Vợ không chuyển khẩu về nhà chồng thì có làm giấy khai sinh cho con được không ?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn cho bạn như sau:

 Trẻ em sinh ra đều có quyền được đăng kí khai sinh theo quy định tại điều 15 luật hộ tịch như sau:

" Điều 15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động."

Thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định như sau:

" Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh."

Do đó cho dù người mẹ chưa nhập khẩu về nhà chồng thì vẫn có thể là giấy khai sinh cho con được, lúc này mình có thể thực hiện thủ tục này tại ủy ban nhân dân xã nơi cư trú của cha hoặc của mẹ.

Thưa Qúy văn phòng Luật Minh Khuê, Hiện tại, các giấy tờ tùy thân của tôi (bao gồm CMND và tên trong sổ Hộ khẩu - C.A Hà nội) tôi có 2 tên: Tên khai sinh & Tên gọi khác. Tuy nhiên trong các giao dịch dân sự, tôi luôn sử dụng mục "tên gọi khác". Trong phần khai báo thuế cá nhân và 1 số tài khoản ngân hàng tôi cũng sủ dụng mục "tên gọi khác" để đăng ký và đều được đăng ký. Và tất nhiên, hợp đồng lao động đến thời điểm hiện tại của tôi cũng sử dụng theo mục "Tên gọi khác" Tuy nhiên, hiện tại ví dụ như Thẻ căn cước mới ban hành đã bỏ mục Tên gọi khác. Và tôi muốn sử dụng duy nhất mục Tên gọi khác này, thay hẳn luôn cho phần "tên khai sinh". Qúy VP Luật Minh Khuê, xin vui lòng cho tôi tư vấn để tôi có thể thực hiện được việc thống nhất về 1 tên duy nhất được không ah? Tôi xin chân thành cảm ơn

 Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

" Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh."

Theo đó giấy khai sinh được xác định là giấy tờ gốc nên tên của bạn trên các giấy tờ khác phải đúng theo tên trên giấy khai sinh bạn. Do đó trong trường hợp này bạn phải làm thủ tục để thay đổi họ tên trên các giấy tờ như chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu cho đúng với tên trên giấy khai sinh. Tên trên giấy khai sinh chỉ được thay đổi trong trường hợp sau:

" Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ."

Do đó nếu thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn không thể thay đổi họ tên trong giấy khai sinh được.

xin chao cong ty lat minh khue! toi muon nho cty tu van giup toi ve van de nay ; tôi và vợ tôi chưa đăng ký kết hôn và mới sinh em bé,tôi ở daklak,vợ tôi ở bến tre, cả hai đều có kt3 ở tp hcm,giờ tôi muốn đăng ký khai sinh cho con mà phải có cả tên cha thì phải thực hiện đăng ký khai sinh ở đâu,thủ tục nhận cha cần những giấy tờ gì. xin cam on!

 Trường hợp này nếu bạn muốn có tên cha trong giấy khai của cháu bé thì bạn phải làm thủ tục xác nhận quan hệ cha, con cùng thời điểm đăng ký khai sinh của theo quy định như sau:

" Điều 12. Kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con

Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

2. Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu."

Thẩm quyền đăng ký nhận cha được quy định tại điều 24 Luật hộ tịch 2014 như sau:

" Điều 24. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con."

Theo đó bạn có thể thực hiện thủ tục này tại nơi anh cư trú. Nơi cư trú được xác định theo luật cư trú như sau:

" Điều 12. Nơi cư trú của công dân

1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống."

Theo đó bạn có thể thực hiện tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi bạn đăng ký tạm trú.

vì đam mê nghiệp hát tôi đã bỏ nhà ra đi, trong thời gian ấy gia đình của tôi đã lấy giáy khai sinh của tôi làm cho đứa e sau của tôi,..hiện giờ tôi chỉ có CMND gốc , ngoài ra không có giấy tờ gì khác..tôi muốn nhấp hộ khẩu và làm lại giấy khai sinh, để tôi có đủ quyền công dân và có thể đứng tên mua nhà và các thứ khá,...MONG NHẬ N ĐƯỢC HỒI ÂM

 Em của bạn không thể dùng giấy khai sinh của bạn được, trường hợp của bạn thì em bây giờ phải đi làm giấy khai sinh mới, còn giấy khai sinh của bạn thì bạn tiếp tục sử dụng giấy khai sinh của mình và làm thủ tục nhập khẩu như bình thường. Còn đối với em bạn thì sau khi đăng ký khai sinh xong sẽ liên hệ với các cơ quan đã cấp các giấy tờ như chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để được sửa lại thông tin theo đúng thông tin của mình.

Tôi có 1 đứa cháu năm nay 33 tuổi con người chị 2, do lúc trẻ trót lỡ có thai nên sinh ra thì má tôi nuôi từ nhỏ và làm giấy khai sinh là cha mẹ ruột.Hiện tại nó không chịu đi làm ăn ở không say xỉn và xúi giục má tôi bán nhà đang ở để trả nợ vì nó nghĩ trên luật 2 nó là con khj chia tài sản nó có phần theo thừa kế...nhà tôi đang ơ rất nhỏ nhưng ơ mặt tiền nên nó nghĩ bán được nhiều tiền...tôi không muốn bán vì để nhà ở thờ ông bà tổ tiên...nếu theo con thứ thì tôi là út trai...hộ khẩu đang ở má tôi là chủ hộ và tôi và đứa cháu là con...Xin luật sư cho tôi hỏi, việc má tôi nhận cháu ngoại làm con nuôi như vậy có đúng pháp luật không và có cách nào để đứa cháu về đúng vị trí gia đình theo huyết thống của Việt Nam... Tôi xin chân thành cảm ơn

 Trường hợp này của bạn thì pháp luật không hề quy định là bà không được nhận cháu ngoại làm con nuôi, ở đây về mặt pháp lý thì người cháu đó được xác định là con của mẹ bạn. Tuy nhiên thì việc thừa kế chỉ đặt ra khi mẹ bạn mất đi, còn ở thời điểm hiện tại thì tài sản của mẹ do mẹ sở hữu mẹ bạn có quyền bán hoặc không, người con kia không có quyền trong trường hợp này. 

Anh trai e có con ngoài giá thú với 1 phụ nữ lớn tuổi . Cháu đã đc đăng kí khai sinh, tên cha là a trai e và tên mẹ là phụ nữ kia. Nay a trai lấy vợ và nuôi bé, nhưng muốn thay đổi tên mẹ trong khai sinh thành tên vợ bây giờ thì phải làm như nào ạ? XIN luật sư tư vấn giúp

 Trường hợp này không thể thực hiện được vì theo quy định thì cải chính hộ tích chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

" Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch"

Trường hợp của bạn không thuộc các trường hợp trên nên không thể yêu cầu thay đổi tên mẹ được. Trường hợp này thì vợ của anh bạn chỉ có thể làm thủ tục nhận con nuôi, sau đó làm thủ tục bổ sung thêm tên mình vào giấy khai sinh thôi.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật