Luật sư tư vấn về chủ đề "ký cược"

ký cược | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ký cược.

Quy định về mẫu hợp đồng ký cược mới nhất năm 2022

Quy định về mẫu hợp đồng ký cược mới nhất năm 2022
Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

Những vấn đề cần lưu ý về hoạt động ký cược.

Những vấn đề cần lưu ý về hoạt động ký cược.
Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản kí cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. Vậy, pháp luật quy định về ký cược được như thế nào?

Quy định về đặt cọc, ký cược, ký quỹ ?

Quy định về đặt cọc, ký cược, ký quỹ ?
Đặt cọc 1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.