Luật sư tư vấn về chủ đề "Kỹ năng soạn thảo"

Kỹ năng soạn thảo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kỹ năng soạn thảo.

Kỹ năng soạn thảo Nghị quyết, Quyết định của Đoàn

Kỹ năng soạn thảo Nghị quyết, Quyết định của Đoàn
Kỹ năng soạn thảo văn bản là một phần không thể thiếu trong công tác Đoàn thanh niên cũng như trong cuộc sống. Trong quá trình thực hiện các thao tác như nhập thông tin, chỉnh sửa, trình bày văn bản được thực hiện trên giấy hoặc các phần mềm ứng dụng như Microsoft Word cần lưu ý nhiều vấn đề sau:

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng - soạn thảo tờ trình

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng - soạn thảo tờ trình
Văn bản nói chung và văn bản hành chính nói riêng hiện nay đang là một trong những công cụ truyền tải nội dung quản lý, chỉ đạo hữu hiệu nhất trong các tổ chức, đơn vị, cơ quan nhà nước. Việc trình bày một văn bản hành chính luôn luôn đòi hỏi phải tuân thủ những thể thức chuẩn mực nhất định. Trong