1. Khu dân cư là gì? Nguyên tắc bảo vệ môi trường tại khu dân cư được quy định như thế nào?

Dựa vào điều 2 của Thông tư 124/2021/TT-BCA về quy định về khu đô thị, chúng ta có thể hiểu rằng "khu dân cư" được định nghĩa là nơi tập trung cư trú của người dân và hộ gia đình trong một khu vực nhất định. Đây là thuật ngữ chung để mô tả các đơn vị cư trú như thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố, khu phố và các đơn vị dân cư tương đương.

Tương tự, theo Điều 4 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nguyên tắc bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Bảo vệ môi trường không chỉ là điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững mà còn liên quan chặt chẽ đến an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới và quyền sống trong môi trường lành mạnh.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hoạt động bảo vệ môi trường phải được thực hiện thường xuyên, công khai và minh bạch. Nó cần ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường, cũng như quản lý rủi ro, giảm thiểu chất thải và tăng cường tái sử dụng tài nguyên từ chất thải.

Đồng thời, theo khoản 1 của Điều 57 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư tập trung phải tuân theo nguyên tắc phát triển bền vững và duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử. Quy hoạch cũng đặt ra các yêu cầu về tỷ lệ không gian xanh, cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Vì vậy, có thể kết luận rằng, để bảo vệ môi trường trong khu dân cư, cần thiết lập và thực hiện các biện pháp theo nguyên tắc phát triển bền vững, liên quan đến nhiều khía cạnh của xã hội và kinh tế, để đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

 

2. Khu dân cư phải đáp ứng những yêu cầu nào về bảo vệ môi trường?

Dựa vào quy định chi tiết trong các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều 57 trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, có rõ ràng rằng khu dân cư tập trung phải tuân thủ nhiều yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo bảo vệ môi trường một cách toàn diện.

Đầu tiên, quy định yêu cầu về hệ thống cấp, thoát nước, và công trình vệ sinh nơi công cộng. Nó đặt ra điều kiện về sự phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đồng thời nêu rõ về việc xử lý nước thải một cách đồng bộ và phù hợp với kế hoạch quy hoạch đã được phê duyệt. Trong trường hợp khu đô thị, khu dân cư tập trung đã tồn tại trước khi Luật này có hiệu lực mà không có quỹ đất cho hệ thống xử lý nước thải, thì áp dụng theo quy định cụ thể tại điểm c của khoản 5 của Điều 86 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Thứ hai, nói về việc thiết bị, phương tiện, và địa điểm phân loại, thu gom, và lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt. Yêu cầu này đặt ra vấn đề về việc quản lý chất thải từ hộ gia đình và cá nhân trong khu đô thị, khu dân cư tập trung, đồng thời cần đảm bảo sự phù hợp với lượng và loại chất thải.

Thứ ba, là điều kiện về diện tích cây xanh, mặt nước, và không gian thoáng đã được quy định trong khu đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường sống xanh và đẹp mắt cho cư dân.

Ngoài ra, quy định về bảo vệ các công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước, đường giao thông công cộng, và hệ sinh thái tự nhiên đặt ra trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, và tôn tạo nhằm đáp ứng yêu cầu về mỹ quan và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cấm lấn chiếm, san lấp, và sử dụng sai mục đích đối với những diện tích này.

Cuối cùng, quy định về việc khu dân cư và cụm dân cư phân tán cần có địa điểm lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trước khi chúng được vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định, là một biện pháp cần thiết để giữ cho môi trường xung quanh đô thị được duy trì trong trạng thái sạch sẽ.

Đối với chủ dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tập trung, nghĩa vụ thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều 57 trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 là điều không thể thiếu để đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

 

3. Quản lý nước thải khu dân cư tập trung được quy định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 86 trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, quản lý nước thải đô thị và khu dân cư tập trung được chi tiết và đặt ra một số điều kiện và yêu cầu cụ thể để đảm bảo quá trình quản lý nước thải diễn ra hiệu quả và đáp ứng tiêu chí bảo vệ môi trường.

Trước hết, về nước thải sinh hoạt, nói rõ ràng rằng nước thải phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình phải trải qua quá trình thu gom và đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Điều này nhấn mạnh việc quản lý và xử lý nước thải từ nguồn gốc của tổ chức và hộ gia đình để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nước thải đô thị và khu dân cư tập trung.

Tiếp theo, đối với nước thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị, quy định yêu cầu quá trình thu gom và xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị. Điều này đặt ra một bước quan trọng để giảm bớt tác động của nước thải từ các hoạt động kinh doanh và sản xuất đến môi trường. Đồng thời, nước thải đã trải qua xử lý sơ bộ phải tuân thủ các quy định của khu đô thị, khu dân cư tập trung, hoặc quy định của chính quyền địa phương.

Thêm vào đó, nước thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị mà chưa có công trình xử lý nước thải tập trung phải trải qua quá trình thu gom và xử lý để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi được thải vào nguồn tiếp nhận. Điều này làm nổi bật sự quan trọng của việc đảm bảo rằng mọi nước thải từ các nguồn này đều trải qua xử lý chặt chẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

 

4. Ý nghĩ của việc bảo vệ môi trường ở khu dân cư

Việc bảo vệ môi trường trong khu dân cư là một mối quan tâm quan trọng đồng thời mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho cả cộng đồng và môi trường xung quanh. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của việc này:

  • Sức khỏe cộng đồng: Môi trường sạch sẽ và lành mạnh tại khu dân cư đóng góp trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng. Không khí trong lành, nước sạch và không gian xanh không chỉ giúp giảm nguy cơ các vấn đề sức khỏe, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người sống và làm việc.
  • Tăng chất lượng cuộc sống: Một khu dân cư được chăm sóc môi trường thường có chất lượng cuộc sống cao hơn. Các khu vực xanh, công viên, mặt nước và không gian mở tạo nên một môi trường sống thú vị và thư giãn, góp phần làm tăng chất lượng cuộc sống của cư dân.
  • Bảo vệ đa dạng sinh học: Môi trường sống trong khu dân cư có thể là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật. Bảo vệ môi trường đồng nghĩa với việc duy trì đa dạng sinh học, giúp giữ gìn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên.
  • Giảm ô nhiễm và rủi ro: Việc quản lý nước thải, xử lý chất thải và giảm ô nhiễm không chỉ bảo vệ môi trường, mà còn giảm rủi ro về các vấn đề y tế và an toàn. Điều này đặt ra một nền tảng vững chắc để phòng tránh các vấn đề môi trường có thể ảnh hưởng đến cư dân.
  • Tăng giá trị bất động sản: Khu dân cư được chú trọng bảo vệ môi trường thường có giá trị bất động sản cao hơn. Sự xanh mát, sạch sẽ và bảo vệ môi trường làm cho nơi đó trở thành điểm thu hút và có sức ảnh hưởng tích cực đối với giá trị của tài sản.
  • Thách thức toàn cầu: Bảo vệ môi trường trong khu dân cư cũng góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc giảm lượng khí nhà kính, bảo vệ tầng ôzôn và duy trì sự cân bằng toàn cầu.

Tóm lại, việc bảo vệ môi trường ở khu dân cư không chỉ là vấn đề của cá nhân mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng. Qua đó, chúng ta có thể xây dựng và duy trì một môi trường sống bền vững, lành mạnh và thịnh vượng cho tất cả.

Công ty Luật Minh Khuê đặt niềm hy vọng rằng, chúng tôi có thể chia sẻ đến quý khách hàng những thông tin tư vấn pháp lý hết sức hữu ích và độc đáo. Trong trường hợp quý khách đang đối mặt với những thách thức pháp lý hay có bất kỳ câu hỏi nào cần sự giải đáp, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. Để tạo thuận lợi và tiện lợi nhất, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý của chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi và hỗ trợ quý khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng. Hãy để Công ty Luật Minh Khuê là đối tác đồng hành, giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách hiệu quả và an toàn nhất.