Kí chính thức là kí của vị đại diện các bên vào văn bản điều ước. Nếu điều ước quốc tế không quy định các thủ tục khác thì sau khi kí chính thức, điều ước đó sẽ phát sinh hiệu lực.

Thực tiễn kí kết điều ước quốc tế hiện nay cho thấy, số lượng điều ước quốc tế phát sinh hiệu lực sau khi kí chính thức ngày càng gia tăng.