A. CÁC YÊU CẦU CỦA VIỆC SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG:
I. Soạn thảo hợp đồng dân sự:

 1. Khái niệm về Hợp đồng dân sự:
  - Sự thỏa thuận xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong mua bán, thuê, mượn, vay, tặng cho tài sản.
  - Thỏa thuận làm hay không làm một dịch vụ cụ thể.
  - Nhằm đáp ứng nhu cầu giao kết giữa 2 bên hoặc nhiều bên.
 2. Yêu cầu nội dung của văn bản hợp đồng dân sự (7 nội dung chính):
  - Đối tượng (tài sản, công việc, dịch vụ).
  - Số lượng, chất lượng.
  - Giá cả, phương thức thanh toán.
  - Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện HĐ.
  - Quyền và nghĩa vụ các bên.
  - Trách nhiệm do vi phạm HĐ.
  - Giải quyết tranh chấp.
 3. Yêu cầu về hình thức của văn bản HĐ dân sự:
  - Có thể giao kết bằng lời nói (ở chợ), bằng văn bản (HĐ bảo hiểm) hoặc bằng hành vi cụ thể (đi mua hàng ở siêu thị).
  - Bằng văn bản có thể có một số ràng buộc nhất định.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

II. Soạn thảo HĐ kinh tế, thương mại:

 1. Khái niệm về Hợp đồng kinh tế (HĐKT):
  - Hàng hóa, dịch vụ.
  - Các bên mua bán.
 2. Yêu cầu về nội dung của văn bản HĐKT: 7 nội dung
  - Tên hàng hóa, dịch vụ.
  - Số lượng.
  - Qui cách, chất lượng.
  - Giá cả, phương thức thanh toán.
  - Địa điểm, thời gian giao hàng, thực hiện dịch vụ.
  - Trách nhiệm về vi phạm, các trường hợp miễn giảm trách nhiệm.
  - Giải quyết tranh chấp.
 3. Hình thức của văn bản HĐKT: HĐ chính thức hoặc thể hiện qua chào hàng, chào dịch vụ và phản hồi bằng fax, telex, email v.v…

III. Soạn thảo Hợp đồng lao động (HĐLĐ): (Điều chỉnh bởi Luật Lao động).

 1. Khái niệm về HĐLĐ: Thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ các bên.
 2. Các loại HĐLĐ:
  - HĐLĐ không xác định thời gian.
  - HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 năm đến 3 năm.
  - HĐLD theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định (dưới 1 năm).
 3. Yêu cầu về nội dung của văn bản HĐLĐ:
  - Thời hạn và công việc HĐ.
  - Chế độ làm việc.
  - Quyền và nghĩa vụ của NLĐ.
  - Quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ.
  - Điều khỏa thi hành.
 4. Yêu cầu về hình thức văn bản HĐLĐ:
  Phải thực hiện bằng văn bản.
  Chỉ giao kết bằng miệng về HĐ tạm thời, giúp việc nhà, nuôi bệnh.

B. CÁC BƯỚC SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG:
I. Xác định yêu cầu của các bên trong HĐ.

 1. Xác định các bên tham gia quan hệ HĐ (cá nhân hay pháp nhân).
 2. Từ đó xác định tính chất của HĐ (dân sự, kinh tế hay lao động).
 3. Xác định đối tượng HĐ:
  - Đối tượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ.
  - Vật chất hay tinh thần.
 4. Xác định mục tiêu kinh tế mà các bên hướng đến.
  - Lợi ích của mỗi bên.
  - Quan hệ hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ.
  - Hiệu quả của HĐ.
 5. Xác định bối cảnh thực hiện HĐ:
  - Các điều kiện cụ thể.
  - Tính khả thi của HĐ.
  - Trường hợp bất khả kháng đưa đến miễn giảm trách nhiệm các bên.

II. Xác định thống nhất các bên về tính chất HĐ:

 1. Dân sự, kinh tế hay lao động.
 2. Tên gọi cụ thể của HĐ (HĐ thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay HĐ mua bán, gia công).

III. Tìm luật áp dụng và các phương tiện trợ giúp:

 1. Xác định luật điều chỉnh (dân sự, thương mại, lao động, ngân hàng, xây dựng v.v…)
 2. Sử dụng phương tiện trợ giúp (các loại mẫu HĐ).

IV. Xây dựng dự thảo HĐ:

 1. Cơ cấu nội dung dự thảo HĐ:
  - Phần mở đầu.
  - Các nội dung cụ thể của từng loại HĐ.
  - Khi cần thiết định nghĩa các từ ngữ chuyên môn.
 2. Các vấn đề cần lưu ý chặt chẽ trong quan hệ HĐ:
  - Quyền và nghĩa vụ.
  - Thời hiệu HĐ.
  - Hiệu lực về lãnh thổ (địa điểm thực hiện).
  - Thời điểm thực hiện.
  - Các hình thức chế tài về vi phạm.
  - Các trường hợp giảm, miễn trách nhiệm.
 3. Việc chấm dứt quan hệ HĐ:
  - Các lý do và điều kiện cho phép chấm dứt HĐ.
  - Các hệ quả pháp lý về chấm dứt HĐ.
  - Dự kiến tình huống gia hạn, kéo dài HĐ
 4. Phần kết thúc HĐ

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật, gọi:  1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  [email protected]

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

 

>> Xem thêm:  Tỷ lệ hoa hồng (%) được hưởng do hoạt động môi giới bán hàng hóa ? Tranh chấp hợp đồng môi giới

>> Xem thêm:  Việc xác định cơ quan giải quyết tranh chấp và chọn luật áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài