 2017 nhưng năm sao em đi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì phải nghĩ tập luyện và không được trở thành vận động viên.
Vậy em xin nhờ luật sư giải đáp dùm em : trong quá trình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân ngũ em có thể tiếp tục được tập luyện võ thuật để nâng cao trình độ và đẳng cấp của em lên được không thưa luật sư em xin hết mong luật sư giải đáp dùm em ?
Em xin chân thành cảm ơn!

Con mẹ già đơn thân có phải đi nghĩa vũ quân sự không ?

Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự qua tổng đài điện thoại: 1900.6162

Trả lời:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau :

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 9 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Quyền và nghĩa vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ :

" đ) Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực; nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu."

Như vậy, Hiện bạn đã nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và bạn có tham gia tập luyện võ thuật cổ truyền cũng được 2 năm rồi huấn luyện viên đang đào tạo để em tham gia thi đấu tranh tài ở giải đồng bằng sông cửu long vào năm 2017, điều này được coi là một lợi thế của bạn khi tham gia quân ngũ vì bạn có đủ yếu tố sức khỏe và khi tham gia quân ngũ bạn có thể phát triển được thêm bằng sự chỉ dạy của các thầy chỉ huy trong quân ngũ. Trong quân ngũ bạn được thực hiện các quyền của mình nêu trên, được học tập thể lực. Tôi thiết nghĩ rằng bạn đã tập 2 năm như vậy và có thành tích cao thì trong quân ngũ bạn vẫn có thể tự mình phát triển thêm. Tham khảo bài viết liên quan:Quyền lợi của sinh viên tốt nghiệp đại học tham gia nhập ngũ ?

4. Con mẹ già đơn thân có phải đi nghĩa vũ quân sự không ?

Tôi tên hoài nam 16/10/1996, năm nay 22 tuổi sinh vien mới ra trường con mẹ già đơn thân sức khoẻ yếu mẹ tôi năm 55 tuổi vậy cho tôi theo luận nghĩa vũ quân hiện nay. Trường hợp của tôi có phải bắt buộc đi nghĩa vũ quân sự ko. Hay trên tinh thần tự nguyễn ạ ? xin hộp thư pháp luật giải đáp và tư vấn giúp tôi ạ ?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 về điều kiện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo quy định trên thì công dân được xem xét tạm hoãn nhĩa vụ quân sự nếu thuộc trường hợp là lao động chính trong gia đình trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Theo đó, đối với trường hợp của bạn nếu bạn chứng minh được mẹ bạn thuộc trường hợp sức khỏe yếu và không có khả năng lao động ( thông qua hồ sơ bệnh án của bệnh viện, giấy xác nhận mức độ suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa...) mà phải phụ thuộc vào thu nhập của bạn để nuôi sống cả gia đình thì bạn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định.

5. Phụ cấp thâm niên cho chiến sĩ phục vụ tại ngũ?

Thưa luật sư, xin luật sư giải đáp: hiện tại tôi đang thực hiện nghĩa vụ. Tôi là lính đợt 1/2019 thuộc diện 18 thág..được phân công đi học lớp hsq chỉ huy,nghĩa là 2 năm. 6 thág ở lại phục vụ thêm cho quân đội đó sẽ được hưởg thâm niên..nhưng mới đây lại nhận được công văn của BQP cắt thâm niên.những đợt trước có tại sao lại cắt...nếu cắt phải giải quyết chúg tôi xuất ngũ. Chúng tôi còn ở lại mà không đươc hưởng phụ cấp thâm niên. Rất nhiều ý kiến được đặt ra nhưng chưa thấy giải quyết?
Mong luật sư giải đáp cho chúng tôi được rõ!

>> Luật sư trả lời: Cách tính tiền trợ cấp xuất ngũ của người công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân ?

Chế đọ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ:

a) Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ;

b) Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó;

c) Được trợ cấp tạo việc làm;

d) Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp;

đ) Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thi khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật;

e) Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

g) Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của Luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Như vậy, khi xuất ngũ bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

- Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ;

- Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó;

- Được trợ cấp tạo việc làm;

- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp;

- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thi khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật;

- Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ do hết thời hạn phục vụ tại ngũ và xuất ngũ khi có lệnh bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật NVQS - Công ty Luật Minh Khuê