Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

---------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT

(Hợp đồng số: … /20........./MINHKHUELAW-......)

>> Xem thêm:  Cách dùng start doing " và "start to do", Dịch vụ dịch thuật tài liệu pháp luật

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ vào Luật thương mại ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005 và các văn bản có liên quan;

- Căn cứ theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch ban hành ngày 16/02/2015;

- Căn cứ theo nhu cầu, năng lực và thoả thuận cụ thể giữa hai bên.

Hà Nội, ngày … tháng… năm 20......

Hợp đồng này được lập và ký kết giữa hai bên gồm:

Bên A :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Đại diện :

>> Xem thêm:  Thuật ngữ tiếng anh thông dụng lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, đầu tư

Chức vụ :

Mã số thuế :

Bên B: Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24) 3991 6057

Đại diện: Ông Lê Minh Trường

Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế: 0106143054

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, hai bên đã nhất trí ký kết Hợp Đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

>> Xem thêm:  Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng (dầm), kiến trúc, tài chính

Điều 1. Nội dung dịch vụ

1. Bên A giao cho bên B dịch bản tài liệu:

2. Ngôn ngữ : Từ tiếng Việt sang tiếng Anh

3. Cách thức trình bày văn bản : Tương tự văn bản gốc

4. Font chữ :

5. Cỡ chữ :

Điều 2. Thời hạn thực hiện

Bên B đảm bảo hoàn thành bản dịch trong thời gian 01 tuần kể từ ngày nhận được 50% tiền tạm ứng trên tổng giá trị của Hợp đồng.

>> Xem thêm:  Các thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong lĩnh vực kinh tế

Điều 3. Giá trị hợp đồng

- Phí dịch / trang: ..... VNĐ/ trang

- Tổng phí phải thanh toán: ....... VNĐ

- Tạm ứng (50%): .......... VNĐ

Phí dịch vụ: Phí dịch thuật cho tài liệu nêu trong bản Hợp đồng là ....... VNĐ (bằng chữ: ......................), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Trong thời hạn một ngày kể từ ngày hai bên k‎ý hợp đồng này, bên A sẽ tạm ứng 50% tổng phí dịch thuật cho bên B, số tiền còn lại sẽ được bên B thanh toán trong vòng (5) năm ngày sau khi bàn giao tài liệu dịch, kiểm tra số lượng, chất lượng bản dịch.

>> Xem thêm:  Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngày xây dựng - phần kết cấu thép

2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt;

Trong trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản, Bên A thanh toán cho Bên B theo thông tin tài khoản sau:

  • Tên tài khoản: Công ty Luật TNHH Minh Khuê
  • Số tài khoản:........................
  • Ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ

5.1. Bên A:

a- Đảm bảo tính hợp pháp về nội dung của văn bản gốc.

b- Tạo điều kiện giúp đỡ bên B hoàn thành tốt việc dịch thuật như cung cấp hoặc giải nghĩa, giải thích các thuật ngữ chuyên môn hoặc các thông tin liên quan trong phạm vi và khả năng có thể.

c- Có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

5.2. Bên B:

>> Xem thêm:  Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng (tải trọng)

a- Tiến hành dịch thuật đảm bảo độ chính xác về nội dung, ngữ nghĩa, văn cảnh, hình thức trình bày văn bản khi chuyển thể ngôn ngữ của văn bản cần dịch.

b- Hoàn thành và giao tài liệu dịch đúng thời hạn cam kết giữa hai bên.

c- Chỉnh sửa và hiệu đính bản dịch theo đúng yêu cầu của bên A nếu bản dịch có lỗi không sát nghĩa hoặc bị bỏ sót.

d- Tuyệt đối giữ bí mật nội dung cũng như thông tin của tài liệu và không được phép cung cấp cho bất kỳ bên nào khác trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của bên A. Nếu nội dung và thông tin bị tiết lộ bởi bên B, Bên B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và phải bồi thường theo sự phán quyết của tòa án. Nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này sẽ vẫn có hiệu lực trong thời hạn ( 01 ) một năm kể từ thời điểm hợp đồng này chấm dứt. Bên A bảo lưu quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên B (bao gồm cả các nhân viên của Bên B) không tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ về bảo mật này;

Điều 6. Vi phạm hợp đồng

a- Bên A có quyền phạt hoặc khấu trừ từ 5% tổng phí dịch thuật trong trường hợp bản dịch sai quá nhiều (trên 25%) hoặc phạt 5% tổng phí dịch thuật cho mỗi một ngày chậm giao tài liệu nhưng không vượt quá quá 15% tổng phí dịch thuật.

b- Bên B có quyền không bàn giao văn bản dịch nếu việc thanh toán tiền tạm ứng theo quy định tại Điều 4 trên đây chậm quá ( 02 ) hai ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán.

c- Bên B có quyền hưởng mức tăng thêm 2% tổng phí dịch thuật cho mỗi ngày bên A chậm thanh toán nhưng không vượt quá 15% tổng phí dịch thuật.

>> Xem thêm:  Một số thuật ngữ pháp lý (Anh - Việt) thông dụng

Điều 7. Trường hợp bất khả kháng

1. Khái niệm bất khả kháng được hai bên thống nhất hiểu là các sự kiện khách quan xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của hai bên mà có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, các bên không lường trước được như chiến tranh, bạo động, thiên tai v,v… và không thể khắc phục được..

2. Khi xảy ra tình trạng bất khả kháng, các bên phải chủ động thông báo cho nhau ngay khi xảy ra sự kiện và cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để phòng tránh hoặc hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.

3. Nếu trường hợp bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc vi phạm hợp đồng, bên vi phạm không phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại nhưng buộc phải thực hiện hợp đồng ngay sau khi xảy ra tình trạng bất khả kháng.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng này sẽ được coi là chấm dứt trong các trường hợp sau:

a- Cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này bằng cách ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

b- Một trong hai bên bị thanh lý, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c- Bên B hoàn tất việc dịch tài liệu và bên A thanh toán xong cho bên B.

>> Xem thêm:  Làm sao để thành công với nghề dịch thuật tại Việt Nam

2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Trong trường hợp bên A hoặc bên B không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ theo quy định tại hợp đồng này thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm.

Điều 9. Điều khoản chung

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 8. Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế các điều khoản hợp đồng phải được lập thành văn bản và do người có thẩm quyền của các bên ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, bên gặp khó khăn phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 2 ngày để cùng bàn bạc giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng và hòa giải, một hoặc cả hai bên được quyền đưa vụ việc ra khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện.

Hợp đồng này được lập thành (2) hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (1) một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự - Lãnh sự hóa tài liệu