1. Kiểm sát viên xưng hô với người tham gia tố tụng ra sao?

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Quy tắc ứng xử của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án ban hành kèm theo Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2017, cách xưng hô của Kiểm sát viên đã được chi tiết và chặt chẽ để đảm bảo sự chính xác và chính thức trong quá trình thực hiện nghệ vụ.
Khi thể hiện bản thân, Kiểm sát viên có quyền sử dụng từ "tôi" nếu đang đại diện một mình hoặc "chúng tôi" khi đang làm việc nhóm với nhiều Kiểm sát viên khác. Ngoài ra, họ cũng có thể sử dụng các từ ngữ như "Viện kiểm sát" hoặc "Kiểm sát viên" tùy thuộc vào ngữ cảnh và tình huống cụ thể.
Khi đối mặt với người tiến hành tố tụng, Kiểm sát viên tuân theo quy tắc cụ thể. Đối với Hội đồng, họ sử dụng cụm từ "thưa Hội đồng" hoặc "đề nghị Hội đồng," và đối với Thẩm phán, họ sử dụng cụm từ "thưa Thẩm phán chủ trì phiên tòa (phiên họp)" hoặc "đề nghị Thẩm phán chủ trì phiên tòa (phiên họp)."
Trong khi xưng hô đối với người tham gia tố tụng, Kiểm sát viên thể hiện sự tôn trọng và chính xác bằng cách sử dụng các từ ngữ phù hợp. Ví dụ, với bị cáo là cá nhân, họ sử dụng từ "Bị cáo" kèm theo tên hoặc họ tên; đối với người bị kết án, sử dụng từ "phạm nhân" cùng với họ tên đầy đủ.
Cuối cùng, khi giao tiếp với những người tham dự phiên tòa, phiên họp, Kiểm sát viên duy trì sự lịch sự bằng cách sử dụng cách gọi phổ quát như "Thưa cô bác, anh chị và quý vị tham dự phiên tòa." Điều này giúp tạo ra một môi trường chính thức và tôn trọng trong quá trình thực hiện công việc kiểm sát.
 

2. Kiểm sát viên có được chỉ trích hay miệt thị khi tham gia phiên tòa hay không?

Dựa vào quy định tại khoản 3 Điều 5 Quy tắc ứng xử của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án, ban hành kèm theo Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2017, các nguyên tắc và quy định đã được rõ ràng và chi tiết nhằm đảm bảo đạo đức nghề nghiệp và sự chính xác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Điều 5 của Quy tắc ứng xử tập trung vào những việc mà kiểm sát viên không được phép thực hiện để bảo vệ tính chuyên nghiệp và công bằng trong hệ thống tư pháp. Trước hết, kiểm sát viên không được sử dụng rượu, bia, hoặc chất kích thích khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phiên tòa, phiên họp, hoặc trong khoảng thời gian 12 giờ trước khi tham gia. Điều này nhằm đảm bảo tinh thần minh bạch và sự tập trung đầy đủ khi tham gia các hoạt động tư pháp.
Quy định tiếp theo là cấm phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc, thành phần, địa vị xã hội, giới tính của người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa. Điều này nhấn mạnh nguyên tắc công bằng và đối xử bình đẳng mà mọi kiểm sát viên phải tuân theo, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường tốt đẹp và chính trực trong quá trình giải quyết vụ án.
Các quy định khác, như không có hành động chỉ trích, miệt thị, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tranh tụng, không vượt quá chức trách và nhiệm vụ tại phiên tòa, phiên họp, cũng như cấm cho mượn, ghi chép, sao chụp vật chứng khi chưa kết thúc phiên tòa, phiên họp, đều là những nguyên tắc quan trọng giúp duy trì tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quá trình công tác kiểm sát. Những hành vi không được phép này được thể hiện qua khối lượng quy định chi tiết và cụ thể, hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm sát viên một cách hiệu quả.
Theo đó, đối với kiểm sát viên, việc không có hành động chỉ trích, miệt thị, coi thường, hay xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tranh tụng là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong quá trình thực hiện quyền công tố và hoạt động tư pháp.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, kiểm sát viên không chỉ là người đại diện cho công lý mà còn là người duy trì và thể hiện sự chính trực, tôn trọng đối với tất cả các bên liên quan. Điều này bao gồm cả người tranh tụng và những người phản đối quan điểm, ý kiến của Viện kiểm sát.
Việc duy trì sự chính trực là một yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin và sự tôn trọng từ phía cộng đồng. Kiểm sát viên không chỉ phải là người bảo vệ quyền lợi và công bằng, mà còn là người đứng vững trước mọi thách thức với lòng chính trực và không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bất kỳ bên nào.
Sự không phân biệt đối xử và không thiên vị là nguyên tắc quan trọng mà kiểm sát viên phải tuân thủ. Việc này không chỉ giúp xây dựng một môi trường làm việc tích cực và công bằng, mà còn đảm bảo rằng quyết định và hành động của họ được đánh giá dựa trên công lý và chính trực. Điều này góp phần quan trọng vào việc tạo ra một hệ thống tư pháp mạnh mẽ và được cộng đồng tin tưởng.
Vai trò của kiểm sát viên không chỉ là nắm vững kiến thức pháp luật mà còn là việc thể hiện lòng chính trực, tôn trọng và công bằng trong quá trình giải quyết vụ án, giữ cho môi trường tư pháp trở nên tích cực và đáng tin cậy.
Bằng cách này, nguyên tắc này không chỉ làm tăng tính chuyên nghiệp của kiểm sát viên mà còn đảm bảo sự tin cậy và trung thực trong quá trình thực hiện công lý. Điều này không chỉ là lợi ích của người tranh tụng và cộng đồng mà còn giữ vững uy tín và nhận định tích cực của Viện kiểm sát và hệ thống tư pháp nói chung.
Việc không chấp nhận hành động chỉ trích, miệt thị, coi thường hay xúc phạm danh dự của bất kỳ bên nào trong quá trình tranh tụng giúp bảo vệ uy tín và đạo đức của nghề nghiệp kiểm sát viên, góp phần quan trọng vào việc xây dựng một hệ thống pháp luật vững mạnh và công bằng.
 

3. Kiểm sát viên có nhất thiết phải mặc trang phục ngành khi đi làm việc không?

Theo quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 4 Quy tắc ứng xử của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án, ban hành kèm theo Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2017, việc sử dụng trang phục Ngành đúng quy định là một trong những điều mà kiểm sát viên phải tuân thủ.
Việc này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cách thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với quy định nội bộ của ngành. Khi tham gia phiên tòa, phiên họp, kiểm sát viên cần phải chọn lựa trang phục sao cho phù hợp và đáp ứng đúng tiêu chí mà Quy tắc ứng xử đề ra. Điều này không chỉ tạo ra một hình ảnh chuyên nghiệp mà còn góp phần vào việc duy trì trật tự, tôn trọng trong quá trình diễn ra phiên tòa, phiên họp.
Tính đến nay, sự chuẩn mực trong việc lựa chọn trang phục không chỉ là một nhiệm vụ hình thức đơn thuần, mà còn là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và duy trì uy tín của kiểm sát viên và toàn bộ hệ thống tư pháp.
Quy định về trang phục không chỉ đánh dấu sự tôn trọng đối với quy định nội bộ của ngành mà còn phản ánh sự nhất quán và chuyên nghiệp trong môi trường làm việc. Việc kiểm sát viên chú trọng đến việc lựa chọn trang phục đúng quy định không chỉ giúp họ tạo ra một hình ảnh chính thức mà còn xây dựng sự tin cậy từ phía cộng đồng và đối tác.
Sự nhất quán trong trang phục là một yếu tố quan trọng giúp tạo nên một ấn tượng tích cực và chuyên nghiệp về ngành kiểm sát trong tâm trí của công dân. Đồng thời, việc tuân thủ đúng nội quy về trang phục cũng là biểu hiện của sự chấp hành và tôn trọng đối với quy tắc, quy định của cơ quan, giúp kiểm sát viên trở thành một hình ảnh mẫu mực trong hệ thống tư pháp.
Vì vậy, sự chú trọng đến việc lựa chọn trang phục đúng quy định không chỉ là một biện pháp hình thức, mà còn là cách hiệu quả để kiểm sát viên thể hiện sự uy tín, chuyên nghiệp và sẵn lòng tuân thủ các quy định để xây dựng hình ảnh chính thức và đáng tin cậy của hệ thống tư pháp nói chung.
 

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật