Người gửi: T.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuế của Công ty luật Minh Khuê.

Kinh doanh dịch vụ cho thuê phải đóng những loại thuế nào?

 Luật sư tư vấn pháp luật về thuế: 1900.6162
 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài

>> Xem thêm:  Cho người nước ngoài thuê nhà cần lưu ý điều gì?

Nội dung tư vấn:

Khi kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà bếp để nấu ăn thì bạn cần phải nộp những loại thuế sau:

Thứ nhất, thuế thu nhập doanh nghiệp vì hoạt động kinh doanh của bạn tạo ra thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008: "Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này. Đồng thời doanh nghiệp của bạn cũng thuộc diện người nộp thuế theo quy định của luật này:

"Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

c) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập."

Thứ hai, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vì mặt bằng bạn sử dụng để sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Điều 2 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010: "Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm." Đồng thời, doanh nghiệp của bạn cũng thuộc diện người nộp thuế theo quy định của luật này:

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

"Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này."

Thứ ba, thuế môn bài daonh nghiệp của bạn thuộc diện phải nộp thuế môn bài theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC:

"1- Các tổ chức kinh doanh nộp thuế Môn bài theo 4 mức bao gồm:

a - Thuế Môn bài nộp theo mức thống nhất 3.000.000 đồng một năm đối với các cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập gồm: Các doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài có kinh doanh tại Việt nam, các cơ sở kinh tế của cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác.

b - Thuế Môn bài nộp theo mức 2.000.000 đồng một năm đối với các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng cửa hiệu hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ và các tổ hợp sản xuất kinh doanh.

c - Thuế Môn bài nộp theo mức 1.500.000 đồng một năm đối với Các Hợp tác xã ( trừ các HTX quy định ở tiết d điểm này ).

d - Thuế Môn bài nộp theo mức 1.000.000 đồng một năm đối với:

- Các HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, HTX làm muối, HTX đánh bắt hải sản, HTX tín dụng.

- Các cơ sở kinh doanh quy định tại tiết b, c điểm này nếu có các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh dịch vụ... ở các địa điểm khác không cùng địa điểm của cơ sở thì mỗi cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh dịch vụ ... phải nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng một năm."

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với vấn đề của bạn. Chúc bạn thành công!

>> Xem thêm:  Cho thuê nhà có phải đóng thuế môn bài không ?

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>> Xem thêm:  Cá nhân nộp thuế khi cho thuê nhà như thế nào? Có phải quyết toán thuế cho thuê nhà không?