1. Các giấy phép cần thiết để kinh doanh xăng dầu

Gần đây, Bộ Công Thương đã phát hành Thông tư số 28/2017/TT-BCT, một phần của đó sửa đổi và bổ sung quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số điều trong Thông tư số 38/2014/TT-BCT, chi tiết hóa Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là về việc cấp các loại Giấy phép, giấy xác nhận, chứng nhận.

Đầu tiên, cần tìm hiểu về các loại giấy tờ trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP:

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: được cấp cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có cảng, kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu, phương tiện vận tải xăng dầu nội địa, hệ thống phân phối xăng dầu, phù hợp với quy hoạch kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định của pháp luật.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu: được cấp cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu, có kho, phương tiện vận tải xăng dầu, phòng thử nghiệm, hệ thống phân phối xăng dầu, cán bộ quản lý, nhân viên đáp ứng điều kiện luật định.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu: cấp cho doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký là kinh doanh xăng dầu, có kho, bể xăng dầu, phương tiện vận tải, hệ thống phân phối xăng dầu, cán bộ quản lý, nhân viên đào tạo, chứng chỉ theo quy định.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu: cấp cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện của hàng bán lẻ, cán bộ quản lý, nhân viên.

- Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: cấp cho cửa hàng xăng dầu đáp ứng điều kiện về quy hoạch, sở hữu hoặc đồng ở hữu, thiết kế, xây dựng, trang thiết bị, cán bộ quản lý, nhân viên.

Nếu muốn cấp mới các loại giấy tờ, thương nhân cần nộp hồ sơ tới Bộ Công Thương, Sở Công Thương qua đường công văn hoặc điện tử.

Cũng cần lưu ý rằng đối với việc cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại các loại giấy tờ, thương nhân cũng thực hiện các thủ tục tương tự như khi cấp mới. Tuy nhiên, cần chú ý đến thành phần hồ sơ cụ thể cho từng trường hợp.

Thông tư cũng quy định rõ về thẩm quyền của Bộ Công Thương và Sở Công Thương:

- Thẩm quyền của Bộ Công Thương: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực và cấp các loại giấy tờ cho thương nhân. Nếu hồ sơ chưa đủ, Bộ Công Thương yêu cầu bổ sung trong vòng 7 ngày làm việc.

- Thẩm quyền của Sở Công Thương: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực và cấp giấy tờ cho thương nhân. Nếu hồ sơ chưa đủ, Sở Công Thương yêu cầu bổ sung trong vòng 3 ngày làm việc.

2. Xin cấp phép Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Về điều kiện để được cấp phép: Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về hồ sơ đăng ký cấp phép Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo mẫu quy định của pháp luật; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

Về quy trình:

Bước 1: Thương nhân gửi một bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền là Sở Công thương nơi thương nhận đặt trụ sở.

Bước 2: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.

Về hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu: 

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

- Khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như mục (2.4) và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

3. Các điều kiện cụ thể khi bán lẻ xăng dầu

Điều kiện về chủ thể kinh doanh

Chủ cơ sở kinh doanh phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kinh doanh. Trong đó, có ghi rõ mặt hàng kinh doanh là xăng dầu.

Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị

Điều kiện về yêu cầu về thiết kế 

 - Đối với cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên đất liền: yêu cầu về thiết kế theo quy định Tiêu chuẩn TCVN 4530:1998.

- Đối với cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện trên sông, biển: thiết kế theo quy định cụ thể đối với từng hình thức. 

- Việc thiết kế và xây dựng cơ sở phải do một tổ chức pháp nhân được phép hoạt động theo quy định.

Điều kiện về địa điểm kinh doanh xăng dầu

- Được cơ quan chức năng cấp Giấy phép xây dựng.

- Cửa hàng, kho nổi cố định thực hiện neo đậu tại các điểm quy định, được cơ quan quản lý đường sông chấp thuận.

- Cửa hàng, kho nổi có tính di động không được làm ảnh hưởng đến các tuyến giao thông.

- Địa điểm kinh doanh xăng dầu cách xa khu dân cư, và nơi tập trung tàu thuyền từ 100 mét trở lên.

- Kho xăng dầu được xây dựng trên đất liền phù hợp với quy hoạch và được phê duyệt.

Điều kiện về dụng cụ đo lường: Cơ sở kinh doanh cần có đủ phương tiện đo lường theo quy định, được cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị được ủy quyền kiểm định cho phép sử dụng.

Phương tiện vận tải xăng dầu: Phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dùng được cơ quan Nhà nước kiểm định và cho phép sử dụng.

Điều kiện về trình độ chuyên môn

- Cán bộ và nhân viên trực tiếp kinh doanh phải có kiến thức chuyên môn về xăng dầu, và bảo vệ môi trường. Đồng thời, được đào tạo về an toàn phòng chống độc hại, cháy nổ, và sử dụng các phương tiện thiết bị PCCC thành thạo. 

- Trình độ người phụ trách kho từ trung cấp quản lý kinh tế trở lên. Người này có kiến thức về xăng dầu, được đào tạo về PCCC, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Công nhân vận hành thiết bị phải được đào tạo từ trường Nhà nước về kỹ thuật xăng dầu và có chuyên môn về PCCC.

- Nhân viên làm việc tại kho phải có kiến thức chuyên môn về xăng dầu, được đào tạo về PCCC và phòng độc.

- Nhân viên điều khiển phương tiện vận tải xăng dầu phải hiểu rõ về an toàn phòng chống cháy nổ. Đồng thời, tuân thủ các quy định liên quan đến việc giao nhận và vận chuyển xăng dầu.

Điều kiện đối với sức khỏe cán bộ và nhân viên

- Các cán bộ và nhân viên làm việc tại cửa hàng xăng dầu cần có đủ sức khỏe, có giấy khám và xác nhận đủ sức khỏe để làm việc. 

- Chủ cơ sở cần định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ và nhân viên.

Điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

- Các cơ sở bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định liên quan đến bảo vệ và vệ sinh môi trường.

- Cơ sở cần có vật dụng, thiết bị ứng cứu khi xảy ra sự cố dầu tràn.

- Thực hiện báo cáo về việc đánh giá tác động môi trường.

- Các cơ sở phải trang bị các thiết bị PCCC đầy đủ, phù hợp và luôn ở trạng thái hoạt động tốt.

- Kho, cảng và các phương tiện vận tải xăng dầu của doanh nghiệp phải luôn trang bị các thiết bị PCCC đầy đủ và phù hợp.

- Cơ sở có nội quy về an toàn PCCC và phương án phòng chống cháy nổ.

Liên hệ 1900.6162 hoặc gửi thư đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được Luật Minh Khuê hỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý.