1. Bên cho thuê có đương nhiên được nhận tài sản ký cược khi bên thuê không trả lại tài sản không?

Trong một thế giới pháp lý nơi mà sự ràng buộc và bảo vệ quyền lợi được đặt lên hàng đầu, việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong một hợp đồng thuê tài sản là điều không thể phớt lờ. Cụ thể, khi bên thuê không tuân thủ nghĩa vụ của mình, đặc biệt là việc không trả lại tài sản như đã thỏa thuận, thì câu hỏi được đặt ra là liệu bên cho thuê có đương nhiên được nhận lại tài sản ký cược không?

Việc này đang được quy định rõ ràng và chi tiết trong Điều 329 của Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, ký cược được định nghĩa là việc bên thuê tài sản (được xem là động sản) giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác, được gọi chung là tài sản ký cược, trong một thời hạn nhất định để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. Điều này có nghĩa là tài sản ký cược được sử dụng như một dạng bảo đảm cho việc thực hiện đúng các nghĩa vụ của bên thuê.

Quan trọng hơn, quy định rõ ràng rằng trong trường hợp tài sản thuê được trả lại đầy đủ và đúng hạn, bên thuê sẽ được nhận lại tài sản ký cược sau khi đã trả tiền thuê. Tuy nhiên, điều quan trọng là nếu bên thuê không tuân thủ và không trả lại tài sản thuê, thì bên cho thuê sẽ có quyền đòi lại tài sản thuê. Trong tình huống này, tài sản ký cược không chỉ đơn thuần là một dạng bảo đảm mà còn trở thành một phần của việc thực hiện quyền của bên cho thuê.

Điều này có nghĩa là, trong trường hợp tài sản không được trả lại hoặc không còn khả dụng để trả lại, tài sản ký cược sẽ trở thành tài sản của bên cho thuê. Điều này không chỉ là một biện pháp bảo vệ quyền lợi của bên cho thuê mà còn là một cơ chế để đảm bảo sự công bằng và tuân thủ trong việc thực hiện các hợp đồng thuê tài sản.

Về cơ bản, việc xác định quyền sở hữu tài sản ký cược trong trường hợp này không chỉ là một vấn đề của việc thực hiện hợp đồng mà còn là một phần quan trọng của việc thúc đẩy tính minh bạch và công bằng trong quan hệ thương mại. Điều này giúp tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và đáng tin cậy cho cả hai bên, đồng thời khuyến khích việc tuân thủ các điều khoản và nghĩa vụ của hợp đồng

Như vậy, trong trường hợp bên thuê tài sản không trả lại tài sản thì bên cho thuê đương nhiên được quyền sở hữu tài sản ký cược.

 

2. Bên nhận ký cược có được yêu cầu chấm dứt bán tài san ký cược không?

Trong hệ thống pháp lý, sự cân nhắc và bảo vệ quyền lợi của các bên trong một giao dịch là điều cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, trong trường hợp của việc ký cược, quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký cược đóng một vai trò quyết định, được quy định một cách cụ thể và rõ ràng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng. Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Nghị định 21/2021/NĐ-CP, các quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký cược đã được quy định rõ ràng như sau:

Đầu tiên và quan trọng nhất, bên nhận ký cược có quyền yêu cầu bên đặt cọc, bên ký cược chấm dứt việc trao đổi, thay thế hoặc xác lập giao dịch dân sự khác đối với tài sản đặt cọc hoặc tài sản ký cược mà không có sự đồng ý của bên nhận. Điều này đảm bảo rằng quyền của bên nhận ký cược được tôn trọng và bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ hành động nào mà không được sự đồng ý của họ.

Thứ hai, bên nhận ký cược được quyền sở hữu tài sản đặt cọc trong trường hợp bên đặt cọc vi phạm cam kết hoặc thực hiện hợp đồng. Điều này có nghĩa là nếu bên đặt cọc không tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận, bên nhận ký cược có quyền sở hữu tài sản đặt cọc như một biện pháp bảo đảm quyền lợi của mình. Tương tự, bên nhận ký cược cũng sở hữu tài sản ký cược trong trường hợp tài sản thuê không còn để trả lại.

Thứ ba, bên nhận ký cược có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản đặt cọc, tài sản ký cược. Điều này là một phần quan trọng của việc đảm bảo tính an toàn và bảo mật của tài sản, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong giao dịch.

Thứ tư, bên nhận ký cược không được phép xác lập bất kỳ giao dịch dân sự, khai thác hoặc sử dụng tài sản đặt cọc, tài sản ký cược mà không có sự đồng ý của bên đặt cọc, bên ký cược. Điều này là để đảm bảo rằng tài sản được sử dụng chỉ trong phạm vi và mục đích được đồng ý trước giữa các bên.

Cuối cùng, quy định cũng cho phép các quyền và nghĩa vụ khác được xác định thông qua thỏa thuận hoặc các quy định của Bộ luật Dân sự và các luật liên quan khác.

Dựa trên những điều này, có thể rõ ràng thấy rằng bên nhận ký cược hoàn toàn có quyền yêu cầu bên ký cược chấm dứt việc bán tài sản ký cược nếu việc này không nhận được sự đồng ý của họ. Điều này là một biện pháp bảo vệ quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện các giao dịch kinh doanh và tài chính

 

3. Nghĩa vụ của bên ký cược được quy định như thế nào?

Trong bất kỳ giao dịch thuê tài sản nào, việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên là một phần không thể thiếu và quan trọng. Trong trường hợp của việc ký cược, bên ký cược được định rõ các quyền và nghĩa vụ cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Nghị định 21/2021/NĐ-CP, bên ký cược có những quyền và nghĩa vụ sau:

Thứ nhất, bên ký cược có quyền yêu cầu bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược ngừng việc khai thác, sử dụng hoặc xác lập giao dịch dân sự đối với tài sản đặt cọc, tài sản ký cược. Điều này nhằm mục đích bảo vệ tài sản và đảm bảo rằng chúng không bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị trong quá trình thuê.

Thứ hai, bên ký cược có quyền trao đổi hoặc thay thế tài sản đặt cọc, tài sản ký cược, hoặc đưa chúng tham gia vào các giao dịch dân sự khác nếu có sự đồng ý của bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược. Điều này cho phép bên ký cược thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình giao dịch.

Thứ ba, bên ký cược có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược các chi phí hợp lý để bảo quản và giữ gìn tài sản đặt cọc, tài sản ký cược. Chi phí hợp lý ở đây được hiểu là những khoản chi thực tế và cần thiết để đảm bảo rằng tài sản không bị mất, hủy hoại hoặc hư hỏng trong quá trình thuê.

Bên cạnh đó, bên ký cược cũng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo rằng bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược được sở hữu tài sản theo quy định.

Đối với vấn đề chi phí phát sinh để bảo quản tài sản ký cược trong hợp đồng thuê tài sản, quy định rõ ràng rằng bên ký cược chịu trách nhiệm thanh toán. Điều này bảo đảm rằng bên ký cược phải chịu trách nhiệm tài chính cho việc bảo quản và giữ gìn tài sản một cách hợp lý và chuyên nghiệp.

Về cơ bản, việc quy định các quyền và nghĩa vụ của bên ký cược không chỉ là một biện pháp để bảo vệ quyền lợi của họ mà còn là một cơ chế để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện hợp đồng. Điều này tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và đáng tin cậy cho các bên trong giao dịch thuê tài sản, đồng thời khuyến khích việc tuân thủ các điều khoản và nghĩa vụ của hợp đồng

Bài viết liên quan: Ký cược là gì? Mục đích, nội dung và tài sản ký cược?

Khi quý khách hàng còn có thắc mắc về quy định pháp luật cần được luật sư tư vấn, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật